Tutkimuksen toteuttaminen

Satamat ovat liikennejärjestelmän erityiskohteita, sillä niihin saapuu ja niistä poistuu kerralla suuri määrä ihmisiä laivojen saapumis- ja lähtöaikojen mukaan. Henkilöliikenteen lisäksi satamiin suuntautuu paljon raskasta liikennettä, mikä tekee liikenneympäristöstä haastavan.

Myös satamien sijainti kaupunkirakenteessa ja satamien lähialueiden muu liikenne lisäävät haastetta. Sataman liikennejärjestelyjen suunnittelu edellyttää laadukasta tausta-aineistoa satamien ja niiden lähialueiden liikenteestä.

Helsingin seudun asukkaiden liikkumista tutkitaan muun muassa Helsingin seudun liikenteen (HSL) toteuttamalla Liikkumistutkimuksella, Helsingin kaupungin Liikkumistottumustutkimuksella sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin valtakunnallisella henkilöliikennetutkimuksella.

Kyseiset tutkimukset eivät yksinään tuota kokonaiskuvaa seudulla tapahtuvasta liikkumisesta vaan erityiskohteissa, kuten satamissa ja lentoasemalla, on tarpeen tehdä täydentäviä tutkimuksia, sillä niihin kohdistuu runsaasti myös seudun ulkopuolella asuvien matkoja.

Tämän tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena oli selvittää, mistä ja millä kulkutavalla matkustajat saapuvat Helsingin matkustajasatamiin laivamatkalle lähtiessään. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin suorahaastatteluina. 

Aineistoa käytetään liikennejärjestelmäsuunnittelussa sekä Helsingin seudun liikenne-ennustemallin päivittämisessä. 

Tutkimus keskittyi henkilöliikenteeseen ja on jatkoa vuonna 2016 julkaistulle tutkimukselle ”Satamien matkustajaliikennetutkimus 2015” (HSL, 16/2016). 

Lisäksi Helsingin seudun liikenne on teettänyt syksyllä 2012 tutkimuksen Helsingin matkustajasatamien kautta kulkevasta tavaraliikenteestä yhteistyössä Helsingin Sataman kanssa (HSL, 26/2013). Tutkimuksessa selvitettiin Helsingin ja Tallinnan autolauttasatamien tavara-autoliikenteen määriä, koostumusta ja suuntautumista.

Käsitteet

Satama
Satamalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa koko Helsingin Satamaa.

Satamanosa
Helsingin Satama jakautuu useampiin satamanosiin. Tämän tutkimuksen kohteena olivat Länsisatama, Katajanokanterminaaliin ja Olympiaterminaaliin jakautuva Eteläsatama sekä Vuosaaren satama.

Haastattelupaikka
Tutkimuksessa haastateltiin jalkamatkustajia ja automatkustajia. Jalkamatkustajalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa henkilöä, joka nousi laivaan jalan.

Automatkustajalla tarkoitetaan matkustajaa, joka ajoi laivaan henkilöautolla tai pakettiautolla. Jalkamatkustajat haastateltiin matkustajaterminaalien lähtöselvitys- ja odotusauloissa. Automatkustajat haastateltiin henkilö- ja pakettiautojen lähtöselvitys- ja odotuskaistoilla.

Kulkutapa
Matkan pääkulkutapa on se kulkutapa, jolla matkasta on kuljettu kilometreissä pisin osuus. Pääasiallisen kulkutavan lisäksi matkaan sisältyy usein myös muita kulkutapoja, esimerkiksi kävelyä ja pyöräilyä. Pääasiallinen kulkutapa on ilmoitettu koko matkaketjulle.

Tämän lisäksi on kerätty tiedot kaikista matkan eri osilla käytetyistä kulkutavoista. Viimeisellä kulkutavalla tarkoitetaan viimeistä käytettyä kulkutapaa satamaan saavuttaessa.

Näin tutkimus tehtiin