MAL-blogi: Helsingin seutu on onnellinen, terveellinen ja turvallinen – useissa kilpailukyvyn osatekijöissä on kuitenkin paljon kirittävää

MAL 2023 -suunnittelutyössä yksi kärkiteemoistamme on ”Helsingin seutu osana maailmaa”. Sitä hahmottaaksemme syksyllä valmistuneessa MAL-osaselvityksessä tarkastelimme seudun kilpailukykyä ja sitä, mistä kilpailukyky koostuu. Vertailimme lisäksi Helsingin seudun kilpailukykyä muihin Itämeren alueen kaupunkiseutuihin.

Selvitykseen voit tutustua täällä (raportti ja yhteenvetodiat).

Tukholman seutu on vertailun kilpailukykyisin ja sen kintereillä ovat Oslon ja Kööpenhamina-Malmön kaupunkiseudut. Helsingin kaupunkiseutu on neljäntenä selkeästi kolmen kärkeä jäljessä.

Helsingin seudun vahvuudet suhteessa verrokkeihin liittyvät teknologiateollisuus- ja startup-vetoiseen innovatiivisuuteen, tasa-arvoon sekä hyvään työelämän ja vapaa-ajan tasapainoon. Helsinki on tulosten mukaan onnellinen, turvallinen ja terveellinen ympäristö ja onnistunut välttämään segregaatiota verrokkikaupunkiseutuja paremmin.

Helsingin seudun vahvuudet suhteessa verrokkeihin liittyvät teknologiateollisuus- ja startup-vetoiseen innovatiivisuuteen, tasa-arvoon sekä hyvään työelämän ja vapaa-ajan tasapainoon.
-
Perhe Suomenlinnan lautalla

Petrattavaa Helsingin kaupunkiseudulla on erityisesti tuottavuudessa ja innovaatiokyvykkyydessä ja niihin oleellisesti liittyvässä nettomaahanmuutossa. Helsingin seutu on vertailluista alueista ainoa, missä asukaskohtainen bruttokansantuote on laskenut 2010-luvulla. Lisäksi alueen työllisyys on alhaisin ja työttömyys korkein. Koulutetun työvoiman saatavuudessa sekä tutkimus- ja kehitysmenoissa Helsingin seutu on pohjoismaisten verrokkien hännänhuippu. Kestävään kehityksen liittyvissä kysymyksissä Helsingin seutu on myös selkeällä takamatkalla: hiilinieluja ja suojeltuja alueita on verrokkeja vähemmän ja hiilineutraaliustavoitteet ovat pohjoismaista keskikastia.

MAL-työllä emme voi kilpailukyvyn kaikkiin osa-alueisiin vaikuttaa. Mutta mihin voimme, se meidän pitää tehdä! Olennaista on tunnistaa erilaisten toimiemme merkitys kokonaisuudessa. Surullisinta olisi, jos huomaamattamme heikentäisimme kilpailukyvyn elementtejä.

Osana kilpailukykyselvitystä kirjattiin muun muassa näitä suosituksia MAL 2023 -suunnitteluun:.

  1. Sekoittunut maankäyttö tukee kohtaamisia, mikä mahdollistaa innovaatioita ja markkinoiden toimivuutta. Tiivis sekoittunut maankäyttö nukkumalähiöiden sijaan mahdollistaa myös hyvän joukkoliikenteen palvelutason. Seudun sisäinen liikenteellinen saavutettavuus on olennainen työvoiman saatavuutta edistävä tekijä.
  2. Asuinympäristön viihtyisyys, hyvät joukkoliikenneyhteydet ja mahdollisuudet lähiluonnossa virkistäytymiseen ehkäisevät segregaatiota.
  3. Sujuvat yhteydet satamiin ja lentoasemalle ovat oleellisia.
  4. Asemanseutujen täydennysrakentaminen ja korkealaatuinen ympäristö ovat keskeisiä.

Näiden lisäksi kuntien ja valtion yhteisiin, kestäviin ratkaisuihin tähtäävä yhteistyö luo osaltaan Helsingin seudun kilpailukyvyn edellytyksiä. Helsingin seudun vahvuuksiin, haasteisiin ja ratkaisuihin syvennymme yhdessä, kun vuonna 2022 työstämme MAL 2023 -suunnitelmaversioita: sen tehtävä on viedä meidät kohti tavoittelemaamme tulevaisuutta. 

 

Sini Puntanen

Kirjoittaja on HSL:n osastonjohtaja