Lentoasemalta poistuminen ja kulkutapavalinnat

Helsinki-Vantaan lentoasema on tärkeä kansainvälinen solmupiste, jonka saavutettavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota seudun liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Suunnittelua varten tarvitaan luotettavaa tutkimustietoa lentoasemalle suuntautuvasta liikenteestä. 

Lisäksi lentoaseman henkilöliikenteestä tarvitaan tietoa Helsingin seudun liikenne-ennustemallia varten. 

Helsingin seudun asukkaiden liikkumista tutkitaan muun muassa Helsingin seudun liikenteen (HSL) toteuttamalla Liikkumistutkimuksella, Helsingin kaupungin Liikkumistottumustutkimuksella sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin valtakunnallisella henkilöliikennetutkimuksella. 

Kyseiset tutkimukset eivät yksinään tuota kokonaiskuvaa seudulla tapahtuvasta liikkumisesta vaan erityiskohteissa, kuten lentoasemalla ja satamissa, on tarpeen tehdä täydentäviä tutkimuksia, sillä niihin kohdistuu runsaasti myös seudun ulkopuolella asuvien matkoja. 

Tämän tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena oli selvittää, mistä ja millä kulkutavalla matkustajat saapuvat Helsinki-Vantaan lentoasemalle lentomatkalle lähtiessään sekä minne ja millä kulkutavalla matkustajat poistuvat lentomatkalta saapuessaan. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin suorahaastatteluina lentoasemalla. 

Tutkimuksen tekninen toteutus on kuvattu tarkemmin artikkelissa Tutkimuksen toteuttaminen. 

Lentoasemalla haastatteluja tehtiin viikon jokaisena päivänä. Aiemmissa tutkimuksissa haastatteluja on tehty ainoastaan arkipäivisin, joten tulokset raportoidaan erikseen arkipäiville (ma-to) ja viikonlopulle (pe-su), jotta raportti on vertailukelpoinen aiempiin HSL:n lentoasemalla tehtyihin tutkimuksiin nähden. 

Ihmisten liikkumisen on nähty olevan melko samankaltaista maanantaista torstaihin, kun puolestaan perjantai, lauantai ja sunnuntai eroavat arkipäivistä. Liikkumisen lentoasemalle voidaan myös olettaa poikkeavan jonkin verran arkipäivien ja viikonlopun välillä, sillä työmatkaliikkuminen tapahtuu pääosin arkisin. Työmatkalaisten lentojen saapumisajat ja lentokentältä poistumisen kulkutapavalintojen voi olettaa poikkeavan vapaa-ajanmatkalaisista, mistä syystä arkipäiviä ja viikonloppuja on syytä tarkastella erikseen. 

Tässä artikkelissa kuvataan lentoaseman toimintaympäristöä sekä raportoidaan tulokset lentoasemalta poistuvien matkustajien osalta. Artikkelin päättää yhteenveto tuloksista ja loppupäätelmät. 

Tutkimuksen taustaa

Tutkimuksen tulokset