Tack för alla kommentarer om framtidens spårvagnslinjer

Vi fick sammanlagt ca 250 kommentarer om de två olika alternativen om framtidens spårvagnslinjer. Tack för alla kommentarer! Utifrån den respons vi har fått har vi nu beslutat att planera och publicera ett nytt utkast för kommentarer i den nära framtiden.

Vi har samlat in kommentarer om två olika alternativ för linjenätet (alternativ A och alternativ B) 25.8–5.9.

Vi räknade antalet positiva och negativa kommentarer om de olika alternativen och skillnaden mellan dem. Alternativ A fick +25, alternativ B + 32. Troligtvis väljer vi inte det ena eller det andra alternativet utan vi vill ta de bästa sidorna av båda alternativ - också planeringsramen ska beaktas. Alla önskemäl kan vi inte realisera.

Nedan beskrivs hurdan respons har vi fått om alternativ A och alternativ B.

Alternativ A

Alternativ A fick mest kritik för rutterna för linjerna 4 och 6: dels för att den andra ändhållplatsen för linje 4 skulle ligga i Eira, dels för att linje 6 inte längre skulle erbjuda en direkt förbindelse till centrum.

Positivt:

 • Rutten för linje 1 går via Böle - å andra sidan anses en direkt förbindelse från Kottby till Sörnäs och mot Berghäll vara viktig
 • Linje 5 går från Sörnäs längs Backasgatan till Böle
 • Rutten för linje 7 i riktning mot centrum går från Hagnäs via Kronohagen till Brunnsparken
 • Rutten för linje 9 går via Bulevarden till Busholmen - dock en del av svararna önskade en direkt förbindelse från Medelhavsgatan till Kampen
 • Rutten för linje 10 förändras inte

Negativt:

 • Ändhållplatsen för linje 4 är i Eira och de som reser från Munksnäs anser att Eira inte betjänar deras behov
 • Rutten för linje 6 går via Kronohagen - många önskar en direkt förbindelse från Arabia mot centrum

Alternativ B

Av dessa två alternativen var alternativ B klart mer populärt: både rutten för linje 4 till Kirurgen och rutten för linje 10 till Skatudden fick beröm.

Positivt:

 • Rutten för linje 1 från Skatudden via Kronohagen till centrum samt att linjen fortsätter att trafikera sträckan Kottby-Berghäll
 • Rutten för linje 4 i centrum via Arkadiagatan till Mannerheimvägen och vidare till Kirurgen
 • Linje 5 har hög turtäthet
 • Rutten för linje 9 går via Bulevarden till Busholmen - dock en del av svararna önskade en direkt förbindelse från Medelhavsgatan till Kampen
 • Linje 10 går till Skatudden och området bevarar den nuvarande servicen - å andra sidan rutten för linje 10 i alternativ A fick understöd

Negativt:

 • Rutten för linje 6 går via Kronohagen till Brunnsparken och förbi stadskärnan

Svararnas resbehov

Spårvagnsförbindelse till Postparken

I vissa kommentarer önskade man en spårvagnsförbindelse till Postparken. Detta område har man inte beaktat i de nuvarande planerna än på ett yttligt sätt.

Mellan Munksnäs och stadskärnan

I responsen kom fram som redan tidigare under planeringen att det finns ett behov för en direkt förbindelse mellan Munksnäs och stadskärnan som linje 4 nu erbjuder.

Förbindelser från Böle mot Tölö och centrum

I de nya planerna skulle endast en spårvagn trafikera sträckan Böle-Fiskehamnen-Kronobergsstranden.

Från Arabiastranden mot centrum

Svararna var inte nöjda med förslaget att linje 6 skulle köra via Kronohagen. Därför övervägar vi att hitta en annan lösning för sträckan Kronohagen-centrum.

Direkt förbindelse mellan Backasgatan och Böle

I alternativ B planerades att man inte längre kan ta sig från Backasgatan till Böle station utan byten. Detta har fått negativ respons.

Kollektivtrafik till och från Skatudden

Att kollektivtrafiken till och från Skatudden skulle inte förändras fick beröm.

Vad är nästa steg?

Vi kommer snart att presentera ett nytt utkast till spårvagnslinjenätet - denna gång endast ett alternativ. I detta har vi beaktat de åsikter som vi nu har fått.

Vi vill också att allt fler kommenterar planerna. Kollektivtrafiken är till för alla. Så håll dig uppdaterad om planerna!