Kaupunkipyörillä on poljettu ahkerasti myös pandemian aikana

Kaupunkipyörillä pääsee polkemaan vielä lauantaina 31.10. Sen jälkeen kaupunkipyörät ja pyöräasemat viedään varastoon. Varastossa ei kuitenkaan vietetä talviunta, vaan kaikki pyörät huolletaan perusteellisesti uutta kautta varten. 

Helsinki ja Espoo päättivät tänä vuonna aikaistaa kaupunkipyörien käyttöönottoa koronapandemian vuoksi, joten kausi alkoi jo maaliskuun puolella. Ensi vuonna kausi on tarkoitus aloittaa normaaliin tapaan huhtikuun alussa ja päättää lokakuun lopussa.

Kaupunkipyörillä on ajettu tällä kaudella Helsingissä ja Espoossa yhteensä noin kolme miljoonaa matkaa, joista noin 2,6 miljoonaa Helsingissä ja 0,4 miljoonaa Espoossa. Koko kauden polkijoita on noin 50 000. Viime kauteen verrattuna käyttöä ja käyttäjiä on ollut noin 20 prosenttia vähemmän. Keskimäärin Helsingissä on poljettu noin viisi matkaa pyörää kohden päivässä ja Espoossa noin kaksi. Viime vuonna luvut olivat seitsemän ja kolme.
 
Helsingin ja Espoon kaupunkipyöräpalvelussa on ollut tänä vuonna käytössä noin 350 pyöräasemaa ja 3 500 pyörää, kuten edelliskaudellakin. Helsingissä on tehty suunnitelmia kaupunkipyöräpalvelun laajentamiseksi koko kaupungin alueelle. Helsingin kaupunki käsittelee laajennusta vielä loppuvuoden aikana ja päätöksistä kerrotaan aikanaan.  

Asiakkailta saatu palaute ohjaa palvelun kehittämistä

Kaupunkipyörien asiakaskyselyn mukaan noin 40 prosenttia ei kokenut koronan vaikuttaneen kaupunkipyörien käyttöönsä. Kolmannes vastaajista kertoi kaupunkipyörien käytön lisääntyneen, koska oli korvannut pyörillä enemmän joukkoliikennematkoja. Vastaavasti kolmannes kertoi kaupunkipyöräilyn vähentyneen, koska oli liikkunut korona-aikana muutenkin vähemmän. 

Tyytyväisyys palveluun oli edelleen hyvällä tasolla, mutta laski hieman edellisvuoteen verrattuna. Korkeimmat arvosanat saivat käyttömaksujen kohtuullisuus ja niiden selkeys sekä rekisteröityminen käyttäjäksi ja käyttöoikeuden ostaminen. Tärkeimmiksi kehityskohteiksi nousivat pyörien kunto ja palautus, ja niitä pyritään jatkossa parantamaan. Suunnittelemme myös kaupunkipyöräsivuston uudistusta, jotta se olisi entistä helppokäyttöisempi ja toisaalta myös yhtenäisempi uudistuvan verkkopalvelumme kanssa.

Kiitämme Helsingin ja Espoon kaupunkien, CityBike Finlandin ja sponsorina toimivan Alepan kanssa kauden päätteeksi kaupunkipyöräasiakkaitamme luottamuksesta palvelua kohtaan myös näinä poikkeuksellisina pandemia-aikoina.