Sähköbussi nousee päästötavoitteittemme ykkösketjuun

Sähköbussien liikennöinnistä ei synny lähipäästöjä eikä kasvihuonekaasupäästöjä, joten ne ovat tärkeällä sijalla, kun pyrimme vähentämään Helsingin seudun joukkoliikenteen päästöjä yli 90 prosenttia vuoteen 2025 mennessä vuoden 2010 tasosta.

Aiomme kasvattaa sähköbussien määrää niin, että vuonna 2025 noin kolmannes tilaamamme liikenteen busseista kulkee sähköllä, mikä tarkoittaa noin 400 bussia.

Sähköbussien virran tulee olla pohjoismaissa kestävästi tuotettua, esimerkiksi tuuli-, vesi- tai aurinkosähköä.

Sähköbusseista on myös sellainen hyöty, että hiljaisina ja tasaisina ajopeleinä  ne eivät aiheuta melua ja tärinää kuten dieselautot.

Sähköbussien määrä kasvaa nopeasti

Tilaamamme liikenteen sähköbussit 

Vuosi       Määrä           Osuus busseista, %
2018       10           1
2019       45           3
2020       60           5
2021       164           13

Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi ohjaa sähköbusseihin

Suosimme kilpailutuksissamme sähköbusseja

Tärkein keinomme varmistaa sähköbussien määrän kasvu ovat bussiliikenteen kilpailutuksemme, joiden ehdoissa suosimme sähköistä kalustoa.

Pidämme huolta siitä, että tietty minimimäärä kilometreistä, joita kilpailuttamassamme bussiliikenteessä ajetaan vuosittain, liikennöidään sähköisellä kalustolla.

Liikennöitsijät tarjoavat sähköbusseja myös omasta aloitteestaan. Vaikka sähköbussit maksavat dieseleitä enemmän, sähköinen kalusto on kilpailukykyistä polttomoottoribusseihin verrattuna.

Sähköbussien ajamisen ja huollon kustannukset ovat dieselbusseja pienemmät.

Kiinnitämme huomiota akkujen tuotannon vastuullisuuteen

Olemme seuranneet kilpailutuksissamme vuodesta 2020 alkaen sähköbussien akkujen tuotannon vastuullisuutta. Vaadimme, että sähköbussin valmistaja liittää tarjoukseensa selvityksen akkujen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista sekä akkujen valmistamisen vastuullisuudesta.

Teemme muiden pohjoismaisten joukkoliikenteen tilaajien kanssa yhteistyötä sähköbussien elinkaariarvioinnin kehittämiseksi. Elinkaariarvioinnissa pyritään ottamaan huomioon sähköbussien akkujen valmistuksessa syntyvät päästöt, jotta ne voitaisiin tulevaisuudessa ottaa kilpailutuksissa huomioon. 

Sähköbussien perusoppimäärä

Työmme ympäristön eteen tuottaa tulosta

Pitkäjänteinen työmme ympäristön hyväksi näkyy jo nyt bussiliikenteessä kuten muussakin joukkoliikenteessä selvänä päästöjen vähenemisenä. Ja matka jatkuu.

Lue lisää