Koronaan liittyvät tutkimukset

Keväällä 2020 puhjennut koronapandemia on vaikuttanut monin tavoin joukkoliikenteeseen. Etätyöt ovat lisääntyneet ja asiakkaamme ovat olleet huolissaan joukkoliikenteen käytön turvallisuudesta.

Seuraamme pandemian vaikutuksia siihen, kuinka henkilöautoilu ja joukkoliikenteen käyttö Helsingin seudulla kehittyvät.

Olemme myös tehneet huhtikuusta 2020 alkaen kyselyjä, joilla luotaamme koronan vaikutuksia asiakkaittemme joukkoliikennettä koskeviin asenteisiin.  

Lisätietoja: Pekka Räty, etunimi.sukunimi@hsl.fi

Koronan vaikutukset liikkumiseen

Autoilun ja joukkoliikenteen kehitys

Seuraamme autoliikenteen määrien ja joukkoliikenteen matkustajamäärien kehitystä koronapandemian aikana Helsingin seudulla.

Korona-ajan_LAM-vertailu_20220118.jpg