HSL ehdottaa, että Helsinki ja Espoo käynnistävät keskustelun kääntöraiteen rakentamisesta Matinkylään

HSL:n mielestä paras malli metron liikennöintiin sen jälkeen, kun rata Kivenlahteen on valmistunut, ovat linjat Matinkylästä Mellunmäkeen ja Kivenlahdesta Vuosaareen. Malli edellyttää kääntöraiteen rakentamista Matinkylään.

HSL, HKL, Länsimetro Oy ja Espoo ovat miettineet metron tulevaisuuden toimintaedellytyksiä yhteisessä työryhmässä. Vaihtoehtoisia liikennöintimalleja on ollut pohdittavana viisi, Matinkylän kääntöraide -mallin lisäksi alkuperäisen hankesuunnitelman mukainen liikenne, bussilinjojen lisääminen metron oheen, malli, jossa kolme neljästä junasta kulkee ruuhka-aikana Kivenlahteen yhden jäädessä Tapiolaan sekä vaihtoehto kaikkien junien liikennöimisestä Kivenlahteen asti.  

Yhteisessä työryhmässä ei otettu kantaa parhaaseen vaihtoehtoon, vaan tunnistettiin eri vaihtoehtojen mahdollisuudet ja vaatimukset.

Matinkylän kääntöraide -mallia puoltaa HSL:n mielestä se, että Tapiolan linjan jatkaminen Matinkylään tarjoaa mahdollisuuden liikennöidä Matinkylään asti tiheällä vuorovälillä ja linjojen kuormitus jakautuu tasaisemmin kuin muissa vaihtoehdoissa. Tapiolan kääntöraide jää hyödylliseksi reserviksi liikennehäiriöiden hoitoa varten ja Sammalvuoren varikon käyttöä voidaan suunnitella joustavasti.

Matinkylän kääntöraide takaa metron kapasiteetin pitkälle tulevaisuuteen

Ennusteiden mukaan Matinkylän kääntöraide -malli takaa metrolle riittävän kapasiteetin matkustajien kuljettamiseen vuonna 2030, vaikka metroa liikennöitäisiin kuljettajaliikenteen vuorovälillä.  Kääntöraide mahdollista yhdessä metron automatisoinnin kanssa metrojärjestelmän kehittämisen pitkälle tulevaisuuteen, esimerkiksi radan jatkamisen Kivenlahdesta eteenpäin.  

Jos kääntöraide rakennetaan, metron valmistuminen Kivenlahteen siirtyy noin puolitoista vuotta eteenpäin ja työt aiheuttavat poikkeusjärjestelyjä Matinkylän metron liikennöintiin. Kääntöraiteen rakentamisen kustannukset ovat noin 99,6 miljoonaa euroa ja ovat osin riippuvaisia rakentamisen kestosta.

Malli, jossa kaikki junat kulkisivat Kivenlahteen asti, edellyttää jopa 200 miljoonan euron investointeja kääntösilmukaan ja uuteen varikkoon, ja metron jatkuminen Kivenlahteen viivästyisi jopa viidellä vuodella. Suorien bussilinjojen aiheuttama lisäkustannus riippuu tarvittavasta bussiliikenteen määrästä, mutta on noin 10-15 miljoonaa euroa vuositasolla.

Nykyarvion mukaan metroliikenne Kivenlahteen alkaa vuonna 2023. Matinkylän kääntöraiteen rakentaminen viivästyttäisi Kivenlahden metroliikenteen alkamista noin 1,5 vuotta. Automatisoidun metroliikenteen on tarkoitus alkaa 2020-luvun lopussa.

Kysymyksiä ja vastauksia metron jatkamisesta Matinkylästä Kivenlahteen