Tilinpäätös 2020: korona vei lipputulot ja ruhjoi taloutta

Vuoden 2020 tuloksemme oli lähes 72 miljoonaa euroa alijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu noin 23 miljoonan euron alijäämään. Heikon tuloksen syynä olivat koronapandemian aiheuttamat mittavat lipputulojen menetykset.

Teimme viime vuonna 71,7 miljoonaa euroa alijäämäisen tuloksen. Alijäämä oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Heikentyneen tuloksen syy oli koronan aiheuttama matkustajakato, jonka seurauksena lipputulot romahtivat.

Keräsimme viime vuonna lipputuloja 243,3 miljoonaa euroa, 148 miljoonaa euroa alle talousarvion. Lipputuloja kertyi noin 140 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2019. Matkustajamäärät vähenivät 36,5 prosenttia vuodesta 2019. Olimme perustaneet vuoden 2020 lipunmyyntiennusteensa sille, että matkustajamäärät kasvaisivat 1,5 prosenttia.

Lipputulojen osuus toimintatuotoista pieneni

Vuoden 2020 toimintatuottomme olivat yhteensä 665,4 miljoonaa euroa. Toimintatuotot olivat 82,8 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuona 2019. Vuoden 2020 talousarviosta ne jäivät 89,6 miljoonalla eurolla.

Toimintatuotoista 36,6 prosenttia oli lipputuloja ja 51,9 prosenttia jäsenkuntiemme maksamia kuntaosuuksia. Lipputulojen osuus toimintatuotoista pieneni 14,6 prosenttiyksiköllä vuodesta 2019.

Kuntaosuudet olivat talousarvion mukaisesti 345,3 miljoonaa euroa. Pystyime kattamaan kuntaosuuksilla 48 prosenttia toimintakuluistaan.

Tukia ja avustuksia saimme yhteensä 66,7 miljoonaa euroa, joista 56,6 miljoonaa euroa oli valtion tukea koronatilanteen aiheuttamiin lipputulomenetyksiin. Suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetukea HSL sai valtiolta 4,8 miljoonaa euroa.

”HSL:n talous on heikommassa kunnossa kuin koskaan ja alijäämän kattaminen velkaannuttaa meitä nopeasti”, toimitusjohtaja Mika Nykänen sanoo. ”Ilman valtiolta saamaamme koronatukea alijäämä olisi ollut huomattavasti suurempi. HSL:n hallitus on tammikuussa 2021 vedonnut maan hallitukseen joukkoliikenteen uuden tukipaketin puolesta, sillä emme usko, että matkustajamäärät palaavat pandemiaa edeltävälle tasolle edes vielä vuonna 2022.

"Uudet rajoitustoimet heikentävät tilannettame entisestään ja on tärkeää, että valtio päättää joukkoliikenteelle uudesta tukipaketista jo tulevassa kehysriihessä."

Operointikustannukset alittivat talousarvion

Vuoden 2020 toimintakulumme olivat yhteensä 719,1 miljoonaa euroa. Toimintakulut olivat noin 20 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna 2019 ja ne alittivat talousarvion 40,3 miljoonalla eurolla.

Valtaosa toimintakuluista oli palvelujen ostomenoja, joiden suurin erä olivat joukkoliikenteen operointikustannukset. Maksoimme operointikustannuksia liikennöitsijöille yhteensä 507,1 miljoonaa euroa, mikä oli 70,5 prosenttia toimintakuluista.

Operointikustannukset alittivat talousarvion 33,7 miljoonalla eurolla. Kustannusten alittuminen johtuu muun muassa siitä, että poltto- ja voiteluaineiden sekä muun energian hinnat nousivat vähemmän kuin olimme talousarviossa ennakoineet.

Lisäksi matala korkotaso laski korvauksia, joita HSL maksaa kalustosta. Korkotason merkitys operointikustannuksiin on ollut suuri metro-, raitio- ja junaliikenteessä.

Maksoimme jäsenkunnille käyttökorvauksia joukkoliikenneinfrasta 146,8 miljoonaa euroa. Summa oli talousarvion mukainen. Lisäksi hankimme ostopalveluna Espoossa sijaitsevan sähköbussien latausinfran 1,5 miljoonalla eurolla.

Muita kuin operointi- ja infrakustannuksia kertyi yhteensä 63,7 miljoonaa euroa, mikä oli 7,2 miljoonaa euroa alle talousarvion. Investointimenot olivat yhteensä 16,9 miljoonaa euroa ja ne alittivat talousarvion 5,2 miljoonalla eurolla, koska siirsimme joitain hankkeitaan tuleville vuosille.

Henkilöstökulut olivat 23,4 miljoonaa euroa ja ne jäivät 0,6 miljoonaa euroa alle talousarvion.

tilinpäätös2020.jpg