HRT:s styrelsebeslut 5.10.2021

HRT:s styrelses sammanträde skedde på distans tisdagen den 5 oktober.

Upphandling av nya kortläsare

Styrelsen beslöt välja Conduent Business Solutions France SAS till leverantör av HRT:s nya kortläsare. Urvalsgrunden var totalekonomisk fördelaktighet. Om ärendet informeras separat.

Länk till protokollet (på finska)

Utlåtande om utkastet till generalplanen för Mäntsälä

Styrelsen gav ett utlåtande om utkastet till generalplanen för Mäntsälä.

Länk till protokollet (på finska)

Delårsrapport 2/2021

Styrelsen beslöt antecka delårsrapport till kännedom. HRT:s bokslut beräknas vara 17,9 miljoner euro i underskott. Resultatet är bättre än budgeterat, men orsaken till detta är coronaunderstöd på 69,3 miljoner euro. Detta understöd som beviljades av Traficom i maj beaktades inte i budgeten. Det beräknas att passagerarantalet i kollektivtrafiken för räkenskapsperioden ligger nästan 40 procent under antalet före coronapandemin. Om ärendet informeras separat.

Länk till protokollet (på finska)

Medlemskommunernas utlåtanden om förslaget till verksamhets- och ekonomiplan för 2022–2024

Styrelsen beslöt anteckna för kännedom utlåtanden om förslaget till verksamhets- och ekonomiplan för 2022–2024 från HRT:s nio medlemskommuner.

Länk till protokollet (på finska)