Joukkoliikenteen kaluston laatututkimus

Tutkimme kaluston laatututkimuksella tilaamassamme liikenteessä kulkevan  joukkoliikennekaluston kuntoa ja siisteyttä. Käytämme tuloksia kaluston kunnossapidossa sekä liikennöitsijöille maksettavien laatukannusteiden ja laatusanktioiden määrittämisessä.

Lisätietoja: Natalia Berezina, etunimi.sukunimi@hsl.fi

Noin 8 000 tarkastusta vuosittain

Tarkastamme vuosittain yhteensä noin 8 000 bussia, raitiovaunua,  metrovaunua ja junayksikköä. Tutkimuksen havaintomäärät perustuvat kalustomäärään sekä liikennöintikohteiden lukumäärään.

Tieto kerätään havainnoimalla esimerkiksi istuimien kuntoa ja siisteyttä, seinien ja tukitankojen puhtautta sekä pysäkkikuulutusten ja infonäyttöjen toimivuutta.

Havainnot kirjataan tietojärjestelmään, joka välittää tiedot laatupoikkeamista suoraan kalustosta vastaavalle liikennöitsijälle.

Tuloksia

Kerromme tuloksista kahdesti vuodessa tutkimuskauden päättymisen jälkeen. Kevään tutkimuskausi kestää tammikuun puolivälistä toukokuun puoliväliin. Syksyisin tutkimus ajoittuu elokuun puolivälistä marraskuun puoliväliin.