Satamaan saapuminen ja kulkutapavalinnat

Satamat ovat liikennejärjestelmän erityiskohteita, sillä niihin saapuu ja niistä poistuu kerralla suuri määrä ihmisiä laivojen saapumis- ja lähtöaikojen mukaan.

Henkilöliikenteen lisäksi satamiin suuntautuu paljon raskasta liikennettä, mikä tekee liikenneympäristöstä haastavan. Myös satamien sijainti kaupunkirakenteessa ja satamien lähialueiden muu liikenne lisäävät haastetta. Sataman liikennejärjestelyjen onnistunut suunnittelu edellyttää laadukasta tausta-aineistoa satamien liikenteestä.

Helsingin seudun asukkaiden liikkumista tutkitaan muun muassa Helsingin seudun liikenteen (HSL) toteuttamalla Liikkumistutkimuksella, Helsingin kaupungin Liikkumistottumustutkimuksella sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin valtakunnallisella henkilöliikennetutkimuksella.

Kyseiset tutkimukset eivät yksinään tuota kokonaiskuvaa seudulla tapahtuvasta liikkumisesta vaan merkittävissä solmupisteissä, kuten satamissa ja lentoasemalla, on tarpeen tehdä täydentäviä tutkimuksia, sillä niihin kohdistuu runsaasti myös seudun ulkopuolella asuvien matkoja.

Tämän tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena oli selvittää, mistä ja millä kulkutavalla matkustajat saapuvat Helsingin matkustajasatamiin laivamatkalle lähtiessään. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin suorahaastatteluina. Tutkimuksen tekninen toteutus on kuvattu tarkemmin artikkelissa Tutkimuksen toteuttaminen.

Tässä artikkelissa kuvataan Helsingin sataman toimintaympäristöä, matkustajien saapumista satamaan, kulkutapavalintoja ja pysäköintiä.

Sataman toimintaympäristö

Tutkimuksen tulokset

Yhteenveto ja päätelmät