Helsingin seudun kunnat voivat hakea rahoitusta ja asiantuntijatukea jalankulun ja pyöräliikenteen edistämiseen

Helsingin seudun kunnat voivat hakea Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Väyläviraston myöntämää siemenrahaa hankkeisiin, joilla edistetään kävelyä ja pyöräilyä. Koordinoimme hakua Motivan kanssa.

Helsingin seudun kunnat (Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Siuntio, Sipoo, Tuusula, Vantaa, Vihti) voivat hakea Traficomin ja Väyläviraston myöntämä rahaa kokeiluihin, jotka tähtäävät kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen.

Kiinnostava, vihreä ja turvallinen ympäristö kutsuu liikkumaan omin jaloin. Kun ihmiset liikkuvat kestävästi kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä, vahvistuu sekä heidän terveytensä että ympäristön hyvinvointi.

”Haluamme tehdä kävelystä ja pyöräilystä mahdollisimman helpon tavan liikkua kaupungissa ja kunnissa. Siksi etsimme nyt kokeiluja, jotka parantavat liikkumisympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä auttavat kehittämään asemanseutuja", liikennesuunnittelija Mette Granberg kertoo.

"Nopeilla kokeiluilla haetaan lisää ketteriä ratkaisuja muiden kävelyn ja pyöräilyn edistämiskeinojen rinnalle ”, 

Haussa ovat innovatiiviset, kustannustehokkaat ja nopeat kokeilut

Hankkeessa etsitään muun muassa katutilaan parantamiseen tähtääviä ratkaisuja. Kokeilujen on tarkoitus olla tarkkaan rajattuja, kustannustehokkaita ja nopeasti toteutettavissa.

”Keskeistä on, että kokeilut parantavat jalankulkijoiden tai pyöräilijöiden kokemusta ympäristön miellyttävyydestä. Kokeilut voivat olla esimerkiksi valoa, istutuksia tai vaikkapa äänimaisema. Kokeilut voivat olla väliaikaisia tai tähdätä pysyvämpään toteutukseen”, Mette Granberg kuvaa.

Menestyksekäs kokeilu käyttää kuntalaisia kävelyn ja pyöräilyn kokemusasiantuntijoina ja se on kohdistettu tunnistettuun kohderyhmään, kuten työmatkalaisiin, autoilijoihin, ikääntyneisiin, lapsiin tai nuoriin.

Menestyksekäs kokeilu myös kytkeytyy kunnan omiin strategioihin sekä Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyöhön. Lisätietoja MAL-yhteistyöstä

Noin 10 000 euroa yksittäiseen kokeiluun – hakuaikaa kesäkuuhun 

Traficom ja Väylävirasto ovat varanneet kokeiluihin yhteensä 50 000 euroa. Kukin yksittäinen hanke voi saada rahaa enintään 10 000 €. Ohjelman tavoitteena on käynnistää 5-8 hanketta.

Jaettavasta summasta 20 000 € on varattu kokeiluihin, jotka kohdistuvat Väyläviraston hallinnoimille alueille tai niiden läheisyyteen: asemanseuduille, maanteille, pyöräliityntäpysäköintiin tai maanteiden varsilla sijaitseville joukkoliikennepysäkeille. 30 000 € kohdistuu kuntien katualueille ja muihin kohteisiin.

Kokeiluehdotukset arvioi asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Hakemukset arvioidaan niiden vaikuttavuuden ja skaalautumisen, uutuusarvon ja innovatiivisuuden sekä toteuttamiskelpoisuuden perusteella.

Toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan tutkimuksin, jolloin saadaan tunnistettua toimivimmat kokeilut ja laajennettua niitä muuallekin. Kokeilujen monistamisen kautta niiden vaikuttavuus kertautuu.

Valitut kokeilut saavat rahallisen tuen lisäksi myös asiantuntijasparrausta ja yhteiskehittämistä kokeilun skaalaamiseksi ja kehittämiseksi.

Hakuaikaa kokeiluihin on 1.6.2021 klo 24 saakka. Hakemukset jätetään  Kokeilun paikka -verkkosivulle, jonne pääset tästä

Tulokset valittavista kokeiluista julkaistaan 10.6.2021.

kuha2.jpg