Länsimetro liityntälinjastoineen tuo autoilijoita joukkoliikenteeseen

Länsimetro tuo nopean runkoyhteyden Etelä-Espoosta Lauttasaaren kautta Helsingin keskustaan ja Itä-Helsinkiin asti.

HSL:ssä suunniteltu liityntälinjasto tarjoaa vahvat bussiyhteydet paitsi metroon, myös useimpien Espoon kaupunkikeskusten välille. Yhdessä ne lisäävät joukkoliikenteen osuutta ja vähentävät henkilöautoilua.

”Länsimetron myönteiset vaikutukset näkyvät paitsi Etelä-Espoon ja Helsingin keskustan välisillä matkoilla, myös laajemmin seudullisesti”, joukkoliikennesuunnittelija Jonne Virtanen HSL:stä sanoo. ”Vaikutusarvioiden mukaan Länsimetro liityntälinjastoineen kasvattaa joukkoliikenteen kulkutapaosuutta seudulla 1,1 prosenttiyksikköä ja houkuttelee joukkoliikenteeseen arkipäivisin runsaat 11 000 uutta matkustajaa. Heistä kaksi kolmasosaa siirtyy henkilöautoista ja loput kevyestä liikenteestä.”
 Esimerkiksi työmatkaliikenteessä matkustetaan paljon Helsingin keskustan poikki, joten Länsimetro tekee itäisen kantakaupungin ja Etelä-Espoon tai Lauttasaaren välisistä joukkoliikennematkoista entistä houkuttelevampia.

Tiheä liikenne keskeisille kaduille

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma tähtää selkeään ja tehokkaaseen linjastoon, joka palvelee niin liityntäyhteyksiä kuin kuntien sisäistä ja niiden välistä liikkumista. Useat Etelä-Espoon bussilinjat liikennöivät nykyistä tiheämmillä vuoroväleillä. Bussilinjojen määrää on karsittu, mutta kävelymatkat pysäkeille säilyvät kohtuullisina.

”HSL-alueella ja monilla muillakin Euroopan kaupunkiseuduilla on todettu, että vuorotarjonta vaikuttaa joukkoliikenteen houkuttelevuuteen enemmän kuin kävelymatka pysäkille. Siksi on luotu tiheästi liikennöitäviä joukkoliikennekäytäviä, joilla matkustaja voi yleisimpinä kulkuaikoina liikkua aikatauluun katsomatta”, Jonne Virtanen toteaa.

Nykyiset Länsiväylää pitkin liikennöivät seutulinjat ja suorat yhteydet Lauttasaaresta Helsingin ydinkeskustaan lakkautetaan, koska ne ovat metron kanssa päällekkäistä joukkoliikennepalvelua. Lauttasaaresta säilyy kuitenkin bussiyhteys Erottajalle. Etelä-Espoossa Matinkylä ja Tapiola ovat jatkossa keskeiset joukkoliikenteen solmukohdat, joissa vaihdetaan bussista metroon ja päinvastoin.

Lauttasaaren linjojen muutokset vaikuttavat myös Helsingin Veräjälaakson, Pakilan ja Maunulan linjastoon. Lisäksi muuttuvat Lehtisaaren ja Kuusisaaren yhteydet, jotka hoidetaan nykyisin Helsingin ja Espoon välisillä poikittaisilla seutulinjoilla. Koska bussilinjasto on laaja kokonaisuus, muutokset heijastuvat myös rantaradan vaikutusalueen bussilinjoihin Espoossa ja Kauniaisissa.

Muina kuin metron liikennöintiaikoina nykyisen kaltainen N-bussilinjasto tarjoaa yhteydet Helsingin keskustasta Lauttasaareen ja Etelä-Espoon keskuksiin sekä tiheästi asutuille alueille. Yöbussit kulkevat maanantaista torstaihin ja sunnuntaisin noin klo 1.30 asti, perjantain ja lauantain jälkeisinä öinä jopa klo 4.00 asti.

Asukkaat mukana suunnittelussa

Asukkaat ovat voineet seurata suunnitelman etenemistä ja kommentoida suunnitteluperiaatteita ja suunnitelmaluonnoksia verkkoblogissa. Blogipäivityksistä on tiedotettu sähköpostilistalle ilmoittautuneille erikseen. Suunnitelmaluonnosta esiteltiin verkossa ja asukastilaisuuksissa tammikuussa. Verkossa oli linjakarttojen lisäksi nähtävillä linjakortit, joissa kunkin linjan suunnitteluperiaatteista kerrottiin yksityiskohtaisesti.

Vastaava aineisto oli kommentointiaikana myös paperimuodossa Lauttasaaren, Tapiolan, Matinkylän ja Kivenlahden kirjastoissa sekä Länsimetron toimistossa. Asukastilaisuudet järjestettiin Lauttasaaressa, Tapiolassa, Matinkylässä ja Kivenlahdessa. Niihin osallistui tilaisuudesta riippuen 50 - 200 henkilöä.

Kommentointiaikana saatiin 1707 internet-palautetta ja 24 kannanottoa. HSL:ssä kaikki palaute on käyty läpi ja suunnitelmia on tarkasteltu sen valossa vielä kertaalleen. Yhteenveto palautteista ja niiden perusteella suunnitelmaluonnokseen tehdyt muutokset esitetään suunnitelmaraportissa.

HSL:n hallitus päätti 15.4. pyytää jäsenkunnilta lausunnot Länsimetron liityntälinjaston suunnitelmaluonnoksesta syyskuun 2014 loppuun mennessä. Hallitus päättää linjastosuunnitelman hyväksymisestä viimeistään ensi vuoden alkupuolella.

Liite 1: Länsimetron liityntalinjastoluonnos.pdf

Liite 2: Kalvosarja lansimetron liityntälinjastosta

Lisätiedot: osastonjohtaja Tero Anttila, puh. 050 555 2932, ryhmäpäällikkö Arttu Kuukankorpi, puh.  040 505 2226 ja joukkoliikennesuunnittelija Jonne Virtanen, puh. 040 161 2173