Yli 7 000 bussipysäkin linjaliuskat uudistuvat

HSL päivittää linjanumerosta kertovat liuskat Helsingin, Espoon ja Vantaan bussipysäkeillä. Tavoitteena on yhdenmukaistaa matkustajainformaatiota sekä parantaa linjamerkintöjen ulkonäköä ja ymmärrettävyyttä.

Pääosa muutoksista tehdään linjanumerojen muuttumisen yhteydessä. Vantaalla työt käynnistyvät toukokuussa, Espoossa suurimmat muutostyöt painottuvat vuoteen 2016 Länsimetron liityntälinjojen tullessa käyttöön ja Helsingissä työ tehdään vaiheittain kolmen, neljän vuoden kuluessa.

Linjaliuskoihin on varattu tilaa myös vyöhyketunnuksille, jotka lisätään liuskoihin myöhemmin, kun HSL-alueella siirrytään uuteen vyöhykejärjestelmään. Helsingissä uusiin linjaliuskoihin lisätään pysäkkinumeron eteen H-kirjain. Vastaavat kirjaimet (E Espoo, V Vantaa, Ke Kerava, Ki Kirkkonummi ja Si Sipoo) löytyvät jo muiden HSL-kuntien pysäkeiltä. Pysäkkinumerolla voi tehdä pysäkkikohtaisia aikatauluhakuja HSL:n sähköisistä palveluista.

Bussipysäkkejä on noin 2 000 kappaletta sekä Espoossa että Vantaalla ja Helsingissä bussi- ja raitiovaunupysäkkejä on noin 3 000. Muut HSL-alueen kunnat eli Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoon mukaan lukien pysäkkien kokonaismäärä on noin 9 000.

HSL vastaa bussipysäkeillä olevan informaation sisällöstä ja ulkoasusta. Sen sijaan pysäkkien päivittäinen ylläpito, huolto ja informaation muutostyöt kuuluvat useimmiten katokset omistaville mainosyhtiöille tai kunnille, joiden alueella pysäkit sijaitsevat.

Uusien linjaliuskojen toimittajaksi on valittu Elfving Opasteet Oy HSL:n järjestämän tarjouskilpailun perusteella. HSL solmii toimittajan kanssa puitesopimuksen vuosille 2015-2020. Hankinnan kokonaisarvo neljässä vuodessa on noin 450 000 euroa (alv 0 %).

Kommentit

Tästä uutisesta on jo iäisyys, Espoossa on nyt saatettu päätökseen tämä urakka. Silti Helsingissä on vielä HKL aikuisia päreitä. Ei vain muutama unohtunut, vain useita kokonaisia terminaaleja. Mellunmäki, Itäkeskus, Herttoniemi. Näin esimerkiksi mainitakseni.

Hei, kiitos kommentista. Kilvityksen vaihtotyöt etenevät uutisessa mainitussa tahdissa eli urakka saadaan päätökseen vuosien 2018-2019 aikana myös Helsingissä.

Vähän kysyttävää linjaliuskoista:
- Miksi tietyillä Helsingin (ja kaikilla Espoon) pysäkeillä bussi/raitiovaunupysäkin liikennemerkki on vaihdettu toisenlaiseksi, pienemmäksi? Vantaalla sekä suurimmalla osalla Helsingin pysäkeistä on yhä vanha tuttu liikennemerkki.
- Useimmissa liuskoissa metroasemaa on osoitettu tutulla M-merkillä, mutta miksi muutamissa syksyn 2017 muutoksien yhteydessä tulleissa uusissa liuskoissa on tuo toinen metro-piktogrammi?
- Miksi Maunulassa lännen suunnan pysäkillä 550:lla ei ole oranssia runkolinjasta kertovaa liuskaa, vaan tavallinen valkoinen liuska kuten muilla linjoilla? Olisi syytä vaihtaa liuska mahdollisimman pian.
- Miksi linjatietoja ei ole lainkaan Kauppakorkeakoulujen bussipysäkillä keskustasta poispäin, eikä myöskään Haapaniemen pysäkillä keskustaan päin? Pari päivää sitten näin, että myöskin Hakaniemen keskustaan vievältä bussipysäkiltä on poistettu liuskoja.

Kiitos kysymyksistä: Kaikki HSL-alueen pysäkkiliuskat on tarkoitus vaihtaa uusiin. Suurelta osin näin on tehtykin ja ainoastaan Helsingin osalta työ on vielä kesken. Tässä yhteydessä myös pysäkin liikennemerkkejä on vaihdettu uusiin kuluneilta osiltaan. Itse pysäkinmerkki on fyysisesti entisen kokoinen. Linjakilpien vaihdon yhteydessä metron merkkien osalta toimitettiin HSL-graafisen ilmeen mukaisia, mutta erilaisella piktogrammilla olevia kilpiä. Kuitenkin tarkoitus on edelleen käyttää oranssia M-kirjainta kuvaamaan metroa tästä poikkeamasta huolimatta.

Runkolinjan 550 Maunulan pysäkin "Maunula 2237" tarkastamme tilanteen ja teemme tarvittavat muutokset muiden töiden ohessa. Kauppakorkeakoulun pysäkin linjakilvet poistuivat alueella olleen työmaan yhteydessä maastosta ja ne tarkoitus palauttaa maastoon. Haapaniemen ja Hakaniemen pysäkkien osalta keskustan suuntaan noudatetaan jatkossa käytäntöä, jossa vain ne linjat jotka eivät pääty Rautatientorille tai Hakaniemeen merkitään erikseen. Eli Hakaniemen osalta pysäkillä on kaksi linjakilpeä: Rautatientorilla ja 23N. Toivottavasti tämä vastaus selvensi kilvitysperiaatteitamme.

Olisi tosiaan tärkeä saada pysäkkinumero SELKEÄSTI näkyviin, sillä tuntemattomalle seudulle mennessä se on ensiarvoisen tärkeä tieto, jotta oikea pysäkki löytyy. Varsinkin kun valtaosassa busseista ei ole automaattisesti päivittyvää pysäkkilistausta (pelkästään seuraavan pysäkin nimi riittäisi). Nykyisin täytyy turvautua kännykän GPS:ään.

Ja eikö tämä ole rahanhukkaa, sillä Espoon bussilinjathan vaihtuvat täysin kun metroliikenne käynnistyy?

Espoon suuret muutostyöt on ajoitettu juuri tuohon Länsimetron käyttöönoton yhteyteen, jolloin muutoksia on paljon. Koko urakka kestää noin neljä vuotta. Turhan työn osuus pyritään minimoimaan ja suuri osa kylteistä vaihdetaan linjamuutosten yhteydessä.

"Pasilan silta" ja "Pasilansilta" ovat molemmat oikein.

Toivottavasti Espooseenkin saadaan tämän myötä kaksipuoliset pysäkkipäreet. Pysäkkejä kun voidaan lähestyä tolpan molemmin puolin!

ps. kuka on Mollom ja miksi se pitää hyväksyä?

Espoo luopuu nyky käytännöstä Länsimetron muutoksien yhteydestä alkaen. Koko seudulle asennetaan samanlaiset kilvet.

Hyvä juttu. Aikanaan oli pieni kulttuurišokki, kun muutin Espooseen ja linjanumerot näkyivät vain toisella puolella.

Onko Tapulikaup. ruotsiksi Parkstad st.? Mallikyltin mukaan näyttäisi olevan.

Sääli, pysäkkinumeroiden fontti pienenee, tuskin näkyy enää kohtalaisella näöllä esim. kadun toiselta puolelta. Ei tosin taida olla sentään yhtä pientä tihrua kuin ne olemassaolevat Vantaalla ja Espoossa.

Suuren osan pysäkeistä saisi päivitettyä yksinkertaisesti lisäämällä HSL-logopäreen ylimmän tyhjän liuskan tilalle, mutta HSL vaihtaakin kaikki liuskat fonttimuutoksen takia. Fonttikin vaihtuu huonommaksi, kun varsinkin nykyiset HKL:n 70-luvulta (?) peräisin olevat numerot. Eipä vaikuta enää HSL:n touhu ihan täysipäiseltä. Kun aikuiset hiekkalaatikolla leikkisivät...

Niin ja poistuuhan HKL-logot myös viimeinkin. Ja löytyyhän myös vielä YTV logojakin ja "Vantaan, Hgin yms. maksualue" -kylttejä, jotka poistuvat sitten myös. Ei ihan turha uudistus kuitenkaan.

Värejä saisi ehkä käyttää enemmän, mm. runkolinjoille toivoisi oranssipohjaisia valkotekstillisiä kylttejä ja ratikkalinjoille niiden tunnusväreillä olevia kylttejä. Ehkä...

Toivottavasti uudistus tehdään huolella. Meinaan vaan kun mm. 785-788 linjat päättyvät mukamas Kamppiin...

Ainoastaan logojen ja fonttikoon vuoksi suururakkaan ei ryhdytä. Vaihtotyöt toteutetaan alueellisten linjanumeroiden muutosten yhteydessä. Esimerkiksi Vantaan linjastouuudistuksella on vaikutukset myös Helsingin alueen linjanumeroihin. Osa kylteistä on muutoinkin jo säiden armoilla kovasti haalistuneita, joten kilpien uudistuksella saadaan sekä yhdenmukaistettua että siistittyä eri vuosilta olevien kylttien ulkonäköä.

Tässä tavallisena joukkoliikenteen käyttäjänä onkin odottanut jatkumoa HSL-ilmeelle bussien värityksen lisäksi. Vuosikymmeniä vanha pysäkki-ilmen tulee muuttumaan kokonaisuudessaan. Muutos ei koske vain fontteja.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.