Mitä lippuja laskun riveille sisältyy?

Laskulle on koottu yhdelle riville kaikki saman tuotetyypin liput.
Esimerkiksi rivillä “AB mobiilikausilippu, aikuinen” on kaikki edunsaajien laskutuskauden aikana ostamat aikuisten AB-kausiliput lipun voimassaolokauden pituudesta (14-360 vrk) riippumatta.
À-hinta kertoo ostettujen kausilippujen hinnan jaettuna lukumäärällä, ts. ostettujen lippujen keskiarvohinnan.

Kaikki ostetut 1-13 vrk vuorokausiliput näkyvät laskulla samaan tapaan samalla rivillä.

Jos tarvitset erittelyä ostetuista lipuista, saat sen Yritysportaalista: Raportit > Ostot