Satamaan saapuminen viikonloppuisin ja erot arkipäiviin

Satamat ovat Helsingin seudun liikennejärjestelmän merkittäviä solmupisteitä, joiden kautta kulkee suuri määrä ihmisiä laivojen liikennöintiaikojen mukaan.

Tämän tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena oli selvittää, mistä ja millä kulkutavalla matkustajat saapuvat Helsingin matkustajasatamiin laivamatkalle lähtiessään.

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin suorahaastatteluina. Tutkimuksen tekninen toteutus on kuvattu tarkemmin artikkelissa Tutkimuksen toteuttaminen. Kulkutapoja, satamaan saapumista ja pysäköintiä on tarkasteltu artikkelissa Satamaan saapuminen ja kulkutapavalinnat.

Tässä artikkelissa tarkastellaan eroja satamaan saapumisessa viikonlopun ja arkipäivien välillä.

Viikonlopun, joka tässä tutkimuksessa käsittää perjantain ja lauantain, matkustajamäärät ovat merkittävästi arkipäiviä (ti, ke ja to) suuremmat Länsisatamassa ja Eteläsatamassa.

Myös Vuosaaren satamassa matkustajamäärät ovat hieman suuremmat viikonloppuisin.

Myös liikennejärjestelmässä on nähtävissä eroja viikonlopun ja arkipäivien välillä. Esimerkiksi Helsingin sisääntuloväylät eivät ole viikonloppuisin yhtä ruuhkaisia kuin arkipäivien aamu- ja iltapäivähuipputuntien aikaan.

Lisäksi viikonloppuisin joukkoliikenne noudattaa pääsääntöisesti eri aikataulua kuin arkipäivisin, ja esimerkiksi vuorovälit saattavat olla arkipäiviä pidempiä.

Oletuksena oli myös, että viikonloppuisin matkojen lähtöpaikat ja tarkoitukset saattavat erota arkipäivistä. Nämä vaikuttavat myös matkustajien kulkutapavalintoihin, mistä syytä koettiin tarpeelliseksi laajentaa edellistä tutkimusta koskemaan arkipäivien lisäksi viikonloppuliikennettä.

Yhteenveto ja päätelmät

Satamaan saapumisessa ei ollut merkittäviä eroja arkipäivien ja viikonlopun välillä. Eteläsatamaan saavuttiin arkipäivisin hieman useammin pääkaupunkiseudulta, kun viikonloppuisin KUUMA-kuntien ja muun Suomen osuus lähtöpaikkana kasvoi.

Arkisin tehtiin hieman enemmän työhön ja opiskeluun liittyviä matkoja, kun viikonloppuisin vapaa-ajanmatkojen ja ostosmatkojen osuus oli arkipäiviä suurempi.

Länsisatamaan saapuneet käyttivät yleisimmin pääkulkutapanaan autoa sekä arkisin että viikonloppuisin. Seuraavaksi yleisimmät pääkulkutavat olivat juna ja raitiovaunu. Länsisataman osalta pääkulkutavassa ei ollut nähtävissä merkittäviä eroja arkipäivien ja viikonlopun välillä.

Myös Eteläsatamaan saapuneet käyttivät pääkulkutapana yleisimmin autoa arkena ja viikonloppuina. Juna oli toiseksi yleisin pääkulkutapa. Eteläsatamaan saapuneilla matkustajilla pääkulkutavassa oli hieman enemmän vaihtelua arkisin kuin viikonloppuisin.

Viikonloppuisin jalankulun osuus pääkulkutapana kasvoi 8 prosentista 14 prosenttiin.

Satamanosittain tarkasteltuna Länsisatamaan saapuneet käyttivät viimeisenä kulkutapana yleisimmin autoa sekä arkisin että viikonloppuisin.

Viikonloppuisin auton osuus viimeisenä kulkutapana oli hieman arkipäiviä pienempi ja vastaavasti raitiovaunun osuus kasvoi arkipäiviin verrattuna.
Eteläsatamassa auto ja raitiovaunu olivat arkisin yleisimmät kulkutavat satamaan saavuttaessa.

Viikonloppuisin jalankulun osuus viimeisenä kulkutapana kasvoi ja vastaavasti raitiovaunun osuus väheni.

Rautatieaseman ja Länsisataman välisiin matkoihin vastaajat käyttivät sekä arkena että viikonloppuna yleisimmin raitiovaunua (86 %). Rautatieasemalta Eteläsatamaan suuntautuvilla matkoilla raitiovaunun osuus oli arkisin 69 % ja viikonloppuisin 48 %. Vastaavasti jalankulun osuus oli arkisin 24 % ja viikonloppuisin 45 %.

Autojen pysäköinnissä oli nähtävissä eroja arkipäivien ja viikonloppujen välillä. Arkisin suurempi osa terminaalissa haastatteluista ilmoitti saaneensa kyydin satamaan, kun viikonloppuisin auto yleisemmin pysäköitiin pysäköintialueelle tai pysäköintilaitokseen.