Osavuosikatsauksemme ennustaa noin 36 miljoonan euron alijäämää

Ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksemme ennakoi, että koko vuoden tuloksemme jää noin 36 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Joukkoliikenteen matkustajamäärät jäävät ennusteen mukaan lähes 50 prosenttia siitä, mitä matkustajamäärät olivat ennen pandemiaa.  

Arvioimme vuoden 2021 ensimmäisen osavuosikatsauksen perusteella, että koko vuoden tuloksemme jää noin 36 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vuonna 2020 teimme yli 70 miljoonaa euroa alijäämäisen tuloksen.  Edellisten vuosien ylijäämät eivät riitä kattamaan ennustettua alijäämää. 

Vuoden 2021 tulosennusteessa on mukana valtion seitsemännessä lisätalousarviossaan myöntämä koronatuki, jota saamme Traficomin toukokuussa tekemän päätöksen mukaan 69,3 miljoonaa euroa.

Tulosennusteeseen sisältyy vielä paljon epävarmuutta. Jos asiakkaat palaavat joukkoliikenteeseen oletettua hitaammin tai matkustaminen vähenee uudelleen esimerkiksi uusien rajoitusten vuoksi, tulos voi olla huomattavasti ennustettua heikompi.

Osavuosikatsauksen tulosennuste perustuu arvioon, jonka mukaan joukkoliikenteen käyttö ja lipputulot alkavat vähitellen kasvaa alkukesästä lähtien. Osavuosikatsaus arvioi koko vuoden matkustajamääräksi 211,2 miljoonaa, jolloin matkustajamäärät jäisivät noin 47 prosenttia normaalia vuotta pienemmiksi.

Viime vuonna, jolloin pandemia jo vähensi merkittävästi joukkoliikenteen käyttöä,  tilaamassamme liikenteessä tehtiin 249,3 miljoonaa matkaa.  

Osavuosikatsaus arvioi koko vuoden toimintatuottojemme olevan avustukset mukaan lukien 701,6 miljoona euroa. Koko vuoden lipputulokertymäksi osavuosikatsaus arvioi 224,8 miljoonaa euroa, lähes 12 prosenttia talousarviossa ennakoitua vähemmän. Vuonna 2020 lipputuloja kertyi 243,3 miljoonaa euroa.  

Tukia ja avustuksia arvioimme saavamme yhteensä 79,6 miljoonaa euroa.

Koko vuoden toimintakulut jäävät ennusteen mukaan 719,9 miljoonaan euroon, jolloin ne alittavat talousarvion 4,7 miljoonalla eurolla.

Joukkoliikenteen operointikustannukset alittavat osavuosikatsauksen mukaan talousarvion 2,5 miljoonalla eurolla. Suurin syy talousarvion alittumiseen ovat raitioliikenteen operointikustannukset, joissa syntynee säästöä 1,2 miljoonaa euroa kesä- ja syysliikenteeseen tehtävien muutosten vuoksi.