Avoin data

Avoin data HSL:ssä

Helsingin seudun liikenne (HSL) tarjoaa avointa dataa sekä rajapintapalveluina että ladattavina aineistopaketteina. Alla on lueteltu kaikki tarjolla olevat aineistojakelukanavat.

 

Reittioppaan rajapinnat

Reittioppaan (reittiopas.fi) rajapinnat tarjoavat reititykseen, geokoodaukseen, kartta-aineistoon sekä paikannukseen liittyvää dataa useamman API:n kautta. Tarjolla olevat rajapinnat ...

Lisätietoja : http://digitransit.fi

Joukkoliikenneverkon data päivitetään HSL:n joukkoliikennerekisteristä reittioppaan taustajärjestelmiin kerran viikossa. OpenStreetMapin data päivtetään reitityksen, geokoodauksen ja taustakartan osalta reittioppaaseen päivittäin. Taustakartan osalta tulokset kuitenkin näkyvät käyttäjille n. viikon viivellä erilaisista välimuistiasetuksista johtuen.

 

Liikennetiedotteet

HSL News API tarjoaa hsl.fi -sivustolla julkaistut uutiset ja liikennetiedotteet json-formaatissa. Tietoa ajamattomista vuoroista löytyy puolestaan yllämainituista reittioppaan rajapinnoista esim. reititys-APIn disruption-info & reaaliaika-APIn service-alerts.

 

Joukkoliikennelinjasto & aikataulut (GTFS)

HSL:n joukkoliikennerekisterin data kootaan kerran viikossa (tiistai-iltaisin) GTFS-muotoon. Tähän poimintaan otetaan mukaan kaikki joukkoliikennereitit, joilla on voimassaoleva aikataulu. Poiminnan aikaikkuna on kulloinkin kolme kuukautta poimintaviikon alusta eteenpäin. GTFS-muotoiset poiminnat löytyvät täältä.

 

Liityntäpysäköinnin informaatiojärjestelmän rajapinta

 

Liityntäpysäköinnin informaatiojärjelmän rajapinta tarjoaa Helsingin seudun liityntäpysäköintiin liittyvää staattista ja reaaliaikaista dataa. Liityntäpysäköinnin informaatiojärjestelmän kohteita voi selata selainkäyttölittymän kautta osoiteessa p.hsl.fi. Sama käyttöliitymä on kuntien & operaattorien käytössä kun tietoja ylläpidetään, joten päivitykset näkyvät käyttöliittymän & rajapinnan kautta reaaliajassa. Rajapinnan kuvaus löytyy (englanniksi) osoitteesta p.hsl.fi/docs.

Lisätietoja liityntäpysäköinnin informaatiojärjestelmästä : paikkatieto@hsl.fi

 

Louhin-palvelu

HSL Louhin-palvelu sisältää HSL:n asiakastyytyväisyyteen (Asty Web) ja lauttaliikenteen matkustajamääriin (Lati Web) liittyen.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen aineisto päivittyy vuoden aikana alustavilla tuloksilla noin kuukauden välein helmi-huhtikuussa ja syys-lokakuussa. Tietokantaan päivitetään lopullisia tuloksia kolme kertaa vuodessa tutkimuskausien päätyttyä kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Lisätietoa tutkimuksesta ja aineistosta: hanna.kitti@hsl.fi

Lati Web päivittyy jatkuvasti: liikennöitsijät syöttävät alusten matkustajamäärät järjestelmään pääsääntöisesti jo saman päivän aikana. Lisätietoa tutkimuksesta ja aineistosta: liisa.maanavilja@hsl.fi

 

Paikkatietoaineistojen latauspalvelu

HSL:n paikkatietoaineistojen latauspalvelu tarjoaa useita erilaisia joukkoliikenteeseen littyviä aineistoja. Tarjolla olevat tiedostoformaatit ovat excel-laskentataulukko, Googlen KML-tiedosto, GeoJSON, ESRI:n shapefile & ArcGIS Rest API. Tarjolla olevat aineistot...

Paikkatietoaineistojen latauspalvelun aineistot ovat aina tietyn poimintahetken läpileikkaus. Aineistot on koostettu erityisesti konsultti- & tutkimuskäyttöä varten ja niiden on tarkoitus kuvata HSL:n palveluja esim. linjastoa optimitilanteessa, jolloin mahdollisimman vähän linjoja on ns. poikkeusreiteillä. Tästä syystä poimintahetkeä joudutaan usein sovittamaan HSL:n joukkoliikenneverkon tilanteen mukaan. Linjasto pyritään päivittämään vähintään aina liikennöintikauden vaihtuessa (elokuussa). Säännöllisemmin päivittyvää ja ja tuoreempaa tietoa on tarjolla reittioppaan ja liityntäpysäköinnin rajapintojen kautta. Lisätietoja paikkatietoaineistojen latauspalvelusta : paikkatieto@hsl.fi

 

Aineistojen käyttöehdot

Kaikki yllämainitut aineistot ja rajapinnat (poislukien alla mainitut uuden reittioppaan kohteet) on lisenssoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä (1.9.2015 alkaen). Käyttäessäsi näitä mainitse Lisenssinantajan nimi ja ajankohta, jolloin HSL on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: © HSL 2016).

CC4.0BY

HUOM! HSL:n reittioppaan OpenStreetMapiin perustuvien geometrioiden ja osoitetietojen osalta aineiston jatkokäyttöä koskee ODbL-lisenssi. Tämä koskee siis käytännössä osaa reititys-, geokoodaus- ja kartta-API:n tiedoista.

 

Lisätietoja

Aineistojen metatiedot löytyvät HRI:stä, paikkatietohakemistosta & avoindata.fi-palvelusta. Lisätietoja ja käyttöesimerkkejä HSL:n avoimeen dataan liittyen löytyy HSL:n kehittäjäyhteisön sivuilta (dev.hsl.fi/). Sieltä löydät myös kanavat kysymyksille ja palautteille.