MAL-yhteistyöllä rakennetaan erinomaista Helsingin seutua

Mihin ja millaisia asuntoja rakennetaan? Mitkä ovat parhaita sijainteja uusille työpaikoille ja yrityksille? Millä keinoilla liikkumismahdollisuuksiani parannetaan? Muun muassa näitä kysymyksiä ratkotaan Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-suunnittelussa ja valtion kanssa solmittavalla MAL-sopimuksella.

MAL-suunnittelu varmistaa, että elämä rullaa mukavasti – sekä seuraavina vuosina että vuosikymmeninä

Maankäytön (M), asumisen (A) ja liikenteen (L) yhteisessä MAL-suunnittelussa otetaan tulevaisuus haltuun, jotta elämässä Helsingin seudulla olisi hyvä rytmi myös vuosikymmenten päästä. Maankäyttöä, asumista ja liikennettä suunnittelevat yhteistyössä parhaat asiantuntijat Helsingin seudulta, valtiolta ja sinun kotikunnastasi.

Lue lisää

Ajankohtaista

Juuri nyt

MAL 2023 -suunnitelman teko on käynnistymässä. HSL:n hallitus ja Helsingin seudun yhteistyökokous HSYK hyväksyivät joulukuussa 2020 ja KUUMA-johtokunta maaliskuussa 2021 MAL 2023 -puiteohjelman, joka linjaa muun muassa sen, miten ja millä aikataululla maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua tehdään ja mihin ilmiöihin ja teemoihin perehdytään erityisen tarkkaan. Nyt kannattaa tutustua tuoreeseen raporttiin ja tiivistelmään Helsingin seudun kansainvälisestä kilpailukyvystä sekä MAL 2023 arviointiohjelmaluonnokseen, joka on lausunnoilla 10.10.2021 asti. Kerro näkemyksesi täällä!   

Seuraavaksi

Mitä Helsingin seudulle kuuluu juuri nyt ja miten valmistaudumme tuleviin vuosikymmeniin? MAL 2023 -työssä on nyt koottu MAL 2023 Nykytila ja kehityssuunnat -raportti, jossa on esitetty kattava tilannekuva maankäytön, asumisen ja liikenteen näkökulmista. MAL-työssä pureudutaan myös moniin erillisteemoihin, minkä avulla saadaan tarkempaa ymmärrystä suunnitteluun. Syksyllä 2021 päätetään MAL 2023 -suunnitelman visiosta ja tavoitteista sekä vaikutusten arvioinnin toteuttamisesta. Vuonna 2022 työstetään itse suunnitelmaluonnosta.

Ketkä osallistuvat?

Tilaa MAL-suunnittelusta kertova uutiskirje

Haluatko tietoa maankäytön, asumisen ja liikenteen seudullisesta suunnitelmasta ja sen valmistelusta? Liity sähköisen MAL-uutiskirjeen jakeluun täällä! Uutiskirjeessä tiedotetaan ajankohtaisista asioista 3-4 kertaa vuodessa.

Voit lähettää meille mielellään myös palautetta ja kysymyksiä osoitteeseen: mal@hsl.fi