Valtion koronatuen maksamisesta päätös

Valtion koronatuki tervetullut, mutta alan elpyminen edellyttää vielä lisätukea

Olemme tyytyväisiä perjantaina 7. toukokuuta tulleesta päätöksestä valtion joukkoliikennetukien maksamisesta. HSL-alueelle suunnatun tuen määrä on hieman yli 69 miljoonaa. Sillä pystytään kattamaan osittain alkuvuoden lipputulomenetyksiä. Alan elpyminen ja liikkuminen eivät kuitenkaan ole vielä päässeet vauhtiin yhteiskunnan rajoitusten vuoksi, joten lisätuelle on edelleen suuri tarve, HSL:n toimitusjohtaja Mika Nykänen sanoo.

Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat pysytelleet  nyt noin 50 prosenttia matalammalla tasolla kuin vastaavaan aikaan ennen koronakriisiä. Matkustaminen on lievässä kasvussa, mutta se on ennakoitua hitaampaa. Samassa suhteessa ovat romahtaneet myös lipputulot. Viime vuonna teimme yli 70 miljoonaa euroa alijäämäisen tuloksen. Ilman valtion tukea olisimme jääneet jopa 128 euron miljoonan euron alijäämään. Jouduimme tästä huolimatta ottamaan lainaa 50 miljoonaa euroa.

Tällä hetkellä ihmisten liikkumista rajoittavat edelleen etätyösuositukset sekä ravintoloiden ja vapaa-ajankohteiden rajoitukset. Vuoden 2021 talousarviossa olemme ottaneet lähtökohdaksi, että vuosi on normaalia heikompi. Alkuvuoden koronatilanne on kuitenkin ollut vielä arviotamme heikompi, joten tulemme näillä näkymin jäämään myös vuoden 2021 talousarviosta.

Nyt maksettavaksi päätetty tukipaketti on merkittävä, mutta joukkoliikenne tarvitsee edelleen valtion tukea kuluvan vuoden ja lähivuosien toimintojen ylläpitämiseksi. Vain valtion tuen avulla voimme taata sen, että joukkoliikenne pysyy palvelutasoltaan ja hinnoittelultaan vaihtoehtona myös koronan jälkeisessä ajassa. Hyvä joukkoliikenne on toimivan kaupungin tae ja samalla edistää koko seudun kilpailukykyä. Joukkoliikenteellä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja Helsingin seudun päästötavoitteiden saavuttamisessa