HSL:n hallituksen päätöksiä 5.10.2021

Hallituksemme kokoontui etäyhteyksin tiistaina 5. lokakuuta.

Lukijalaitteen hankinta

Hallitus päätti valita HSL:n tulevien lukijalaitteiden toimittajaksi Conduent Business Solutions France SAS:n kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan

Lausunnon antaminen Mäntsälän yleiskaavaluonnoksesta

Hallitus antoi lausunnon Mäntsälän yleiskaavaluonnoksesta.

Linkki pöytäkirjaan

Osavuosikatsaus 2/2021

Hallitus päätti merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen. Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 17,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tulos on talousarviossa ennakoitua parempi, mutta se johtuu Traficomin toukokuussa myöntämästä 69,3 miljoonan euron koronatuesta, jota ei ollut talousarviossa huomioitu. Matkustajamäärien arvioidaan olevan tilikaudella edelleen noin 40 prosenttia alhaisemmalla tasolla kuin ennen pandemiaa. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan

Jäsenkuntien lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille 2022–2024

Hallitus päätti merkitä tiedoksi HSL:n yhdeksän jäsenkunnan lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille 2022–2024.

Linkki pöytäkirjaan