Helsingin poikittaiset joukkoliikenneyhteydet paranevat 2020-luvun alussa

HSL:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 16.4. Helsingin poikittaislinjaston kehittämissuunnitelman, jonka myötä poikittaiset bussiyhteydet Koskelantien ja Hakamäentien, Metsäläntien sekä Maunulan tasolla uudistuvat arviolta elokuussa 2021.

HSL pyrkii tarjoamaan Helsingin uudella poikittaislinjastolla entistä parempaa palvelua: ennen muuta tiheämpiä vuorovälejä ja laajempia liikennöintiaikoja.

Nykyään tämä toteutuu keskustan suuntaan kulkevassa liikenteessä, raideliikenteessä ja poikittaisilla runkobussilinjoilla 550 ja 560 (elokuusta alkaen myös 500 ja 510). Muu poikittaisliikenne sen sijaan koostuu sekalaisesta joukosta erilaisia linjoja, joiden liikennöintiajat ja vuorovälit vaihtelevat. Etenkin ruuhka-ajan ulkopuolella matkanteko poikittain ei ole sujuvaa, kun vaihdot ovat hankalia ja vaihtoajat pitkiä.

Uusien poikittaislinjojen myötä HSL ottaa seuraavan askeleensa kohti verkostomaisempaa joukkoliikennettä, jossa joukkoliikenne tarjoaa sujuvia ja tiheitä yhteyksiä myös ruuhka-aikojen ulkopuolella useisiin suuntiin. Työn lähtökohtana on lisäksi ollut, että runkobussilinja 550 korvautuu uudella pikaraitiotiellä.

Tiheästi kulkevat linjat muodostavat liikenteen rungon

Uudessa poikittaislinjastossa linjat on luokiteltu kolmeen luokkaan palvelutason mukaan: tiheän vuorovälin linjoihin, peruslinjoihin ja täydentäviin linjoihin.

Tiheän vuorovälin (päivällä 10 min) linjoja ovat:

 • 52 (Kannelmäki – Huopalahti as. – Munkkivuori – Otaniemi)
 • 56 (Kalasatama (M) – Käpylä – Metsälä – Kannelmäki)
 • 57 (Kontula (M) – Viikki – Koskela – Ruskeasuo – Munkkiniemi)
 • 59 (Sompasaari – Kalasatama (M) – Pasila as. – Konala – Malminkartano)

Peruslinjoja (vuoroväli päivällä 15–20 min) ovat:

 • 23 (Rautatientori – Pasila as. – Postipuisto – Maunula – Pirkkola)
 • 63 (Kamppi – Ruskeasuo – Postipuisto – Maunula – Paloheinä)
 • 506 (Myllypuro (M) – Viikki – Viikinmäki – Kumpula – Pasila as. – Meilahti – Ruskeasuo)

Täydentäviä linjoja (vuoroväli päivällä 20 min) ovat:

 • 33 (Haaga – Munkkivuori – Munkkiniemi – Tarvo)
 • 53 (Arabia – Oulunkylä as. – Maunula – Pohjois-Haaga – Pitäjänmäki as. – Uusmäki)

Asukkaat mukana linjaston suunnittelussa

HSL on suunnitellut uutta linjastoa tiiviissä yhteistyössä asukkaiden ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Työn aikana HSL järjesti kolme asukastilaisuutta (Maunulassa, Munkkiniemessä ja keskustassa). Lisäksi HSL on kertonut työn etenemisestä linjastosuunnitelmaa varten perustetussa blogissaan.

Sekä asukastilaisuuksissa että blogissa HSL sai suunnitelmaluonnoksista palautetta, ja suunnitelmaa muokattiin saadun palautteen perusteella. Merkittävin muutos oli linjan 53 perustaminen korvaamaan linjojen 38 ja 51 lakkauttamista. Myös muita muutoksia tehtiin asukkailta saadun palautteen perusteella.

Uusi linjasto käyttöön arviolta elokuussa 2021

Uusi linjasto pyritään ottamaan käyttöön syysliikenteen alkaessa elokuussa 2021. Jos kuitenkin Raide-Jokeri-hankkeessa rakennettavan pikaraitiotien työt ovat käynnissä, linjastomuutokset voidaan joutua toteuttamaan vaiheittain.

Uuden linjaston kustannukset ovat noin 23,72 miljoonaa euroa vuodessa, mikä on runsaan miljoonan enemmän kuin nykyinen linjasto. Lisäkustannukset johtuvat Helsingin kasvusta: uudella linjastolla järjestetään myös uuden Postipuiston alueen joukkoliikenneyhteyksiä.

Osalla sellaisista reittiosuuksista, joilla matkustajamäärät ovat olleet pieniä, yhteydet muuttuvat vaihdollisiksi. Liikennemallin perusteella suunnitelma kuitenkin lisää joukkoliikenteen matkamääriä noin 700 matkalla arkivuorokaudessa.

Linjaston muutokset pähkinänkuoressa

 • Linjat 38, 50, 51 ja 552 lakkautetaan ja korvataan muiden linjojen muutoksilla.
 • Linjan 23 reitti muuttuu kulkemaan Pasilan kautta Maunulaan ja Pirkkolaan. Ruskeasuon Invalidisäätiötä palvelee tulevaisuudessa linja 506.
 • Lähibussin 33 vuoroväli tihenee ja reitti jatkuu Munkkivuoresta Haagaan.
 • Linjan 52 uusi reitti Kannelmäki – Huopalahti as. – Munkkivuori – Otaniemi. Linjalta poistuu Arabian ja Huopalahden aseman välinen reittiosuus, ja toisessa päässä reitti jatkuu Otaniemeen. Linja alkaa myös liikennöidä tihein vuorovälein.
 • Uusi linja 53 Arabia – Oulunkylä – Maunula – Pohjois-Haaga – Pitäjänmäki as. – Uusmäki.
 • Linjan 59 reitti jatkuu Pitäjänmäentieltä Konalaan ja Malminkartanoon.
 • Linjan 63 reitti kulkee uuden Postipuiston asuinalueen kautta.
 • Linja 506 alkaa ajaa Viikinmäen kautta. Toisessa päässä reittiä jatketaan Töölön tullista Ruskeasuon Invalidisäätiölle.

Linkki suunnitelman raportin luonnokseen: http://hsl01.oncloudos.com/kokous/2019584-3-1.PDF

Saat esiin suuremman kartan (PDF-tiedosto) klikkaamalla sitä!Kartta Helsingin poikittaislinjaston kehittämissuunnitelmassa uudistuvista linjoista