Kiinnostus työsuhdematkalippuihin on korkealla, mutta vielä harva työnantaja tarjoaa etua

Selvitimme työmatkaedun tunnettuuden nykytilaa. Työsuhdematkalipun käyttöönotolle on paljon tunnistettua kasvupotentiaalia Helsingin seudun työnantajien keskuudessa. Työnantajat ovat kuitenkin olleet kiinnostusta verkkaisempia edun tarjoamisessa työntekijöilleen asti.

Tutkimuksemme mukaan työmatkaedun tarjoaminen henkilöstöetuna oli tuttu 66 %:lle työnantajista. Kaikista tutkimukseen osallistuneista yrityksistä (n=102) työmatkaetu oli käytössä 4 %:lla. Kyselyn perusteella jopa 49 % piti työmatkaetua erittäin tai melko kiinnostavana.  

Edun tunnettuus ja myös kiinnostavuus ovat kaikkein korkeinta siellä, missä myös joukkoliikenneyhteydet ovat parhaat. Huonoimmin etu tunnetaan ja myös käyttöönoton esteet ovat suurimpia alueilla, joissa yritykset ovat sijoittuneet heikompien joukkoliikenneyhteyksien päähän.  

”Yritykset ovat löytäneet viime vuosina kiitettävästi ympäristöhaittoja vähentäviä ratkaisuja, jotka samalla saattavat jopa parantaa yrityksen tulosta. Työmatkaliikkumisen tukemisella olisi vielä paljon kasvunvaraa Helsingin seudulla, jossa myös joukkoliikenteen tarjonta on Suomen runsainta, ja asiakkaiden tyytyväisyys palveluun hyvällä tasolla”, sanoo Jemina Uusitalo HSL:n B2B-myynnistä.  

Työnantajien esille nostamia keskeisiä motiiveja työsuhde-etujen tarjoamiselle ovat työntekijöiden hyvinvoinnin edistäminen sekä arjen helpottaminen. Korkeimmalle sijalle kipuaa juuri hyvinvointi. Edun tarjoaminen on signaali myös työnantajan ympäristövastuullisuudesta. Joillakin toimialoilla etu on myös rekrytointivaltti. Osa työmatkaetua tarjoavista yrityksistä pystyy säästämään myös henkilöautoiluun liittyvissä kilometri- ja parkkikuluissa.  

Vaikka koronapandemia on kiihdyttänyt monipaikkaisen työn tekemistä, Helsingin seudulla on edelleen satojen tuhansien työntekijöiden joukko, jolla ei ole mahdollisuutta tehdä etätyötä. Joukkoliikenteen suositteluhalukkuutta mittaavan NPS-tutkimuksemme mukaan (n=8 123) koronapandemian jälkeen 41 % vastaajista kertoi, että työtä ei ole mahdollista tehdä etänä tai he eivät ole siihen halukkaita. 20 % arveli tekevänsä 1-2 etäpäivää viikossa ja 32 % arveli etäpäivien määrä olevan 3-5.  

Olemme selvittäneet myös laajemmin liikkumisessa meneillään olevia muutoksia. Keväällä 2021 valmistuneen tarkastelun mukaan etätyötäkin tekeville työntekijöille työmatkaetu tuo helppoutta ja huolettomuutta arkeen. Lippu on erityisen arvostettu etu silloin, kun työnantaja tarjoaa jatkuvasti voimassa olevan työmatkalipun.  

Työmatkaetua saa käyttää työmatkojen ja työpäivän aikaisten matkojen lisäksi vapaa-ajan matkoihin. Korona-ajan tiukimpien etätyösuositusten aikana trendiksi nousikin joukkoliikennematkojen painottuminen etenkin viikonloppuihin.  

Lue lisää työmatkaedusta