Yhdessä turvallisuuden puolesta: Suosittelemme kasvomaskeja joukkoliikenteessä

HSL suosittelee kasvomaskien käyttöä joukkoliikenteessä. Matkustajamäärien odotetaan kasvavan syksyn mittaan, eikä joukkoliikennevälineissä ole välttämättä aina mahdollista pitää 1–2 metrin etäisyyttä muihin matkustajiin. Suosittelemme edelleen ajoittamaan matkat ruuhkaisimpien aikojen ulkopuolelle, jos se on mahdollista.

Kasvomaskien käyttö on yksi varotoimi koronaviruksen leviämistä vastaan. Muut turvallisen matkustamisen ohjeet ovat edelleen yhtä tärkeitä kuin ennenkin: älä matkusta sairaana, pidä etäisyyttä muihin matkustajiin mahdollisuuksien mukaan, muista pestä kädet ja jos on tarpeen yskiä tai aivastaa, tee se hihaan tai nenäliinaan.

Seuraamme maskiohjeistuksessamme kansallisia ja alueellisia suosituksia, ja tarkennamme omaa ohjeistustamme tarvittaessa.

Millainen maski tarvitaan?

Voit käyttää joko kertakäyttöistä suu-nenäsuojusta tai esimerkiksi kangasmaskia. Oleellista on suojata sekä oma nenä että oma suu.  THL on sanonut, että alle 15-vuotiaiden ei tarvitse noudattaa maskisuositusta. Lisätietoja maskeista ja niiden käytöstä saat THL:n verkkosivuilta.

Voinko matkustaa, jos minulla ei ole maskia?

Toivomme, että mahdollisimman moni käyttäisi maskia – näin liikenne on kaikille turvallisempaa. Ymmärrämme kuitenkin, että maskin käyttö ei ole kaikille mahdollista esimerkiksi lääketieteellisten syiden vuoksi. Siksi kyse on suosituksesta, ei velvoitteesta. Jos käytät itse maskia ja huomaat, ettei joku toinen käytä, toivomme, ettet huomauta asiasta.

Miksi suositus koskee juuri joukkoliikennettä?

Etenkin joukkoliikennevälineiden sisätiloissa voi syntyä tilanteita, joissa turvallista etäisyyttä muihin matkustajiin ei ole mahdollista pitää. Haluamme tehdä kaikkemme, että joukkoliikenne kuitenkin on mahdollisimman turvallista myös näissä tilanteissa.

Koskeeko suositus myös joukkoliikenteen työntekijöitä?

Ne joukkoliikenteen työntekijät, jotka ovat läheisessä asiakaskontakissa, on velvoitettu maskin käyttämiseen. Heitä ovat esimerkiksi matkalippujen tarkastajat. Sen sijaan esimerkiksi ajotehtävässä toimivia bussinkuljettajia velvoite ei koske, sillä HSL:n liikenteessä suurin osa kuljettajista työskentelee pleksillä eristetyssä turvaohjaamossa eivätkä koronavirustilanteen takia myy lippuja tai toimi muissa asiakaspalvelutehtävissä. Lisäksi kuljettajien on pidettävä huolta liikenneturvallisuudesta koko työvuoronsa ajan.

Matkustajamäärät vielä normaalia alemmalla tasolla

Matkustajamäärämme ovat tällä hetkellä noin 30–40 prosenttia alemmalla tasolla kuin viime vuonna samaan aikaan. Olemme kuitenkin varautuneet matkustajamäärien kasvamiseen. Maanantaina 10.8. siirryimme tiheämpiin syysaikatauluihin normaalin aikataulun mukaisesti.

Seuraamme myös sitä, minä aikoina liikennevälineissä on kaikkein eniten matkustajia. Tietoa ruuhkaisuudesta liikennemuodoittain on saatavilla HSL:n verkkosivuilla.

Lisätietoa koronaviruksen vaikutuksista joukkoliikenteeseen: hsl.fi/korona

Tämä tiedote muilla kielillä