Osaan kausilipuista maltillinen hinnankorotus vuoden 2022 alussa

Lippujen hintoihin tulee maltillinen korotus vuoden 2022 alussa: AB-, BC-, CD- ja D-kausilippujen hinnat nousevat 2,60–3,30 euroa kuukaudessa. Pidempien matkojen kausilippujen eli ABC-, BCD- ja ABCD-lippujen sekä kaikkien kerta- ja vuorokausilippujen hinnat säilyvät ennallaan.

Korotukset kohdistetaan lyhyimpiin kausilippuihin, koska pandemia on vähentänyt eniten pisimpiä joukkoliikennematkoja, joiden kysyntää ei haluta heikentää enää hinnankorotuksilla. Myös kerta- ja vuorokausilippujen hinnat pidetään ennallaan, koska etätyön yleistyminen ja muuttuneet matkustustarpeet ovat lisänneet satunnaisten joukkoliikennematkojen kysyntää. Myöskään haltijakohtaisten ja yleiskausilippujen hintoihin ei tule muutoksia. Lippujen keskimääräinen hinnankorotus on 1,6 prosenttia.

Haluamme pitää joukkoliikenteen mahdollisimman houkuttelevana vaihtoehtona asiakkaillemme nyt, kun yhteiskunta on pikkuhiljaa avautumassa koronasulkujen jälkeen. Työmatkojen lisäksi joukkoliikenne on hyvä vaihtoehto myös vapaa-ajanmatkoille.

HSL:n vuoden 2022 talousarvio on laadittu ennakoiden, että joukkoliikenteen käyttöaste on ensi vuonna 23 prosenttia pienempi kuin vuonna 2019. Joukkoliikenteen järjestämisen kustannukset ovat hienoisessa nousussa, joten maltillinen hinnankorotus on välttämätöntä, jotta kustannukset saadaan katettua.

Näin aikuisten kausilippujen hinnat muuttuvat vuoden 2022 alussa

Kausiliput 30 vrk Hinta 2021 Hinta 2022
AB, BC ja D 62,70 65,30
ABC, BCD 99,70 99,70
CD 80,60 83,90
ABCD 142,70 142,70

Hintataulukko: kausiliput AB, BC ja D sekä CD
Kausilippujen ABC-, BCD- ja ABCD hinnat löytyvät hsl.fi:stä, hintoihin ei tule muutosta.
Kertalippujen hinnat hsl.fi:ssä, hintoihin ei tule muutosta.
Vuorokausilippujen hinnat hsl.fi:ssä, hintoihin ei tule muutosta.