Kiitos kommenteista tulevaisuuden raitiolinjoihin – tällaista palautetta eri linjastovaihtoehdot keräsivät

Saimme yhteensä noin 250 kommenttia kahteen eri vaihtoehtoon tulevaisuuden raitiolinjoiksi. Kiitos niistä kaikista! Saamamme palaute vaikuttaa suunnitteluun, ja lähitulevaisuudessa kommenteille tulee myös seuraava luonnos uudeksi linjastoksi.

Keräsimme kommentteja kahdesta eri linjastovaihtoehdosta (vaihtoehto A ja vaihtoehto B) 25.8.–5.9. Omissa kanavissamme saamiemme kommenttien lisäksi keskustelua aiheesta käytiin myös muilla alustoilla, kuten Lisää kaupunkia Helsinkiin -Facebook-ryhmässä. Osa kommenteista saapui vasta kommentointiajan päättymisen jälkeen, mutta olemme huomioineet myös nämä palautteet suunnittelussa.

Lisäksi Katajanokka-seura ja Eteläiset kaupunginosat ry jättivät lausunnon suunnitelmista.                       

Laskimme molempien linjastovaihtoehtojen palautteista positiivisten ja negatiivisten kommenttien erotuksen. Siten A-vaihtoehdon tulokseksi tuli +25, B-vaihtoehdon +32. Todennäköisesti emme kuitenkaan sellaisenaan ota käyttöön kumpaakaan esitettyä linjastovaihtoehtoa, vaan pyrimme poimimaan parhaat palat molemmista – suunnittelun reunaehdot huomioiden tietenkin. Kaikkia toiveita emme voi toteuttaa, vaikka jatkaisimme suunnittelua loputtomasti.

Alle on koottu tarkemmin, millaista palautetta saimme A- ja B-linjastovaihtoehdoista.

Linjastovaihtoehto A

Linjastovaihtoehto A:ssa suurin kritiikki kohdistui linjojen 4 ja 6 reitteihin: toisaalta siihen, että linjan 4 eteläinen päätepysäkki on Eirassa, toisaalta siihen, että linja 6 ei enää tarjoaisi suoraa yhteyttä Arabiasta ydinkeskustaan.

Positiivista:

 • Linjan 1 reitti kulkee Pasilan kautta – toisaalta suoraa yhteyttä Käpylästä Sörnäisten ja Kallion suuntaan kaivattiin jonkin verran
 • Linjan 5 yhteys Sörnäisistä Mäkelänkatua pitkin Pasilaan
 • Linjan 7 reitti keskustan suuntaan Hakaniemestä Kruununhaan kautta Kaivopuistoon
 • Linjan 9 reitti Bulevardin kautta Jätkäsaareen – toisaalta yhteyttä Välimerenkadulta Kampin suuntaan kaivattiin myös jonkin verran
 • Linjan 10 reitti ei muutu

Negatiivista:

 • Linjan 4 eteläinen päätepysäkki on Eirassa, eikä sinne liikkumiseen koeta Munkkiniemen suunnasta tarvetta
 • Linjan 6 reitti Kruununhaan kautta – toiveissa olisi suora yhteys Arabiasta keskustaan

Linjastovaihtoehto B

Linjastovaihtoehto B oli kahdesta vaihtoehdosta selvästi suositumpi: sekä linjan 4 reitti Kirurgille että linjan 10 siirtyminen Katajanokalle sai aikaan kiitosta.

Positiivista:

 • Linjan 1 reitti Katajanokalta Kruununhaan kautta keskustaan sekä linjan reitin säilyminen nykyisellään Käpylän ja Kallion välillä
 • Linjan 4 reitti keskustassa Arkadiankadun kautta Mannerheimintielle ja edelleen Kirurgille
 • Linjan 5 tiheä vuoroväli
 • Linjan 9 reitti Jätkäsaareen Bulevardin kautta – toisaalta yhteyttä Välimerenkadulta Kampin suuntaan kaivattiin myös
 • Linjan 10 kääntö Katajanokalle ja alueen palvelun säilyminen nykyisen kaltaisena – toisaalta myös A-vaihtoehdossa esitetty nykyisen linjan 10 säilyminen sai yhtä paljon kannatusta.

Negatiivista:

 • Linjan 6 reitti Kruununhaan kautta Kaivopuistoon ja ohi ydinkeskustan

Esiin nousseita yhteysvälitarpeita

Raitioyhteys Postipuistoon

Kommenteissa nousi esiin tarve raitioyhteydestä uudelle Postipuiston alueelle, mitä nykyisissä suunnitelmissa ei vielä ole huomioitu kuin alustavalla tasolla.

Vanhan Munkkiniemen ja ydinkeskustan välillä

Palautteissa korostui jälleen, kuten aiemminkin raitiolinjaston suunnittelussa, tarve Vanhan Munkkiniemen ja ydinkeskustan väliselle suoralle yhteydelle, jonka nykyään tarjoaa linja 4.

Pasilanraition yhteydet Töölön ja keskustan suuntiin

Pasilanraition yhteydet ovat herättäneet huolta, sillä uusissa linjastosuunnitelmissamme raidetta käyttäisi vain Pasilasta–Kalasatama–Kruunuvuorenranta-välillä kulkeva yhteys.

Arabianrannan yhteydet ydinkeskustan suuntaan

Linjan 6 kiertäminen Kruununhaan kautta ei herättänyt vastaajissa innostusta. Tästä syystä pohdimme vielä jotain toista ratkaisua Kruununhaan keskustayhteydeksi – sellainenkin on jollain linjalla saatava aikaan.

Mäkelänkadun ja Pasilan välinen suora yhteys

Linjastoversio B:ssä esitimme, että Mäkelänkadulta ei enää pääsisi Pasilan asemalle vaihdottomasti. Tämä keräsi negatiivisia mainintoja.

Katajanokan joukkoliikenne

Katajanokan joukkoliikennepalvelun säilyminen nykyisellään keräsi kiitosta.

Miten tästä eteenpäin?

Tuomme lähitulevaisuudessa nähtäville luonnoksen uudeksi raitiolinjastoksi – sillä kertaa vain yhden linjaston. Olemme siinä pyrkineet ottamaan huomioon näitä edellisellä kierroksella esiin nousseita näkökohtia.

Samalla pyrimme yhä kasvattamaan vastaajajoukkoa, jotta mahdollisimman monen ääni tulisi kuulluksi. Emmehän halua suunnitella joukkoliikennettä vain harvoille, vaan kaikille. Pysykää kuulolla!