Raide-Jokerin liikennöinnin aloittaa HKL

HSL:n hallitus päätti kokouksessaan 5.5., että hankimme Raide-Jokeri -hankkeessa rakennettavan pikaraitiolinjan ensimmäisten vuosien liikennöinnin sidosryhmähankintana HKL:ltä. Sen jälkeen kilpailutamme hankinnan.

Sopimukseen HKL:n kanssa sisältyy valmistelujakso ja optiovuodet niin, että sopimus päättyy viimeistään elokuussa 2032. Raide-Jokerin liikennöinti on tarkoitus aloittaa viimeistään vuoden 2024 kesällä. Nyt valitussa lykätyn kilpailuttamisen vaihtoehdossa käynnistämme Raide-Jokerin operoinnin HKL:n kanssa ja solmimme sen kanssa jatkosopimuksen kantakaupungin raitioliikenteen operoinnista kymmeneksi vuodeksi. 

Sopimusten solmimisen jälkeen käynnistämme kilpailutusprosessin pikaraitiolinjan operoinnista joko yksittäisenä kohteena tai yhdessä jonkin tulevan raitioliikennehankkeen kanssa.

Raide-Jokeri on suunnattoman laaja hanke. Ennen liikennöinnin aloittamista pitää rakentaa rata ja varikko sekä hankkia kalusto ja liikenteen operointi. Kaiken tämän aikatauluttaminen sujuvasti eteneväksi hankkeeksi vaatii paljon ennakointia. Teimme päätöksen liikenteen hankintatavasta jo nyt, jottei ainakaan operoinnin hankinta viivytä HSL-alueen ensimmäisen pikaraitiolinjan alkua. 

Raideliikenteen markkinoiden avaaminen kilpailulle on tärkeää, jotta voimme kehittää raideliikenteen seudullista toimintaympäristöä. Tavoitteena on kustannustehokas liikennöinti ja seudulliset ratkaisut pitkällä tähtäimellä, kun pikaraitiotieverkko laajenee kantakaupungin ulkopuolella.

Pikaraitiotie yhdistää Itäkeskuksen ja Keilaniemen

Raide-Jokeri -hankkeessa rakennetaan HSL-alueen ensimmäistä pikaraitiolinjaa, joka korvaa kuormittuneen bussilinjan 550 ja yhdistää Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen. Pikaraitiotien pituus on noin 25 kilometriä ja pysäkkipareja on 34. Suunniteltu matka-aika päätepysäkiltä toiselle on noin 62 minuuttia.

Ratainfran rakentamisesta vastaa Raide-Jokeri Allianssi. Raide-Jokeria operoidaan Roihupellon varikolta, jonka HKL rakennuttaa. HKL toimii myös kalustoyhtiönä. Linjaa liikennöidään Skoda Transtechin rakentamilla Artic XL-vaunuilla.