Tyytyväisyys HSL:n tiedottamiseen parantunut korona-aikana

HSL:n ajankohtainen tiedottaminen ja poikkeustilanteiden viestintä on asiakkaidemme arvion mukaan parantunut viimeisen puolen vuoden aikana. Asia selviää tekemästämme NPS-kyselystä, jossa selvitetään asiakkaidemme halukkuutta suositella palveluitamme.

NPS-luku kuvaa asiakkaiden halua suositella tietyn toimijan palveluita. Meidän NPS-lukumme oli syyskuun kyselyssä 17, mikä vastaa tyydyttävää tulosta. Tulos on heikompi kuin maaliskuun kyselyssä, jolloin se oli 23. Nyt luku on kutakuinkin samalla tasolla kuin vuonna 2019. Esimerkiksi joulukuun 2019 NPS-luku oli 16.

Kyselyssä asiakkaiden tyytyväisyys joukkoliikenteeseen oli yleisesti vastaavalla tasolla kuin maaliskuussa. Asiakkaidemme tyytyväisyys ajankohtaiseen tiedottamiseen ja poikkeustilanteiden viestintään oli hieman parempaa kuin maaliskuussa: ajankohtainen tiedottaminen sai 3,9 pistettä viidestä, poikkeustilanteiden viestintä 3,6.

Myös kokemus siitä, että joukkoliikenteen kehittämiseen voi osallistua, oli noussut 2,8:sta 3,0:aan.

”Kyselyn tulokset osoittavat, että haastavasta koronatilanteesta huolimatta kehitystyömme ei ole mennyt hukkaan”, sanoo HSL:n asiakkuus ja myynti -osaston johtaja Mari Flink.

Viimeisten kuukausien aikana koronapandemia on vaikuttanut voimakkaasti joukkoliikenteen käyttöön, mikä näkyy myös kyselytuloksissa. Syyskuussa vastaajat olivat viimeisten kolmen kuukauden aikana käyttäneet joukkoliikennettä keskimäärin harvemmin kuin maaliskuun kyselyssä.

Syyskuun NPS-tulokset