Beslut om betalning av statens coronaunderstöd

Statens coronaunderstöd är välkommet, men tilläggsstöd behövs för att kollektivtrafiken kan återhämta sig

”Vi är nöjda över att staten på fredagen den 7 maj har fattat beslut att betala coronaunderstöd för kollektivtrafiken. Staten har beviljat lite över 69 miljoner euro i kollektivtrafikstöd för HRT-området. Stödet täcker en del av förlorade biljettintäkter i början av året. Återhämtningen av kollektivtrafiken har dock inte börjat ordentligt, och det är svårt för människor att resa på grund av begränsningar i samhället. Därför är behovet för tilläggsstöd fortfarande stort”, berättar HRT:s verkställande direktör Mika Nykänen.

Passagerarmängderna i kollektivtrafiken har varit ungefär 50 procent mindre än under den motsvarande tiden före coronapandemin. Antalet resor har ökat en aning men inte så snabbt som förväntat. Biljettintäkterna har sjunkit i samma takt. Fjolårets resultat utvisade ett underskott på över 70 miljoner euro. Utan statens coronaunderstöd skulle underskottet ha varit t.o.m. 128 miljoner euro. Trots detta var vi tvungna att ta lån på 50 miljoner euro.

För tillfället är det svårt för människor att resa på grund av rekommendationen om distansarbete och begränsningar för restauranger och hobbyverksamhet. Utgångspunkten för budgeten för 2021 är att resultatet kommer att vara svagare än normalt. Coronasituationen i början av året har dock varit värre än vi bedömt, och det är sannolikt att resultatet kommer att vara svagare än vad som budgeterats för 2021.

Stöd som nu betalas är betydande, men kollektivtrafiken behöver fortfarande statens stöd för att kunna erbjuda tjänster i år och under de följande åren. Statligt stöd är nödvändigt för att hålla en service- och prisnivå som garanterar att kollektivtrafiken är ett bra alternativ också efter corona. En välfungerande kollektivtrafik garanterar en välfungerande stad och främjar konkurrensförmågan i hela området. Kollektivtrafiken spelar också en viktig roll i kampen mot klimatförändringen och behövs för att nå Helsingforsregionens utsläppsmål.