Voit lopettaa yhden tai useamman edunsaajan edut muokkaamalla edunsaajia Edunsaajat-näkymässä. Valitse edunsaajat joita haluat muokata, ja avaa edunsaajien muokkaus. Valitse "Edun voimassaolo" -toiminto. Asettamalla etujen tilaksi "lopetettu", edut lakkautetaan heti valituilta edunsaajilta.

Jos edunsaajilla on käytössään saldoa, saldo poistuu heti käytöstä. Jos edunsaajilla on käytössään kausilippu, lippu ei enää uusiudu kuluvan 30 vuorokauden jakson päätteeksi. Edun päättymisestä ilmoitetaan edunsaajalle sähköpostitse.

Lopeta yksittäisen edunsaajan etu

Vaihtoehtoisesti voit lopettaa yhden edunsaajan edun suoraan yksittäisen edunsaajan näkymästä. Valitse "lopeta etu" ja etu lakkautetaan heti. 

Käytä "Lopeta etu" -toimintoa silloin, kun haluat antaa työntekijälle työmatkaedun sijaan työasiointimatkat käyttöön.