Kysyimme asiakkailtamme – suurimman osan mielestä joukkoliikenteessä pitäisi käyttää kasvomaskia

HSL:n asiakaskyselyyn vastanneista 48 prosenttia kertoi käyttävänsä kasvomaskia aina joukkoliikenteessä. Vastaajat kokivat joukkoliikennematkat sitä turvallisemmiksi, mitä enemmän he matkustavat, ja maskien käyttö lisää turvallisuuden tunnetta entisestään. Teemme kaikkemme turvallisten matkojen eteen, ja voit vaikuttaa turvallisuuteen myös omilla toimillasi.

Kasvomaskisuosituksen antamisesta on nyt kulunut neljä viikkoa. Asiakaskyselyn tulosten perusteella kasvomaskin käyttäminen on yleistynyt. Maskia kertoi käyttävänsä joukkoliikennematkoilla aina 48 prosenttia vastaajista ja joskus 19 prosenttia vastaajista. Kymmenen prosenttia vastaajista kertoi, ettei käytä eikä aio käyttää kasvomaskia. Asiakaskyselyn vastausaika oli 20.-27. elokuuta, ja kyselyyn vastasi yhteensä 10 063 HSL:n asiakasta.

Vastaajista 78 prosenttia on melko tai täysin samaa mieltä siitä, että joukkoliikenteessä tulisi käyttää kasvomaskia.  Luku on selvästi suurempi kuin kasvomaskeja käyttävien osuus matkustajista. HSL:n lipuntarkastajien tekemän havainnoinnin perusteella kasvomaskeja käyttää noin 30-40 prosenttia matkustajista, mutta käyttäjien osuus vaihtelee runsaasti muun muassa ajankohdan mukaan.

Suurin syy olla käyttämättä maskia on kyselyn perusteella se, että riittävien turvavälien koetaan toteutuvan joukkoliikennematkan aikana.

”Toivomme, että maskien käyttö yleistyisi edelleen, kuten tähänkin asti on käynyt”, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi. ”Maskisuositus koskee yleisesti joukkoliikennettä, ei ainoastaan ruuhka-aikaa. Mehän emme voi etukäteen täydellä varmuudella tietää, milloin liikennevälineissä on täyttä.”

Asiakkaat aikovat käyttää joukkoliikennettä edelleen

Kyselyyn vastanneista 85 prosenttia aikoo käyttää joukkoliikennettä varmasti tai erittäin tai melko todennäköisesti seuraavien kolmen kuukauden aikana. Joukkoliikenteen käyttämiseen liittyvää huolta on taas sitä vähemmän, mitä useammin joukkoliikenteellä on matkustanut viimeisten kolmen kuukauden aikana.

Joukkoliikenteen turvallisuudessa asiakkaat ovat kaikkein eniten huolissaan mahdollisuudesta säilyttää turvavälit liikennevälineessä (65 prosenttia vastaajista). Lähes yhtä suuri joukko (63 prosenttia) on huolestunut siitä, että muut matkustajat eivät välitä turvaohjeista.

Elo- ja syyskuussa joukkoliikenteessä on ollut edelleen selvästi väljempää kuin normaalisti. Matkustajamäärät ovat tällä hetkellä noin 40 prosenttia pienemmät kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Asiakaskyselyn tuloksia, elokuu 2020 (pdf-tiedosto)

Otamme vallitsevan koronatilanteen huomioon kaikessa toiminnassamme. Lue lisää koronaviruksen vaikutuksista HSL:n joukkoliikenteeseen osoitteessa hsl.fi/korona

Kommentit

Tutkimuksenne mukaan lähes puolet matkustajista käyttää maskia aina joukkoliikenteessä. Tulos vaikuttaa melko kaunistellulta, ja omat arkikokemukseni Helsingin busseista ja raitiovaunuista tukevat lähinnä lipuntarkastajien havaitsemaa 30 %:ia.

HSL:n viestintä maskisuosituksesta ei ole ollut tehokasta eikä onnistunutta. Kun maskisuositus annettiin, HSL painotti erityisesti sitä, että maskittomille ei saa huomauttaa asiasta. Tämä HSL:n ohje rohkaisee nimenomaan maskittomuuteen. Lisäksi lähes päivittäin käyttämilläni bussilinjoilla 14, 18 ja 39 ei edelleenkään ole edes maskisuosituksesta kertovia tarroja istuinten selkänojissa. HSL:lle tästä annettu palaute ei ole tuottanut tulosta.

Havainnoimalla tosiaan on saatu eri tulos, ja tuolla sekin kerrotaan. Tällaisen sähköpostikyselyn vastaajajoukko on totta kai valikoitunut.

Mitä tulee maskisuosituksesta viestimiseen, niin on totta, että suosituksen antamisen yhteydessä meillä ei ollut kaikkia kanavia käytössä. Koska meillä ei ollut selvää ennakkotietoa annettavasta suosituksesta, saimme materiaalit painoon vasta tuolloin suosituksen antamisen ajankohtana. Nyt muun muassa kaikkien liikennevälineidemme sisäänkäynneille on asenenttu maskisuosituksesta kertova tarra. Kaikki muukin koronaohjeistuksemme on päivitetty uuden tilanteen mukaiseksi.

Olemme viestineet muun ohella myös siitä, ettei maskittomia matkustajia huomauteltaisi asiasta, sillä me emme voi tietää, miksi maskia ei käytetä. Tämä ei kuitenkaan ollut tuolloin, eikä ole vieläkään, viestintämme kärki. Pyrkimyksemme on edelleen kannustaa maskien käyttöön kaikkia, vaikka lopulta valinta on käyttäjän itsensä. Tilanne on kaikille uusi, emmekä ole myöskään halunneet aiheuttaa liikenteeseen ei-toivottavia konfliktitilanteita.

Tässähän ei ollut kyseessä mikään tutkimus, vaan asiakaskysely johon vastaajat voivat vastata mitä haluavat riippumatta siitä miten itse toimivat.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.