Vertailu edellisiin tutkimuksiin

Helsinki-Vantaan lentoasema on Suomen tärkeimpiä kansainvälisiä solmupisteitä, jonka saavutettavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota seudun liikennejärjestelmäsuunnittelussa. 

Helsingin seudun asukkaiden liikkumista tutkitaan muun muassa Helsingin seudun liikenteen (HSL) toteuttamalla Liikkumistutkimuksella, Helsingin kaupungin Liikkumistottumustutkimuksella sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin valtakunnallisella henkilöliikennetutkimuksella. 

Kyseiset tutkimukset eivät yksinään tuota kokonaiskuvaa seudulla tapahtuvasta liikkumisesta vaan erityiskohteissa, kuten lentoasemalla ja satamissa, on tarpeen tehdä täydentäviä tutkimuksia, sillä niihin kohdistuu runsaasti myös seudun ulkopuolella asuvien matkoja. 

Tämän tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena oli selvittää, mistä ja millä kulkutavalla matkustajat saapuvat Helsinki-Vantaan lentoasemalle lentomatkalle lähtiessään sekä minne ja millä kulkutavalla matkustajat poistuvat lentomatkalta saapuessaan. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin suorahaastatteluina lentoasemalla. 

Tässä artikkelissa kuvataan toimintaympäristön muutokset niin Helsinki-Vantaan lentoasemalla kuin liikennejärjestelmässä niiltä osin kun ne vaikuttavat lentoasemalle saapuvaan ja sieltä poistuvaan matkustajaliikenteeseen sekä verrataan tutkimuksen tuloksia edelliseen, vuoden 2017 Kehäradan liikenteelliset vaikutukset raporttiin (HSL, 6/2017). 

Laajemmin vuoden 2023 tutkimuksen tuloksia käsitellään artikkeleissa Lentoasemalle saapuminen ja kulkutapavalinnat sekä Lentoasemalta poistuminen ja kulkutapavalinnat. Tässä artikkelissa keskitytään vertaamaan tuloksia aiempiin, vuosien 2014 ja 2016 lentoaseman matkustajaliikenteen tutkimuksiin. 

Vuoden 2023 tutkimuksessa haastateltiin matkustajia arkisin ja viikonloppuisin, kun edellisissä tutkimuksissa haastatteluja tehtiin ainoastaan arkipäivinä. Siten vertailua varten vuoden 2023 aineistosta on rajattu vertailuun ainoastaan arkipäivien vastaukset. 

Lentoasema liikkumistutkimuksissa