HSL:n hallituksen päätöksiä 4.5.2021

Hallitus kokoontui etäyhteyksien välityksellä tiistaina 4. toukokuuta

Joukkoliikenteen suunnitteluun liittyvien tehtävien puitejärjestelyhankinta

Hallitus päätti suunnittelutehtävien toimittajista kolmeen osaan jaetussa suunnittelukilpailussa. Kokonaistaloudellisen tarjousvertailun perusteella valitut toimittajat ovat: osa 1) Suunnittelutehtävät: Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy, Sweco Infra and Rail Oy ja WSP Finland Oy, osa 2) Infrastruktuuri: Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy, Sweco Infra and Rail Oy ja WSP Finland Oy ja osa 3) Vaikuttavuustarkastelut: Flou Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy, Sweco Infra and Rail Oy ja WSP Finland Oy. Puitesopimukset ovat voimassa enintään 5 vuotta ja kokonaiskustannukset ovat noin 1,8 miljoonaa euroa (ilman alv.).   

Linkki pöytäkirjaan

Syysliikenteen säästöt bussiliikenteessä

Hallitus päätti hyväksyä bussiliikenteen säästöperiaatteet talviliikennekaudelle 2021-2022. Säästöt kohdentuvat laaja-alaisesti koko HSL-alueen liikenteeseen. Säästöjä syntyy muun muassa nopeutuneista ajoajoista, ruuhka-ajan tarjonnan supistamisesta sekä vuorovälien harventamisesta.  Hallitus valtuutti toimitusjohtajan päättämään talviliikennekaudelle 2021-2022 myöhemmin tehtävistä muutoksista.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan

Kuntavaalien siirrosta aiheutuva kokousaikataulujen muutos

Hallitus päätti kuntavaalien siirrosta aiheutuvasta poikkeuksellisesta kokousaikataulusta. Nykyisen hallituksen ja tarkastuslautakunnan toimikausi jatkuu vielä elokuussa, kunnes uudet luottamushenkilöt on valittu. Uudet hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet valitsee yhtymäkokous, alustavan suunnitelman mukaisesti kokouksessaan 24.8.2021. HSL:n toimitusjohtaja valtuutettiin siirtämään yhtymäkokouksen ajankohtaa tarvittaessa. Tarkemmat kokousaikataulut löytyvät pöytäkirjasta.

Linkki pöytäkirjaan