Ympäristö lukuina

Bussien aiheuttama ympäristökuorma pienenee koko ajan uuden kaluston myötä. Kilpailutuksemme  kannustaa bussiliikennöitsijöitä vähentämään päästöjä. Yhtiöt saavat kilpailussa pisteitä polttoaineen kulutuksesta sekä ajotavan seurantajärjestelmästä sekä lähipäästöjen, hiilidioksidipäästöjen ja melun vähentämisestä.

Olemme tehneet VTT:n kanssa useita vuosia tutkimusta kaupunkibussien päästöistä ja polttoaineen kulutuksesta. Näin meille on syntynyt kattava bussipäästöjen tietokanta, joka auttaa meitä kehittämään kilpailutustamme. 

Ympäristöystävällisyys on raideliikenteen vahvuus, sillä kiskokulkuneuvoista ei synny lähipäästöjä. Uuden kiskokaluston hankinnoissa kiinnitetään huomiota energiatehokuuteen ja sähkö, jolla metro, lähijunat ja raitiovaunut kulkevat, on kestävästi tuotettua.

Paljonko energiaa kului?

Bussiliikenteen lukuja

Joukkoliikenteen päästöt vähenivät merkittävästi vuosina 2010-2021

Matkalla kohti uusiutuvaa energiaa

Uusiutuvalla energialla kulki 52 prosenttia tilaamamme liikenteen kalustosta vuonna 2019. 

Luvusta 48 prosenttia koostuu metrosta, raitiovaunuista ja lähijunista. Metrossa sekä raitiovaunuissa käytetyn sähkön tulee olla pohjoismaissa kestävästi tuotettua sähköä, esimerkiksi tuuli-, vesi- tai aurinkosähköä. Junat kulkevat kestävästi tuotetulla vesisähköllä. 

Loput neljä prosenttia kertyivät sähköbusseista. Ne kulkevat pohjoismaisella tuuli- ja vesivoimalla tuotetulla sähköllä. 

Kaupunkipyörien lukuja

Mitä teemme omissa tiloissamme ympäristön eteen?

Asiakkaat luottavat työhömme ympäristön hyväksi

Selvitämme NPS-kyselyllä neljännesvuosittain matkustajiemme asiakasuskollisuutta sekä heidän haluaan suositella joukkoliikenteen palveluja muille. 

Vuoden 2021 toisessa NPS-kyselyssä ympäristöystävällisyys oli yksi vahvuuksistamme eli otamme asiakkaittemme mielestä ympäristövastuumme hyvin huomioon.