Kysymyksiä ja vastauksia Länsi-Espoon liityntäliikenteestä

Olemme koonneet tälle sivulle kysymyksiä ja vastauksia läntisen Espoon liityntäliikenteestä 6.2.2023 lähtien. 

Mikä liikenteessä pääpiirteissään muuttuu 6.2.?

Espoon liityntälinjastoon tulee muutoksia 6.2.2023 alkaen. Muutoksessa päivitämme olemassa olevaa liityntälinjastoa. Päivittämisen tarve johtuu siitä, että metro jatkui viime vuoden lopulla Matinkylästä Kivenlahteen. 

 

Metron viisi uutta asemaa (Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti, Kivenlahti) tuovat metroliikenteen lähemmäs Suur-Espoonlahden ja Suur-Kauklahden asukkaita. Myös bussilinjastoa on syytä muokata tässä yhteydessä, jotta pystymme tarjoamaan mahdollisimman toimivan ja kattavan joukkoliikenneverkoston, jossa otetaan huomioon metron uudet asemat.  

 

Koska uudet asemat sijaitsevat lähellä tiivistä asutusta, monilla lyhenevät bussilla tehtävät liityntämatkat. Jatkossa vaihdon bussista metroon voi tehdä omaa asuinaluetta lähimpänä olevalla asemalla esimerkiksi Kivenlahdessa, Espoonlahdessa tai Soukassa.

Miksi muutoksia tehdään?

Bussilinjastoon on syytä tehdä muutoksia, jotta uudet metroasemat pystytään hyödyntämään kokonaisvaltaisesti joukkoliikennejärjestelmän käyttöön.

Liityntälinjoja muuttamalla pystymme tarjoamaan yhteyksiä asutusta lähimpinä oleville metroasemille nykylinjastoa paremmin. Uudet metroasemat tarjoavat myös paljon yhteyksiä, jotka olisivat päällekkäistä nykylinjaston kanssa, joten linjastoa on syytä muuttaa kustannustehokkuuden näkökulmastakin. 

 

Poistuuko nykyisiä bussiyhteyksiä muutosten vuoksi?

Metron uusi osuus korvaa nykyistä bussiliikennettä etenkin Espoonlahden ja Matinkylän välillä. Kaikkia linjoja ei ajeta enää Matinkylään saakka vaan jatkossa useat liityntälinjat päättyvät Espoonlahden uuteen bussiterminaaliin.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että matkat Matinkylään muuttuvat osalla alueista vaihdollisiksi. Linjastoa muuttamalla pystymme tarjoamaan parempia liityntäyhteyksiä uusille asemille ja parantamaan Espoonlahden saavutettavuutta. Espoonlahdesta muodostuukin uusi joukkoliikenteen solmukohta Etelä-Espooseen Tapiolan ja Matinkylän rinnalle.

Nykyiset ruuhka-ajan suorat A-linjat lakkautetaan, koska metron uusi osuus tarjoaa vaihdottoman yhteyden Helsinkiin. Metron kuormitusta leikkaavia linjoja ajetaan ruuhka-aikoina edelleen, mutta uudet linjat ajetaan Länsiväylän pohjoispuolisilta alueilta (pääasialliset palvelualueet Olari ja Saunalahti) eli hieman kauempaa metron uusista asemista.

Lisätietoa muutoksista ja lakkautettavat linjat ja uusien linjojen reittikartat vuoroväleineen löydät täältä

Miksi linjoja ei ajeta enää Matinkylään asti? Ajaako Matinkylään jatkossa ollenkaan busseja? 

Suurin osa Suur-Espoonlahden liityntälinjoista päättyy jatkossa Espoonlahden uuteen bussiterminaaliin. Matinkylään jää kuitenkin edelleen myös liityntälinjoja esimerkiksi Latokasken, Nöykkiön ja Eestinmalmin suunnalta. 

Liityntälinjoja muuttamalla pystymme tarjoamaan yhteyksiä asutusta lähimpinä oleville metroasemille nykylinjastoa paremmin. Metron uusi osuus tarjoaa myös paljon yhteyksiä, jotka ovat päällekkäistä nykylinjaston kanssa, joten linjastoa on syytä muuttaa myös kustannustehokkuuden näkökulmasta. 


Monella alueella tämä tarkoittaa parantuvia yhteyksiä Espoonlahteen, mutta samalla valitettavasti matkojen muuttumista vaihdollisiksi Matinkylään matkustaessa.

Muuttuvatko matka-ajat?

Kuten kaikissa muutoksissa, matka-ajat muuttuvat osalla matkustajista. Lähtö- ja päätepaikasta riippuen osalla matkustajista matka-ajat hieman nopeutuvat ja osalla taas hidastuvat.

Joukkoliikennejärjestelmä on kuitenkin kokonaisuus, jossa metron uusi osuus on merkittävässä roolissa nyt myös läntisessä Espoossa. Olemme pyrkineet tekemään uudesta linjastosta mahdollisimman kattavan ja mahdollisimman monia eri matkoja palvelevan.

Koska metron uusi osuus tarjoaa uusia tiheitä yhteyksiä Etelä-Espooseen sekä Helsinkiin, ei ole taloudellisesti mahdollista tarjota päällekkäisiä yhteyksiä myös bussiliikenteellä. Tästä syystä osa matkoista voi muuttua uudessa linjastossa vaihdolliseksi ja se saattaa vaikuttaa matkaan kuluvaan kokonaisaikaan.
 

 

Miksi nykyiset A-linjat (143A, 146A, 147A, 164A, 164VA) lakkautetaan?

Nykyiset A linjat lakkautetaan, koska niiden liikenne on metron uuden osuuden kanssa päällekkäistä eikä linjojen liikennöiminen nykyisessä laajuudessaan ole taloudellisesti mahdollista.

Uudessa suunnitelmassa ajetaan ruuhka aikojen suoria linjoja Kamppiin Länsiväylän pohjoispuolisilta alueilta. Pääasialliset palvelualueet uusilla suorilla linjoilla ovat Saunalahti ja Olari, mutta yhteyksiä tarjotaan myös Kurttilasta, Tillinmäestä ja Latokaskesta.

Miksi linja 159 siirtyy ajamaan Martinsillantietä?

Linja 159 päätettiin siirtää Martinsillantielle, koska nykyisellä reitillään linjan kustannukset ovat liian korkeat matkustajamääriin nähden. Laajentamalla palvelualue myös Martinsillantien varteen mahdollistetaan linjan ja liityntäyhteyden säilyminen myös Matinkylän suuntaan.

Linjan 159 reittimuutoksen myötä erillinen koululaislinja 158K ei ole enää tarpeellinen, joten sen liikennöinti päättyy. Reittimuutoksen myötä pystytään tarjoamaan kattavammat yhteydet Martinsillantiellä sijaitseviin kohteisiin (koulut, päiväkoti, kaupalliset palvelut). 

Linjan 159 lisäksi Latokaskesta tarjotaan kattavat yhteydet junalle ja metrolle linjalla 542 sekä arjen ruuhka-aikoina vaihdottomasti myös Kamppiin uudella linjalla 121A. Kaikista linjoista löydät lisätietoa tältä sivustolta.

Miksi Tillinmäen yhteyksiä Matinkylään hidastetaan?

Linja 157 lakkautetaan sellaisenaan, koska uudet linjat 158 ja 159 korvaavat linjan tarjoamia yhteyksiä.

On totta, että jatkossa liityntäyhteys Matinkylään hidastuu, mutta samalla Tillinmäestä tarjotaan nopeinta mahdollista reittiä liityntäyhteyksiä Espoonlahden bussiterminaaliin linjalla 158.

Liityntäyhteyksien lisäksi Tillinmäestä liikennöidään arjen ruuhka-aikoina linjaa 164K, joka tarjoaa vaihdottomia yhteyksiä Kamppiin.

Tapahtuuko yöliikenteessä muutoksia?

Yölinjaston suhteen isompia muutostarpeita ei suunnitelman yhteydessä tunnistettu, koska metron uusi osuus muuttaa yhteyksiä metron nykyisten liikennöintiaikojen puitteissa.

 

Linjat 146N ja 147N siirretään kulkemaan Espoonlahdenkadulle 6.2.2023 alkaen. Kipparinkadun osuus poistuu linjojen reitiltä. Linjojen reitit tuodaan lähemmäs Espoonlahden palveluja ja täydennysrakentamisen myötä tiivistynyttä asutusta. Bussilinjojen reitistö yhtenäistyy Espoonlahdessa, kun linjat keskitetään kulkemaan Espoonlahdenkatua pitkin.

 

Öisin n. klo 23.30 - 01.30 suunnittelualueella liikennöidään linjoja 108N, 112N, 113N, 114N, 118N, 125N, 134N, 146N, 147N, 165N ja 173N. Viikonloppuöisin linjojen liikennöinti jatkuu n. klo 04 asti. Metro liikennöi noin klo 23:30 asti.

Miksi linja 124 ei voi ajaa suoraa reittiä Kuitinmäentietä Niittykumpuun?

Muutamme linjan 124 kulkemaan Friisinkalliontien kautta. Muutos antaa mahdollisuuden tarjota yhteyksiä Olarin ja Finnoon välillä myös linjaston lopullisessa vaiheessa, kun linjan 543 liikenne lakkaa syysliikenteessä 2023.

Reittimuutoksen myötä linja tarjoaa yhteyksiä Olarin, Espoonlahden, Nöykkiön ja Finnoon välillä. Keväällä ja kesällä Olarin ja Finnoon välillä liikennöi vielä myös linja 543.

Miksi liikennöinti päättyy Höyrylaivantiellä välillä Espoonlahdenranta-Soukanväylä?

Linjan 125 reitti muuttuu kulkemaan molempiin suuntiin Soukanväylän ja Espoonlahdentien kautta Espoonlahdenkadulle ja uuteen bussiterminaaliin.

Linjan 125 uudella reitillä pystytään tarjoamaan parempia yhteyksiä Nöykkiön suunnalta Espoonlahden urheilupuiston läheisyydessä oleviin palveluihin eli kouluihin, päiväkotiin, uimahalliin ja muihin harrastusmahdollisuuksiin. Linjan kulkeminen eri reittiä eri suuntiin on koettu hieman epäselväksi, joten muutoksella pyritään myös selkeyttämään linjastoa.

Höyrylaivantiellä välillä Espoonlahdenranta-Soukanväylä ei jatkossa kulje bussiliikennettä. Lähimmät pysäkit ovat Espoonlahdenkadulla Lippulaivalla (jossa myös metroasema) ja Soukanväylällä.

Miksi uusilla metroasemilla ei ole lippuautomaatteja?  

HSL:n lippuautomaatit jäävät pois käytöstä vuoden 2023 lopulla, joten uusille asemille ei hankittu enää automaatteja. Muutos liittyy tänä vuonna asennettaviin uusiin lukijalaitteisiin ja niiden myötä tulevaan lähimaksuun. 

Mistä löydän lisätietoa metroon liittyen?   

Metron uudesta osuudesta löytyy kattavasti tietoa sivuiltammme osoitteesta hsl.fi/metro.