Lauttasaari saa uuden bussilinjaston, joka on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä matkustajien kanssa

Lauttasaaren bussilinjasto uudistuu 10.8.2020. Eniten muutoksia tapahtuu Vattuniemessä. Linja 21, Kamppi – Ruoholahti – Vattuniemi – Lauttasaari (M), korvaa Lauttasaaren metroaseman ja Vattuniemen väliä liikennöivän linjan 21(B). Vattuniemeä palvelevien bussivuorojen määrä kasvaa nykyisestä. Uuden linjan reitti on nykyistä suorempi, joten liityntämatkat Vattuniemen eteläkärjestä Lauttasaaren metroasemalle, Ruoholahteen ja Kamppiin nopeutuvat.

Myös Katajaharjussa tapahtuu muutoksia. Uusi linja 20B alkaa liikennöidä Lauttasaaren metroaseman ja Katajaharjun väliä. Liityntäyhteydet metroaseman ja Katajaharjun välillä tihenevät.
 
Katajaharjusta pääsee Etelä-Helsingin suuntaan linjalla 20, joka liikennöi reittiä Katajaharju (M) – Lauttasaari (M) – Ruoholahti (M) – Punavuori. Katajaharjusta ja Isokaarelta säilyy vaihdoton yhteys Ruoholahteen ja linja tarjoaa jatkossa vaihdottoman yhteyden Bulevardille ja Punavuoreen asti. Linjan ansioista Lauttasaaresta säilyy yhteys myös Etelä-Helsingin kouluihin.

Uusi linja 22 liikennöi väliä Vattuniemi – Katajaharju. Linja vahvistaa Lauttasaaren sisäisiä yhteyksiä.

Uusi linjasto on suunniteltu matkustajia kuunnellen 

Uudistusten taustalla on palaute, jota olemme saaneet Lauttasaaren asukkailta sen jälkeen, kun saari siirtyi liityntälinjastoon tammikuussa kaksi vuotta sitten. Palautetta on tullut etenkin liityntäliikenteen hitaudesta, linjojen epäsäännöllisyydestä sekä Lauttasaaren linjojen Etelä-Helsingin päätepysäkkien liikenteellisistä ongelmista.

Ryhdyimme kehittämään bussilinjastoa tiiviissä yhteistyössä Lauttasaaren asukkaiden ja muiden saarella matkustavien kanssa. Suunnittelutyö alkoi liikkumiskyselyllä, jolla kartoitimme Lauttasaaressa ja Etelä-Helsingissä kulkevien liikkumistottumuksia ja -tarpeita. Matkustajilla oli mahdollisuus kommentoida linjastosuunnitelmia muun muassa blogissa, asukasilloissa ja asukaspaneelissa.

Liikkumiskyselyyn tuli lähes 3 500 vastausta ja linjastoluonnos keräsi eri vaiheissaan yhteensä noin 500 kommenttia. Kiitämme lauttasaarelaisia ja muita suunnitelussa mukana olleita aktiivisuudesta.

 

Kommentit

On mukavaa, että matkustajia kuunnellaan, toivottavasti suoria linjoja Kamppiin tulee lisää myös muualle metron varrelle. Espoosta käsin matka on paljon nopeampi Kamppiin bussilla kuin metrolla.

Metron liityntälinjoilla, varsinkin ruuhka-aikoina, eniten aikaa vie korttien piippaus koneella. Olisiko mahdollista siirtyä samaan menettelyyn kuin ratikoissa ja metrossa, jotta ruuhka helpottaisi? Kaikista ovista sisään ilman piippailuja?

Erinomainen uudistus, kiitokset erityisesti suorasta yhteydestä Kamppiin!

22 vattunimi-katajaharju, onneksi vain kirjoitusvirhe.

Mikä vaikutti linjan 20 päättämistä punavuoreen eikä eiraan esimerkiski nykyisen 21 päättärille

Nykyinen päätepysäkki Eirassa ei ole Lauttasaaren linjojen käytettävissä tulevaisuuden suunnitelmien ja niistä seuraavan tilanpuutteen myötä, joten tässä kohtaa oli luontevaa pohtia muita ratkaisuja.

Yhteys Lauttasaaresta Bulevardille ja Etelä-Helsingin kouluihin (ja Etelä-Helsingin yhteys Ruoholahteen) haluttiin kuitenkin säilyttää, joten Punavuorenkadulta löytynyt ratkaisu oli sopiva niin liikenteellisesti kuin käytettävissä olevien resurssienkin puolesta. Lähialueilta etsittiin myös muita ratkaisuja, mutta toteuttamiskelpoisempia ei löytynyt.

aihe ei ehkä tähn kommentiketjuun kuulu, mutta uuden 2021 alkavan linjaston myötä hernesaari jää ilman linjoja? (pajoittelut jos itselläni väärä tieto) onko linjan 20 jatkamista sinne harkittu

Miten tästä eteenpäin on tarkoitus päästä Vattuniemestä Punavuoreen ilman vaihtoja?

Vattuniemestä Punavuoreen ei valitettavasti jatkossa pääse ilman vaihtoa. Kun matkustat Vattuniemestä Punavuoreen, voit vaihtaa linjoille 14 tai 18 Kampissa tai linjalle 20 esimerkiksi Lauttasaaren sillan pysäkeillä.

Tuskin on tarkoituskaan. Kamppiin on varmasti enemmän kysyntää vaihdottomalle yhteydelle.

Tarkasteltiinko nyt Länsisataman ja Lauttasaaren/Ruoholahden metroaseman välisen bussiyhteyden perustamista?

Aikaisemmin tarkoituksena oli jatkaa nykyistä linjaa 20 Jätkäsaareen ja Länsisatamaan, mutta ratkaisussa törmättiin liikenteellisiin ongelmiin. Alueelta oli vaikea löytää sopivaa päätepysäkkiä, koska rakennusyöt muuttaisivat jatkuvasti liikennejärjestelyjä.

Isoksi ongelmaksi muodostuisi myös laivaliikenteestä aiheutuvat ruuhkat. Samalla linjalla hoidettaisiin kuitenkin myös Lauttasaaren liityntäliikennettä, joten liikenteen täsmällisyys olisi erittäisin tärkeää. Jatkuvasti muuttuvat liikenneolosuhteet eivät olisi tarjonneet hyviä edellytyksiä liityntälinjalle.

Saisiko tällekin sivulle näkyviin uuden linjaston kartan, joka löytyy esim. blogista?

Nyt on kartta uutisen perässä, pahoittelen pientä viivettä!

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.