MAL-blogi: Kulahtaneet juna-asemat kuntoon!

Helsingin seudun juna-asemilla on valtakunnallisesti verrattuna erittäin paljon käyttäjiä ja lähijunaliikenne on vilkasta. Seudun asemilla tehtiin lähes 63 miljoonaa nousua vuonna 2022.

Seudun juna-asemat ovat kuitenkin monilta osin heikossa kunnossa ja niiden siisteydessä sekä käytettävyydessä on paljon puutteita. Töhryjä, tupakantumppeja, rapistuneita ja rikottuja pintoja sekä likaa löytyy valitettavasti monilta seudun asemalta.

Asemien huono yleiskunto näkyy asemien käyttäjille, vaikuttaa asemien viihtyisyyteen, koettuun turvallisuuteen sekä ennen kaikkea joukkoliikenteen käytön houkuttelevuuteen. On myös tärkeä huomata, että Helsingin seudun asemat toimivat Suomen käyntikorttina kansainvälisille matkailijoille Helsinki-Vantaan lentoasemalle kulkevan junaliikenteen myötä.

Helsingin seudun juna-asemien korjaus- ja parantamistarpeita on selvitetty osana MAL 2023 -suunnittelua vuoden 2022 aikana. Mukana tarkastelussa oli 31 Helsingin seudun asemaa, joiden osalta selvitettiin aseman kunnon nykytila, laadittiin esitys kehittämis- ja peruskorjaustarpeille sekä arvioitiin alustavat kustannukset toimenpiteille.

Tulosten perusteella asemat luokiteltiin toimenpiteiden kiireellisyyden ja suuruuden mukaan kiireellisyysluokkiin. Selvityksessä todettiin, että osa Helsingin seudun asemista on huonossa kunnossa ja vaatii kokonaisvaltaisia parantamistoimenpiteitä, kun taas osalle asemista riittävät vähäiset korjaukset.

Erityisesti pääradan ja kehäradan länsipuolen asemat erottuivat erityisen huonokuntoisina. Asemien yleisilmeeseen vaikuttaa hyvin vahvasti aseman rakenteiden kunto, asemien kunnossapito sekä asemilla tehtävä ilkivalta.

Selvityksen pohjalta on koostettu juna-asemien toimenpidekokonaisuus vuosille 2024–2027 ja vuoden 2028 jälkeiselle ajalle. Kokonaisuuden kustannusarvio on reilu 65 miljoonaa euroa. 

Korjaus- ja parantamistoimenpiteiden kokonaisuuden tavoitteena on parantaa Helsingin seudun asemien viihtyisyyttä, toimivuutta ja turvallisuutta sekä sen myötä parantaa kestävien kulkutapojen houkuttelevuutta sekä tukea kaupunkiuudistusalueiden kehitystä. 

Korjaus- ja parantamistoimenpiteiden lisäksi asemien siisteyden ylläpitämiseen tulee panostaa enemmän ja kunnossapitoa tukea voimakkaammin. Yleinen epäsiisteys ruokkii asemilla tehtävää ilkivaltaa, mitä voidaan ehkäistä asemien parantamistoimilla sekä tehokkaalla kunnossapidolla.

Juna-asemien korjaus- ja parantamistoimenpiteet ovat osa MAL 2023 -suunnitelmaluonnoksen investointiohjelman kokonaisuutta ja niiden toteutusta pyritään edistämään kuntien ja valtion välisellä MAL-sopimuksella, joka päivitetään syksyllä 2023.

On erittäin tärkeää edistää uuden infrastruktuurin kehittämisen lisäksi olemassa olevan infrastruktuurin ylläpitoa ja parantamista. Vanhoista juna-asemista huolehtiminen ja niiden korjaaminen vahvistaakin olemassa olevan joukkoliikennejärjestelmän käytettävyyttä ja hyödyntämistä sekä luo viihtyisämpää kaupunkitilaa.

Lue selvitys täältä

Leena Sirkjärvi

Kirjoittaja työskentelee HSL:ssä liikennejärjestelmäasiantuntijana