HSL:n hallituksen päätöksiä 26.10.2021

HSL:n hallitus kokoontui tiistaina 26. lokakuuta ja teki päätökset alla luetelluista asioista.

Matkalippujen hinnat vuonna 2022

Hallitus päätti, että HSL:n lippujen hintoihin tulee maltillinen korotus vuoden 2022 alussa: AB-, BC-, CD- ja D-kausilippujen hinnat nousevat noin neljä prosenttia. Pidempien matkojen kausilippujen eli ABC-, BCD- ja ABCD-lippujen sekä kaikkien kerta- ja vuorokausilippujen hinnat säilyvät ennallaan. Hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriölle tarkastusmaksun korottamista sataan euroon.

Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan

HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2024

HSL:n talous on kärsinyt suuresti koronapandemian aiheuttamasta joukkoliikennematkustuksen romahtamisesta ja talouden tervehdyttäminen tulee kestämään pitkään. Hallitus linjaa vuosien 2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelmansa tärkeimmäksi tavoitteeksi sen, että joukkoliikenteen matkustajamäärät ja lipputulot palaavat matkustusrajoitusten aiheuttaman kuopan jälkeen takaisin kasvuun.

Suunnitelmasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan

Painotöiden sekä tuotteiden varastointi ja logistiikkapalvelujen hankinta

Hallitus päätti valita tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan vertailun perusteella painotöiden sekä tuotteiden varastointi- ja logistiikkapalveluiden palveluntuottajaksi Punamusta Oy:n vuoden 2022 alusta. Sopimus on voimassa määräaikaisena 31.12.2023 asti, jonka jälkeen se on voimassa toistaiseksi.

Linkki pöytäkirjaan

Hallituksen ja yhtymäkokouksen kokousajat vuonna 2022

Hallitus päätti HSL:n yhtymäkokouksen ja hallituksen alustavista kokousajankohdista vuodelle 2022. Kokousajat löytyvät HSL:n verkkosivulta.

Linkki pöytäkirjaan

Tiedoksi merkittävät asiat

Lausunnon antaminen valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2022

HSL antoi lausunnon valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2022.

Linkki pöytäkirjaan