Mellunmäen metroaseman perusparannus alkaa 15.2.

Perusparannuksessa uusitaan aseman laiturialueen katos sekä lattia- ja seinäpintoja. Työt aloitetaan 15.2. valmistelevilla töillä. Metroasema pysyy töiden ajan matkustajien käytössä.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos eli HKL aloittaa Mellunmäen metroaseman perusparannustyöt 15.2. Töissä uusitaan aseman laituritason katos, lattiapinnat ja julkisivut. Samalla parannetaan myös valaistusta ja kunnostetaan kiinteä kalustus, kuten penkit. Perusparannuksessa lisätään myös luonnonvaloa laiturialueella uusien lasipintojen ja kattoikkunoiden avulla.

Esteetön kulku asemalla pysyy käytössä

Metroasema ja molemmat sisäänkäynnit ovat matkustajien käytössä koko perusparannuksen ajan. Kulkureitteihin asemalle ja asemalla tulee kuitenkin töiden eri vaiheissa muutoksia. Osia laiturialueesta ja sille vievistä reiteistä suljetaan muun muassa laatoitustöiden ajaksi.

Esteetön kulku laiturialueelle pysyy koko ajan käytössä vähintään yhdeltä sisäänkäynniltä kerrallaan. Esteettömyys on huomioitu perusparannuksen suunnittelussa ja töiden valmistuessa metroaseman laituritasolla on käytössä myös näkövammaisten lattiaopasteet.

Työt jatkuvat vuoden 2021 ajan

Perusparannus alkaa valmistelevilla töillä 15.2. Kulkureitteihin mahdollisesti vaikuttavat työt alkavat aseman alueella tämänhetkisen arvion mukaan maaliskuussa. Työt valmistuvat vuoden 2022 alkuun mennessä.

Havainnekuva Mellunmäen metroaseman laituritasosta remontin jälkeen

Havainnekuva laiturialueesta töiden jälkeen. Kuva: HKL / HMT Arkkitehdit Oy