Avoin data

Avoin data HSL:ssä

Helsingin seudun liikenne (HSL) tarjoaa avointa dataa sekä rajapintapalveluina että ladattavina aineistopaketteina. Alla on lueteltu kaikki tarjolla olevat aineistojakelukanavat.

 

Reittioppaan rajapinnat

Reittioppaan (reittiopas.fi) rajapinnat tarjoavat reititykseen, geokoodaukseen, kartta-aineistoon sekä paikannukseen liittyvää dataa useamman API:n kautta. Tarjolla olevat rajapinnat ...

Lisätietoja : http://digitransit.fi

Joukkoliikenneverkon data päivitetään HSL:n joukkoliikennerekisteristä reittioppaan taustajärjestelmiin päivittäin (kts. alla). OpenStreetMapin data päivitetään reitityksen, geokoodauksen ja taustakartan osalta reittioppaaseen niinikään päivittäin. Taustakartan osalta tulokset kuitenkin näkyvät käyttäjille n. viikon viivellä erilaisista välimuistiasetuksista johtuen.

 

Joukkoliikenneverkko & aikataulut (GTFS)

HSL:n joukkoliikennerekisterin data kootaan päivittäin GTFS-muotoon. Tähän poimintaan otetaan mukaan kaikki joukkoliikennereitit, joilla on voimassaoleva aikataulu. Poiminnan aikaikkuna on kulloinkin kolme kuukautta poimintaviikon alusta eteenpäin. Viimeisin GTFS-poiminta löytyy täältä.

 

GTFS-RT -rajapinnat

GTFS-RT -rajapinnat tarjoavat reaaliaikaista tietoa poikkeustilanteista, pysäkkiennusteista ja ajoneuvojen sijainneista. Lisätietoja: https://hsldevcom.github.io/gtfs_rt/

Huomaa, että reaaliaikatietoa on saatavilla myös reittioppaan Reaaliaika-API -rajapinnasta.

 

OpenStreetMap

OpenStreetMapin datasta muodostetaan päivittäin reittioppaaseen : reititysverkko, geokoodausdata ja taustakarttamateriaali. PBF-formaatissa olevat aineistopaketit löytyvät täältä.

 

Kaupunkipyörillä ajetut matkat

Kaupunkipyöräasemien Origin-Destination (OD)-data sisältää kaikki Helsingin ja Espoon kaupunkipyörillä poljetut matkat. Aineisto sisältää tiedon yksittäisen matkan lähtö- ja päätösasemasta, lähtö- ja päätösajasta, pituudesta (metreinä) sekä kestosta (sekunteina). Aineistoa on saatavilla kausilta 2016-2020, joko kuukausittain (csv) tai koko kausi (zip). Datan omistaa City Bike Finland.

Kuukausikohtainen aineistopaketti (2016-2017 touko-loka) & (2018 eteenpäin huhti-loka) : "dev.hsl.fi/citybikes/od-trips-[vuosi]/[vuosi]-[kk].csv". Esimerkiksi "dev.hsl.fi/citybikes/od-trips-2019/2019-04.csv"

Vuosittainen aineistopaketti: "dev.hsl.fi/citybikes/od-trips-[vuosi]/od-trips-[vuosi].zip". Esimerkiksi "dev.hsl.fi/citybikes/od-trips-2019/od-trips-2019.zip"

 

Beacon -rajapinta

HSL:n bluetooth beaconien rest-rajapinta tarjoaa tietoa asennetuista beaconeista : https://hsldevcom.github.io/beacon_api/

 

HSL OpenMaaS -rajapinta

HSL:n OpenMaaS-rajapinta tarjoaa sekä kerta- että kausilipunmyynnin rajapinnan kaikkien liikennepalveluista kiinnostuneiden toimijoiden käyttöön. Lisätietoja : https://sales-api.hsl.fi/

 

Liikennetiedotteet

HSL News API tarjoaa hsl.fi -sivustolla julkaistut uutiset ja liikennetiedotteet json-formaatissa. Tietoa ajamattomista vuoroista löytyy puolestaan yllämainituista reittioppaan rajapinnoista esim. reititys-APIn disruption-info & reaaliaika-APIn service-alerts.

 

Liityntäpysäköinnin informaatiojärjestelmän rajapinta

Liityntäpysäköinnin informaatiojärjelmän rajapinta tarjoaa Helsingin seudun liityntäpysäköintiin liittyvää staattista ja reaaliaikaista dataa. Liityntäpysäköinnin informaatiojärjestelmän kohteita voi selata selainkäyttölittymän kautta osoiteessa p.hsl.fi. Sama käyttöliitymä on kuntien & operaattorien käytössä kun tietoja ylläpidetään, joten päivitykset näkyvät käyttöliittymän & rajapinnan kautta reaaliajassa. Rajapinnan kuvaus löytyy (englanniksi) osoitteesta p.hsl.fi/docs.

Lisätietoja liityntäpysäköinnin informaatiojärjestelmästä : paikkatieto@hsl.fi

 

Louhin-palvelu

HSL Louhin-palvelu sisältää dataa HSL:n asiakastyytyväisyyteen (Asty Web) ja lauttaliikenteen matkustajamääriin (Lati Web) liittyen.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen aineisto päivittyy vuoden aikana alustavilla tuloksilla noin kuukauden välein helmi-huhtikuussa ja syys-lokakuussa. Tietokantaan päivitetään lopullisia tuloksia kolme kertaa vuodessa tutkimuskausien päätyttyä kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Lisätietoa tutkimuksesta ja aineistosta: louhin@hsl.fi

Lati Web päivittyy jatkuvasti: liikennöitsijät syöttävät alusten matkustajamäärät järjestelmään pääsääntöisesti jo saman päivän aikana. Lisätietoa tutkimuksesta ja aineistosta: louhin@hsl.fi

 

Paikkatietoaineistojen latauspalvelu

HSL:n paikkatietoaineistojen latauspalvelu tarjoaa useita erilaisia joukkoliikenteeseen littyviä aineistoja. Tarjolla olevat tiedostoformaatit ovat excel-laskentataulukko, Googlen KML-tiedosto, GeoJSON, ESRI:n shapefile & ArcGIS Rest API. Tarjolla olevat aineistot...

Paikkatietoaineistojen latauspalvelun aineistot ovat aina tietyn poimintahetken läpileikkaus. Aineistot on koostettu erityisesti konsultti- & tutkimuskäyttöä varten ja niiden on tarkoitus kuvata HSL:n palveluja esim. linjastoa optimitilanteessa, jolloin mahdollisimman vähän linjoja on ns. poikkeusreiteillä. Tästä syystä poimintahetkeä joudutaan usein sovittamaan HSL:n joukkoliikenneverkon tilanteen mukaan. Linjasto pyritään päivittämään vähintään aina liikennöintikauden vaihtuessa (elokuussa). Säännöllisemmin päivittyvää ja tuoreempaa tietoa on tarjolla reittioppaan ja liityntäpysäköinnin rajapintojen kautta. Lisätietoja paikkatietoaineistojen latauspalvelusta : paikkatieto@hsl.fi

 

Aineistojen käyttöehdot

Kaikki yllämainitut aineistot ja rajapinnat (poislukien alla mainitut reittioppaan kohteet) on lisenssoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä (1.9.2015 alkaen). Käyttäessäsi näitä mainitse Lisenssinantajan nimi ja ajankohta, jolloin HSL on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: © HSL 2016). HSL omistaa kaikki tällä sivulla mainitut CC BY 4.0 datat paitsi kaupunkipyöräasemien OD-datan, jonka omistaa City Bike Finland.

CC4.0BY

HUOM! HSL:n reittioppaan OpenStreetMapiin perustuvien geometrioiden ja osoitetietojen osalta aineiston jatkokäyttöä koskee ODbL-lisenssi. Tämä koskee siis käytännössä osaa reititys-, geokoodaus- ja kartta-API:n tiedoista.

 

Lisätietoja

Aineistojen metatiedot löytyvät HRI:stä, paikkatietohakemistosta & avoindata.fi-palvelusta. Lisätietoja ja käyttöesimerkkejä HSL:n avoimeen dataan liittyen löytyy HSL:n kehittäjäyhteisön sivuilta (dev.hsl.fi/). Sieltä löydät myös kanavat kysymyksille ja palautteille.