Vahvistamme Länsi-Vantaan ja Espoon bussiliikennettä neljällä runkolinjalla

Uudistamme Länsi-Vantaan ja Espoon bussiliikennettä perustamalla neljä uutta runkolinjaa, joiden liikennöinnin on tarkoitus alkaa vuonna 2022. Bussilinjastosta tulee entistä verkostomaisempi ja yhteydet aluekeskusten välillä tihenevät.

Uudet Helsinkiin suuntautuvat runkolinjat 300 Elielinaukio – Pähkinärinne – Myyrmäki ja 400 Elielinaukio – Martinlaakso - Vantaankoski korvaavat suurimman osan nykyisistä seutulinjoista Hämeenlinnanväylällä ja Vihdintiellä. Runkolinjoja liikennöidään pääosin 10 minuutin vuorovälillä ja niitä ajetaan varhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan.

Linjat korvaavat seutulinjoja Martinlaakson ja Myyrmäen suunnalta Helsinkiin. Suorien yhteyksien tilalle tulee liityntäyhteyksiä. Muutamme läntisen Vantaan bussien reittejä ja aikatauluja niin, että linjoilla pääsee tiheästi Kehäradan asemille tai niiltä voi vaihtaa sujuvasti runkolinjoille.

Helsinkiin suuntautuvat seutulinjat 321, 345 ja 431 säilyvät myös jatkossa runkolinjojen täydentäjinä.

Uudet poikittaiset runkolinjat vievät Espooseen  

Perustamme myös kaksi uutta poikittaista runkolinjaa. Linja 520 liikennöi reittiä Martinlaakso – Myyrmäki – Leppävaara – Matinkylä. Linja 530 liikennöi Matinkylästä Espoon keskuksen ja Jorvin kautta Myyrmäkeen.

Uusien linjojen vuoksi linja 565, Espoon keskus – Vantaankoski, lopettaa liikennöinnin. Linjan 555 reitti muuttuu Leppävaaran ja Länsi-Vantaan välillä.

Uusien runkolinjojen ansiosta etenkin Myyrmäen, Espoon keskuksen ja Leppävaaraan saavutettavuus busseilla paranee. Linjojen 300 ja 400 reitit kattavat Länsi-Vantaan suurimmat asuinalueet ja tarjoavat matkustajille aikaisempaa tiheämpää bussiliikennettä.

Poikittaiset runkolinjat 520 ja 530 tarjoavat kattavat yhteydet aluekeskusten välillä sekä tiheän liityntäliikenteen raideliikenteen asemille.

Tarkoituksemme on se, että runkolinjat tulisivat käyttöön syksyllä 2022. Toteutumisen aikataulu riippuu muun muassa siitä, miten tiehankkeet etenevät. Myös jotkut tärkeät runkolinjojen vaihtopysäkit vaativat vielä kunnostamista.

Suunnitelma syntyi vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa

Olemme valmistelleet suunnitelmaa tiiviissä yhteistyössä läntisen Vantaan ja Espoon asukkaiden kanssa syksystä 2018 alkaen. Työn aluksi keräsimme alueilla matkustavilta taustatietoja liikkumiskyselyn avulla. Työn aikana joukkoliikennesuunnitelijamme pitivät yllä vuorovaikutusalustaa, jossa he kertoivat työn etenemisestä ja vastasivat asiakkaittemme kysymyksiin. Pidimme suunnitelmista myös kolme asukastilaisuutta.

Suunnitelmaan tuli kommenttien perusteella useita muutoksia, jotka koskivat etenkin poikittaisliikennettä sekä vaihtopaikkojen sijaintia.

Lue lisää suunnitelmasta (mukana karttoja)