Liikennöintisuunnitelma esittelee vuodelle 2016 suunnitellut muutokset

Joukkoliikenne uudistuu Helsingin seudulla ratkaisevasti myös vuonna 2016. Tänä vuonna joukkoliikennejärjestelmän suurin muutos tapahtuu Etelä-Espoossa ja Lauttasaaressa, kun metron uusi osuus Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään avataan liikenteelle.

Samalla myös bussiliikenne metroradan varrella uudistuu. Lisäksi Vantaan linjastoa parannetaan, ja raitiovaunu numero 5 palaa liikenteeseen. Junaliikenteessä muutokset tulevat voimaan jo maaliskuussa.

HSL:n vuosien 2016–2017 liikennöintisuunnitelma oli kommentoitavana HSL:n verkkosivuilla kuukauden ajan 11.12.2015–10.1.2016, ja asiakkaat jättivät liikennöintisuunnitelmaan yhteensä 172 kommenttia.

”Länsimetron käynnistyminen ja siihen liittyvät bussiliikenteen muutokset ovat kautta aikojen suurin seudulla tapahtunut joukkoliikennemuutos, jos sitä mitataan niillä asukas- tai matkustajamäärillä, joihin se vaikuttaa. Tämän muutoksen hallittu läpivieminen on HSL:n ja sen yhteistyökumppaneiden suurin haaste tänä vuonna”, arvioi HSL:n joukkoliikennesuunnitteluosaston johtaja Tero Anttila.

”Rakennustyöt melkein kaikkien uusien metroasemien läheisyydessä vaikeuttavat liityntäbussien liikennöintiä, mutta uskomme selviävämme siitä hyvin suunnitelluilla poikkeusjärjestelyillä sekä runsaalla tiedottamisella.”

Länsimetro muuttaa myös bussilinjastoa

Ensi vuoden joukkoliikennemuutoksista suurin tapahtuu Lauttasaaressa ja eteläisessä Espoossa, kun metro laajenee noin 14 kilometrin verran Ruoholahdesta länteen. Metron myötä nykyiset bussilinjat Länsiväylää pitkin Kamppiin lakkaavat niin Espoosta kuin Kirkkonummeltakin, ja myös Lauttasaaren bussiliikenne muuttuu liityntäpainotteiseksi.

Metro kulkee 15.8.2016 alkaen Itä-Helsingin ja Espoon Matinkylän välillä siten, että joka toinen metrojuna kulkee linjalla Matinkylä–Vuosaari ja joka toinen linjalla Tapiola–Mellunmäki. Metrojunia ajetaan elokuusta alkaen neljän vaunun mittaisilla junilla, sillä kahdeksan uuden aseman laiturit ovat neljän vaunun mittaisia.

Samaan aikaan vuorovälit kuitenkin tihenevät nykyisestä. Ruuhka-aikaan linjojen yhteisellä osuudella Tapiola–Itäkeskus vuoroväli on 2,5 minuuttia, arkisin ja lauantaisin päiväliikenteessä 3 minuuttia 45 sekuntia ja sunnuntaisin ja myöhäisiltoina 5 minuuttia. Elokuussa otetaan käyttöön myös uudet M300-metrojunat.

Länsimetro vaikuttaa ratkaisevasti myös bussiliikenteeseen: Etelä-Espoosta ja Kirkkonummelta Länsiväylää pitkin Helsinkiin kulkevat bussilinjat lakkaavat ja päättyvät tulevaisuudessa joko Matinkylään tai Tapiolaan. Myös Lauttasaaren yhteys keskustaan hoidetaan pääasiassa metrolla, ja lisäksi muutokset näkyvät muun muassa Lehtisaaressa ja Kuusisaaressa. Muutoksista on kerrottu tarkemmin erillisessä Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmassa, jonka HSL:n hallitus hyväksyi viime vuoden tammikuussa.

Länsimetron myötä Kampin terminaali vapautuu muun kuin Etelä-Espoon suunnan bussiliikenteen käyttöön. Kampin terminaaliin siirretään linjoja, joiden päätepysäkit ovat nyt Kampin katuverkossa, Elielinaukiolla tai Meilahdessa. Länsimetro vaikuttaa välillisesti bussiyhteyksiin myös Pakilassa ja Maunulassa.

Lisäksi linjanumerointi muuttuu koko Espoon alueella.

Junaliikenteessä muutoksia jo maaliskuussa

HSL-alueen junaliikenne muuttuu jo 27. maaliskuuta, ja suurimmat muutokset kohdistuvat Rantaradalle.

Y-junan liikenne Helsingistä Karjaalle lakkaa nykyisessä muodossaan, mutta HSL tilaa 27.3. alkaen Y-junan liikenteen välille Helsinki–Siuntio. Lisäksi aletaan liikennöidä yksittäisiä nopeita X-ruuhkajunia Helsingin ja Kirkkonummen välillä. Uudet X- ja Y-junat pysähtyvät nykyisestä Y-junasta poiketen myös Espoossa ja Huopalahdessa.

S- ja U-junat taas yhdistetään uudeksi U-junalinjaksi, joka pysähtyy myös Tolsassa ja Jorvaksessa. Samalla Mankin ja Luoman seisakkeet lakkautetaan, ja niiden liikenne järjestetään 27.3. alkaen bussein. Mankin ja Lasilaakson alueella palvelee pienkalustolinja 166 ja Luoman alueella bussi numero 911. Kun lähijunaliikenne siirtyy rantaradalla kokonaisuudessaan ns. Flirt-juniin vuoden 2017 aikana, tutkitaan mahdollisuutta ottaa Mankin ja Luoman asemat uudestaan junaliikennekäyttöön.

Pääradalla H- ja R-junat yhdistetään uudeksi puolen tunnin välein kulkevaksi R-junalinjaksi.

Muutokset liittyvät Liikenne- ja viestintäministeriön ja VR-Yhtymän Oy:n sopimiin muutoksiin osto- ja velvoiteliikenteessä vuosille 2016–2019.

Vantaan bussilinjastoa kehitetään, Katajanokalle uusi raitiolinja

Vantaan kaupunki on myöntänyt lisärahaa Vantaan bussiliikenteen kehittämiseen. Tätä rahaa on jo käytetty aikataulujen parantamiseen vuodenvaihteessa. Lisäksi Vantaalle perustetaan elokuussa muun muassa uusi linja 612 (Tammisto–Tikkurila), joka liikennöi arkisin noin kello 7–18 kerran tunnissa. Linjaa 415 taas jatketaan Aviapoliksesta lentoasemalle asti.

Raitioliikenteen ainoa merkittävä muutos vuonna 2016 on Rautatieaseman ja Katajanokan terminaalin välillä liikennöivä, laivamatkustajien tarpeisiin perustettava linja 5. Se korvaa linjan 4T.

Mikä on liikennöintisuunnitelma?

Vuosittain laadittava liikennöintisuunnitelma sisältää keskeisimmät toteutettavat reitti- ja palvelutasomuutokset. Vuosittainen suunnitelma on voimassa tulevan kesäliikenteen alusta seuraavan vuoden talviliikennekauden loppuun.

HSL on laatinut suunnitelman yhteistyössä kuntien joukkoliikenneasiantuntijoiden, koulutoimen edustajien ja liikennöitsijöiden kanssa. Asukkaat ovat voineet osallistua kommentoimalla suunnitelmia HSL:n verkkosivuilla. HSL:n hallitus hyväksyy liikennöintisuunnitelman. Suunnitelmasta aiheutuvat kustannusmuutokset pohjautuvat yhtymäkokouksen hyväksymään talous- ja toimintasuunnitelmaan.

Vuoden 2016 muutokset pähkinänkuoressa:
• Liikennöinti metron uudella osuudella Ruoholahti–Matinkylä alkaa (15.8.)
• Eteläisen Espoon ja Lauttasaaren bussilinjasto uudistuu, ja koko Espoon linjanumerointi muuttuu (15.8.)
• Raitiovaunu 5 palaa liikenteeseen reitille Katajanokka–Rautatieasema (15.8.)
• Vantaalle perustetaan uusi bussilinja 612 (Tammisto–Tikkurila), ja lisäksi linjan 415 päätepysäkki siirretään Aviapoliksesta lentoasemalle (15.8.)
• Kampin terminaaliin siirretään linjoja Kampin katuverkosta, Elielinaukiolta ja Meilahdesta, kun Etelä-Espoon bussit eivät enää käytä terminaalia Länsimetron avauduttua (15.8.)
• Y-juna alkaa kulkea reitillä Helsinki–Siuntio, ja lisäksi rantaradalle perustetaan uusi nopea ruuhkalinja X (Helsinki–Kirkkonummi). Molemmat pysähtyvät myös Espoossa ja Huopalahdessa. S- ja U-junat yhdistetään uudeksi U-junaksi, joka pysähtyy myös Tolsassa ja Jorvaksessa. Mankin ja Luoman seisakkeet lakkautetaan. Pääradalla H- ja R-junat yhdistyvät R-junaksi, joka kulkee puolen tunnin välein. (27.3.)
• Mankin ja Luoman seisakkeiden liikenne korvataan pienkalustolinjalla 166 (Mankki ja Lasilaakso) ja linjalla 911 (Luoma) (27.3.)

Liikennöintisuunnitelmaan 2016-2017 voit tutustua täällä.

Kommentit

Toivoisimme, että linjaa nro 5 Tiistilästä Leppävaaraan ei lakkautettaisi. Se on ainoa bussi, joka vie lapsemme kouluun ilman bussien vaihtoja. Kouluaamuina 5-bussi on ollut niin täynnä, että busseja on tarvittu kaksi. Mitä järkeä on lakkauttaa noin runsaasti käytetty ja tarpeellinen linja?

Eikö saisi suoraa yhteyttä Eestinlaaksosta Espoon Keskukseen 46 tilalle?
Nyt palvellut suorana yhteytenä Malminmäen kauppoihin, Espoon keskuksen palveluihin ja sieltä edelleen nopeana vaihtoyhteytenä Espoon Ikeaan ja varsinkin Jorviin terveyspalveluihin.

Väli Soukka/Meilahti entinen 504 oli loistava, sitten poistettiin ja tilalle länsiväylän bussit + 551, mikä pidensi matka aikaa 5-10 minuuttia suuntaansa.
Nyt saamme yhdistelmän bussi + metro + bussi??? Lisäisi matka aikaa vähintään toiset 10 minuuttia suuntaansa.
Miksi Soukka ei saa vastaavaa linjaa kuin uusi 124 on? Sillä pääsisi sentään suoraan Tapiolaan vaihtamaan 551:seen.
Soukkaan yhteys vähintään kahdelle metroasemalle myös, kuten muuallekin on kaavailtu.
Huomatkaa että väli Lippulaiva/Soukka on myös tarvittava yhteys.

KYSYMYS:
Tiedotteista löytyy vain ns. "uudet linjat" eli metron liittymälinjat ja Kamppiin menneiden linjojen muunnokset. Missään ei ole selitystä, mitä tapahtuu esimerkiksi Espoon sisäisille linjoille, joilla ei ole tekemistä metron kanssa.
Esimerkiksi linja 46: Lopetetaanko se kokonaan (vai)????
Jos lopetetaan, esimerkiksi Eestinlaakson alueelta ei enää pääse töihin tai kouluihin Espoon keskukseen!!!

Miten HSL tulee korvaamaan yhteyden Kauniaisten Kasavuoren ja Kauniaisten keskustan välillä kun Espoon linja 51 lopetetaan ja linjan 51 korvaava 224 ei tule kiertämään kasavuoren kautta? Jääkö jäljelle vain linja 212? Nyt yhteyksiä on arkisin ruuhkaaikaan 7/tunnissa, päivällä 5/tunnissa ja iltaisin ja viikonloppuisin 1-2/tunnissa. Jos jäljelle jää vain 212 yhteyksiä jää ruuhkana 1-2/tunnissa, päivällä 1/tunnissa ja iltaisin ja viikonloppuisin 0/tunnissa.
Perustelut sille ettei 224 kulje Kasavuoren kautta, että matkustajat olisivat menneet sekaisin kun 51 on kulkenut samoilta pysäkeiltä sekä Leppävaaraan että Kuurinniittyyn on tuulesta temmattu. Sekaannuksia on tullut vain kun kuljettajat ovat unohtaneet vaihtaa kulkusuuntaa infotauluun ja busseja on kulkenut kumpaankin suuntaan muutaman minuutin sisällä.

Friisinkalliontiellä ei näy bussia johonkin metroasemaan, miksei?

Hei, miksei 550-jokerilinja voi lähteä edelleen Westendin terminaalista ja pysähtyä Tapiolassa? Tämä mahdollistaisi sen, että Länsiväylää pitkin ajavat yksityisautoilijat - joita varmasti riittää metronkin tulos jälkeen - voivat edelleen tiputtaa kyydistään matkustajan, joka hyppää 550:een. Luulisi tämän olevan helppo toteuttaa samoin kuin muidenkin poikittaislinjojen osalta, joihin on samalla tavalla tulijoita. Busseille on jo valmiiksi lähtöpaikat eikä mitään inframuutoksia tarvita tämän toteuttamiseen. Jos autoilijat joutuvat kiertämään Tapiolan kautta, sehän lisää yksityisautoilua erityisesti Tapiolassa. Westendin alueella kaupunkiin meno mutkistuu toden teolla: päivisin ainoa yhteysbussi kulkee 30 minuutin välein Tapiolaan, kun aiemmin Westendin asemalta pääsin Kamppiin hyppäämäällä mihin tahansa bussiin. Aika surkea muutos tässä suunnassa.

Hei! Suunnitelmaa on tältä osin vielä muutettu, eli runkolinja 550 jatkaa edelleen Westendinasemalle asti nykyisellä reitillään myös länsimetron avauduttua. Päällimmäisin syy tähän on se, että Tapionaukion terminaalissa tulee ahdasta, jos runkolinjan tiheydellä liikennöivä bussi siirrettäisiin sinne.

Hei,

Miksi linjaa 411(Myyrmäki-Elielin aukio) ei voisi siirtää liikennöimään Kamppiin sijaan, sillä nyt se on vahvasti päällekkäinen junayhteyden kanssa? Samoin voisi tehdä linjalle 436, joka liikennöi Kalajärveltä Vantaankosken, Martinlaakson ja Louhelan aseman kautta Elielin aukiolle.

Mitä tapahtuu nykyiselle poikittaislinjalle 565? Se on (yhdistettynä nykyiseen Espoon sisäiseen linjaan nro 15) meille elinehto kuljettaessa Viherlaakson suunnalta Myyrmäkeen harrastuksiin.

Miksi uusien linjojen matka-ajoista ei ole vielä mitään tietoa missään? Olisi huomattavasti käytännöllisempää, jos Reittioppaasta olisi kokeiluversio, jossa voisi testailla tulevaisuuden työmatkojaan.

Lauttasaaren linjoista on ollut liikkeellä ristiriitaista tietoa, josta kyselin tämän kirjoituksen yhteydessä
https://www.hsl.fi/uutiset/2015/hsl-kilpailutti-lansimetron-liityntaliikenteen-liikennoitsijat-7708

Silloin saamani vastauksen mukaan Lauttasaaren linjat ovat ne, jotka esityslitalla http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015405-2.HTM oli mainittu, eli 21B kulkee Ruoholahteen ja 20 on Lauttasaaren sisäinen linja.
Saman vastauksen yhteydessä kyseistä tiedotetta oli kuitenkin päivitetty niin, että sen mukaan linja 20 kulkisi Hietalahteen ja 21B Ruoholahteen.

Nyt uusimman liikennöintisuunnitelman mukaan kuitenkin linja 21B onkin Lauttasaaren sisäinen linja eikä siis kulkisi Ruoholahteen lainkaan.

Mikähän on nyt lopullinen versio Lauttasaaren linjastosta?

1. liikennöintisunnitelma
20 Hietalahti – Katajaharju
21 Vattuniemi – Erottaja
21B Vattuniemi – Lauttasaari

2. esityslista http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015405-2.HTM
20 Lauttasaari - Katajaharju
21 Vattuniemi - Erottaja
21B Vattuniemi - Ruoholahti

3. aiemman tiedotteen https://www.hsl.fi/uutiset/2015/hsl-kilpailutti-lansimetron-liityntaliikenteen-liikennoitsijat-7708 jo kertaalleen korjattu versio
20 Hietalahti – Katajaharju
21Vattuniemi – Erottaja
21B Vattuniemi – Ruoholahti

Hei!

Lauttasaaren linjastoa tullaan 15.8. alkaen ajamaan tuon mainitsemasi ensimmäisen vaihtoehdon mukaan. Siis näin:
20 Katajaharju - Lauttasaari (M) - Ruoholahti (M) - Hietalahti
21 Vattuniemi - Lauttasaari (M) - Ruoholahti (M) - Erottaja
21B Vattuniemi - Lauttasaari (M)

Pahoittelemme, mikäli meidän suunnastamme on lähtenyt epäselviä signaaleja tähän asiaan liittyen. Tulemme kertomaan aiheesta lisää lähitulevaisuudessa pian julkaistavilla länsimetro-nettisivuillamme.

Onko linjan 164 poikkeusreittiä mietitty uudelleen? Suunniteltu poikkeusreitti poikkeaisi oikeasta reitistä tarpeettoman paljon.

Tässä yhteydessä ehdotan/ kysyn, että onko Tikkurilan ja lentoaseman välille mahdollista järjestää muutama myöhäisvuoro syöttöliikenteenä sen jälkeen kun I/P ovat siltä illalta jo lopettaneet?

Tuo Aviapolis on ollut katastrofi. Paikka on keskellä ei mitään ja silti sinne tulee valtavasti busseja. Mikseivät ne linjat voi jatkaa lentoasemalle saakka, kuten entinen Itäkeskuksen ja Lentoaseman välinen linja? Ei ole myöskään mitään järkeä jäädä Aviapoliksessa ja matkustaa yksi pysäkinväli siitä lentoasemalle junalla. Hirveä määrä kävelyä ja portaita!

Itäkeskuksesta tulijoiden kannattaa jäädä pois Malmilla ja jatkaa siitä junalla.

Tuleeko Y-juna siis jo maaliskuusta lähtien pysähtymään myös Espoossa ja Huopalahdessa, aiemmin esitetystä poiketen?

Onko uusista linjanumeroista esim. Leppävaarasta lähtevien linjojen osalta tulossa jossain välissä tarkempaa tietoa?

Tuollahan nuo ovat liikennöintisuunnitelmassa, joka on jo melkein viikon päivät löytynyt HSL:n hallituksen esityslistasta:

20 -> 219 (Leppävaara–Karakallio–Lähderanta–Järvenperä)
21 -> 236 (Leppävaara–Kalajärvi–Serena)
22 -> 202 (Helmipöllönmäki–Leppävaara)
23 -> 203 (Uusmäki–Leppävaara–Perkkaa–Säteri–Laajalahti)
24 -> 214 (Leppävaara–Rastaala–Veini–Jupperi)
25 -> 215 (Leppävaara–Lähderanta)
25A -> 215A (Leppävaara–Lähderanta–Högnäs)
26 -> 226 (Leppävaara–Karakallio–Viherlaaksonranta–Jorvi)
27 -> 227 (Leppävaara–Karakallio–Lippajärvi–Espoon keskus)
28 -> 238 (Leppävaara–Brobacka–Siikajärvi–Siikaniemi)
29 -> 239 (Leppävaara–Punametsä–Kalajärvi)
70 -> 348 (Rinnekoti–Röylä–Kalajärvi)
71 -> 349 (Lepsämänjoki–Hännikäinen–Serena–Kalajärvi–Lahnus–Röylä)
81 -> 241 (Espoon keskus–Mikkelä–Hirvisuo)
81V -> 241V (Espoon keskus–Hirvisuo)
82 -> 582 (Espoon keskus–Juvanmalmi–Kalajärvi–Serena)
85 -> 245 (Espoon keskus–Nuuksionpää)
86 -> 246 (Espoon keskus–Röylä–Bodom–Espoon keskus)
86H -> 246K (Espoon keskus–Kellonummi–Röylä)
88 -> 242 (Espoon keskus–Brobacka–Siikaniemi)
96H -> 226A (Leppävaara–Karakallio–Viherlaakso–Jorvi–Kellonummi)
206 -> 206 (Kamppi–Etelä-Leppävaara–Karamalmi)
212 -> 212 (Kamppi–Laajalahti–Kauniainen)
213 -> 213 (Kamppi–Suvela–Espoon keskus–Mikkelä–Kauklahti)
231N -> 231N (Elielinaukio–Vallikallio–Hämevaara–Järvenperä)
237 -> 201 (Leppävaara–Mäkkylä–Pajamäki)
237B -> 201B (Leppävaara–Mäkkylä–Pitäjänmäki)
243 -> 243 (Espoon keskus–Kolmiranta–Veikkola)
247A -> 217 (Elielinaukio–Karamalmi–Jupperi)
248A -> 218 (Elielinaukio–Karakallio–Jupperi)
270 -> 235 (Elielinaukio–Tuomarila–Kuurinniitty)
270N -> 235N (Elielinaukio–Viherlaakso–Muurala–Tuomarila–Kuurinniitty)

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.