Metron ruuhkat taittuvat 2020-luvulla parhaiten bussiliikennettä täydentämällä

HSL, Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL) ja Länsimetro Oy ovat selvittäneet keinoja, joilla metron kapasiteetti turvataan myös 2020-luvulla. Nykyisten matkustajamääräennusteiden mukaan metro voi saavuttaa kuljetuskapasiteettinsa rajat ensi vuosikymmenen puoleenväliin mennessä, ellei sekä idässä että lännessä tehdä ruuhkia helpottavia toimenpiteitä.

Metro alkaa liikennöidä ensi elokuusta alkaen uusin vuorovälein, kun uusi osuus Ruoholahdesta Espoon Matinkylään avautuu liikenteelle. Metrolinjoja on kaksi, Matinkylä (myöhemmin Kivenlahti) – Vuosaari ja Tapiola–Mellunmäki, ja vuoroväli linjojen yhteisellä osuudella Tapiola–Itäkeskus on ruuhka-aikaan nykyisen neljän minuutin sijaan kaksi ja puoli minuuttia. Vuorovälin tihentäminen turvaa metroliikenteeseen riittävän kapasiteetin ja palvelutason.

Metron kuormituksen ylärajat saattavat ylittyä lännessä Tapiolan molemmin puolin jo vuonna 2022 ja idässä Kalasataman ympäristössä vuonna 2024. Vuorovälin tihentäminen kahdesta ja puolesta minuutista ei kuitenkaan ole mahdollista nykyisellä manuaaliajojärjestelmällä. Siksi HSL, HKL ja Länsimetro ovat selvittäneet muita keinoja, joilla metron kapasiteetti turvataan 2020-luvun lopulle asti.

Selvityksen mukaan todennäköisesti jo pelkkä bussitarjonnan lisääminen riittää metron huippukuormituksen pitämiseen HSL:n suunnitteluohjeen mukaisena 2020-luvun lopulle asti. HSL:n suunnitteluohjeessa määritellään enimmäistaso metron ja muiden liikennevälineiden kuormitukselle.

Lännessä metron kapasiteetti turvattaisiin lisäämällä metroa tukevaa ruuhka-ajan bussiliikennettä vilkkaimmille alueille Etelä-Espoon keskiosiin ja Lauttasaareen. Toisena vaihtoehtona tutkittiin muun muassa toisen metrolinjan pääteaseman siirtämistä Tapiolasta Finnooseen, mutta linjan jatkaminen olisi liikennöintikustannuksiltaan kallista ja edellyttäisi lisäksi uusien kääntöraiteiden rakentamisen Finnooseen.

Idässä kuormitusongelma todennäköisesti ratkeaisi, jos raitiotieyhteys Laajasaloon rakennetaan. Ilman raitiotien rakentamista paras vaihtoehto hillitä metron kuormittamista olisi bussiliikenteen lisääminen: kyseeseen voisivat tulla esimerkiksi Herttoniemen liityntälinjojen jatkaminen Hakaniemeen ja runkolinja 500:n jatkaminen Herttoniemestä Itäkeskukseen.

Bussitarjonnan lisääminen maksaisi arvioiden mukaan enintään kolme miljoonaa euroa vuodessa.

Kommentit

Kuka alunperin päätti siitä että Espoon laiturit jätetään lyhemmiksi?
Tällaisen päätöksen tekijä pitäisi saada vastuuseen seurauksista.

Ja - voitaisiinko sitten tehdä niin, että Itä-Helsinki-Ruoholahti -välillä on tiheämpi vuoroväli ja Espooseen pääsee vain joka toisella tai joka kolmannella metrolla...

Päätöksestä vastuussa ovat Helsingin ja Espoon päättäjät. Nyt Itäkeskus-Tapiola-välin vuoroväli on ruuhka-aikaan niin tiheä kuin manuaalisesti ajettavalla metrolla on mahdollista.

Ehdotettu malli tiheämmästä vuorovälistä Ruoholahteen asti ei toimisi, koska ennusteiden mukaiset matkustajamäärät myös lännempänä vaativat tiheämpää vuoroväliä. Aikoinaan on tehty alustavia selvityksiä myös siitä, että metrolla liikennöitäisiin Kampista tai Ruoholahdesta vaihdon jälkeen lännemmäs lyhyillä junilla, mutta tätä selvitystä ei jatkettu alkutekijöitä pidemmälle.

Metron ruuhka ratkeaa parhaiten laitureita ja junia pidentämällä! Uskomattoman lyhytnäköinen päätös rakentaa lyhyet laiturit, vaikka automaattimetro olisikin tullut käyttöön. HSL:ltä kysyisin, onko laiturien pidentämiseen missään vaiheessa varauduttu? Metroliikennekin sujuvoituu, kun juna on pidempi ja ovia on enemmän. Ei ole mikään kestävä ratkaisu lisätä bussiliikennettä.

Laiturien pidentäminen ei suoraan ole HSL:n päätösvallassa, sillä asemista vastaa lähtökohtaisesti Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL. Mitä laiturien pidentämiseen tulee, prosessi olisi luultavasti hyvin kallis ja vaatisi mittavia ja pitkäkestoisia katkoksia metroliikenteeseen. Tämän vuoksi sitä ei ainakaan toistaiseksi ole pidetty realistisena vaihtoehtona.

Jospa se runkolinja 500 ajaisi jo alusta pitäen sinne Itäkeskukseen, niin ei tarvitsisi astua kuormittamaan sitä metroa, jos on kerta niin ahdasta!

Tätä ehdotin ja ihmettelin jo silloin kun suunnitelmat ko. linjasta julkistettiin. Mutta ei kuulemma käynyt. Nyt sitten käykin, mutta vasta joskus vuosien kuluttua -ehkä. Ei tietenkään heti. Uskomatonta tunarointia...

Tämä vaihtoehto on ollut esillä yhtenä vaihtoehtona metron kuormittumisen ehkäisemiseksi. Kannattaa kuitenkin muistaa, että mikäli raitiovaunuyhteys keskustasta Laajasaloon toteutuu, metron kapasiteetti riittää hyvin myös Itä-Helsingissä, kun Laajasalosta kulkevat siirtyvät pitkälti pois metrosta. Toki runkolinja 500:n jatkamista Itäkeskukseen saatetaan tulevaisuudessa pohtia myös muista syistä.

Bussilinja Etelä-Helsingistä Itä-Helsinkiin puuttuu kokonaan, ennen bussi 16 palveli tätä väliä. Tämän lisäksi Kasarmintori on jäänyt kokonaan ilman joukkoliikennettä.

Nyt olisi samalla mahdollisuus palauttaa palvelutaso entiselleen ja parantaa sitä edelleen luomalla uusi rantalinja, yhdistämällä bussilinjat 17, 82 ja 98. Koko reitti olisi Merisatama-Viiskulma-Kasarmitori-Kauppatori-Kruunuhaka-Hakaniemen tori-Kalasatama-Etelä-Kulosaari-Herttoniemenranta-Roihuvuori-Marjaniemi-Rastila (M). Kätevä vaihtoyhteys myös Runkolinjaan 560.

Ehdotetun uuden linjan suurin ongelma on sen pituus: Merisataman ja Rastilan välillä kulkevan linjan aikataulut muodostuisivat huomattavan epävarmoiksi muun liikenteen vuoksi. Tämän vuoksi bussiliikenteessä on monesti parempi suosia lyhyempiä linjapituuksia, etenkin tämänkaltaisilla osuuksilla.

On totta, että Etelä- ja Itä-Helsingin väliset yhteydet ovat tällä haavaa vaihdollisia. Nykyisessä järjestelmässä Etelä-Helsingin pääasiallinen joukkoliikenneväline on raitiovaunu.

Ei ollenkaan huono idea mielestäni

Olipas fiksua rakentaa Espooseen lyhyet metroasemat!

Laitureita tarvitsisi täydennyskorjauksena pidentää vain vähän, jos pitkän metrojunan kaksi ensimmäistä ja kaksi viimeistä ovea pidettäisiin suljettuina.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.