BEST

Olemme mukana kansainvälisessä BEST (Benchmarking in European Service of Public Transport) –kyselytutkimuksessa, joka tehdään vuosittain eurooppalaisten jäsenkaupunkien asukkaille.

Tutkimuksella selvitetään jäsenkaupunkien asukkaiden tyytyväisyyttä alueensa joukkoliikenteeseen. Tutkimus toistetaan saman sisältöisenä kaikissa osallistujakaupungeissa, jotta tuloksia on mahdollista vertailla. 

Lisätietoja: Erika Rintamäenpää, etunimi.sukunimi@hsl.fi

Tutkimukseen osallistuu vuosittain noin 2 000 jäsenkuntiemme asukasta

Kysely toteutetaan kaikissa jäsenkunnissamme. Kyselyä tehdään läpi vuoden nettipaneelilla ja puhelinhaastatteluilla ja siihen vastaa vuosittain reilu 2 000 asukasta. Vastaukset laajennetaan kuvaamaan HSL-alueen koko väestöä.

Vuonna 2023 kyselyyn osallistuivat HSL-alueen lisäksi Turku, Tampere, Geneve. Tukholma, Bergen, Oslo, Rotterdam, Reykjavik, Kööpenhamina ja Trondheim.