MAL-blogi

Helsingin seudun citylogistiikkaselvitys 2024: nostoja tärkeimmistä tuloksista

Mette Granberg, liikennejärjestelmäasiantuntija

Alkuvuodesta 2024 valmistuneessa Helsingin seudun citylogistiikkaselvityksessä kuvataan alueen logistiikkaa ja sen haasteita. Selvitys tarjoaa katsauksen kaupunkilogistiikan nykytilaan sekä antaa suuntaviivoja tulevaisuuden kehitykselle. Selvityksessä on esitetty Helsingin seudun citylogistiikan erityispiirteitä: logistiikka-alueiden, teollisuuden, kaupan ja palveluiden sijoittumista sekä kuljetuskalustoa, citylogistiikan keskeisiä kuljetusvirtoja ja logistiikan tarpeita sekä haasteita.

Selvitys toteutettiin laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, mukaan lukien kuntien, yritysten ja tutkimuslaitosten edustajia. Tavoitteena oli avata kaupunkialueen logistiikkatoiminnan dynamiikkaa ja tunnistaa mahdollisia ratkaisuja nykyisiin haasteisiin.

Selvityksen keskeisimpiä tuloksia

Kasvava tarve kestävälle logistiikalle: selvitys vahvistaa kasvavan tarpeen kestävälle ja tehokkaalle kaupunkilogistiikalle Helsingin seudulla. Niin väestönkasvu kuin verkkokaupan lisääntyminen asettavat paineita perinteisille logistiikkaprosesseille.

Ruuhkat ja ympäristövaikutukset: kaupunkilogistiikkaan liittyvät ruuhkat ovat merkittävä ongelma seudulla. Ruuhkat eivät ainoastaan hidasta tavaroiden kuljetusta vaan myös lisäävät päästöjä ja muita kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Teknologian rooli: teknologian ja digitalisaation käyttöönotolla nähdään olevan keskeinen rooli kaupunkilogistiikan kehittämisessä. Älykkäät kuljetusjärjestelmät, reaaliaikainen seuranta ja optimointi voivat auttaa vähentämään ruuhkia ja parantamaan logistiikkaprosessien tehokkuutta.

Viimeisen mailin ongelma: tavaran toimittaminen loppukäyttäjälle kaupunkiympäristössä on yhä suuri haaste, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan kestäviä ja joustavia toimintatapoja.

Yhteistyö keskeistä: yhteistyö eri sidosryhmien välillä on tärkeää kaupunkilogistiikan kehittämisessä. Kuntien, yritysten ja muiden toimijoiden tiivis yhteistyö voi johtaa innovatiivisiin ratkaisuihin ja parempaan kaupunkiympäristöön.

Työssä tehdyissä haastatteluissa tuotiin esille, että kuljetusten ennakoitavuus on tärkeämpää kuin niiden nopeus. Kehittämistoimenpiteinä ja johtopäätöksinä työssä tunnistettiin esimerkiksi tärkeimpien kuljetusreittien parantaminen, kuormauspaikkojen lisääminen, tilavarausten tekeminen logistiikalle, sekä yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen.

Lue lisää:
Helsingin seudun citylogistiikkaselvitys - Doria

Lue myös nämä