Matkalipun ostamisen helppous lisäsi tyytyväisyyttä

Asiakkaiden halukkuus suositella palveluitamme eli NPS-luku on pysynyt hyvällä tasolla, vaikkakin laskenut hieman kesäkuusta. Syyskuussa 2021 tehdyssä tutkimuksessa NPS-luku oli 23. Suosittelijoiden osuus kaikista vastaajista oli lähes puolet ja arvostelijoiden osuus vain noin neljännes. Tyytyväisyyttä lisäsi matkalipun ostamisen helppous ja aikataulu- ja lipputietojen löytyminen vaivattomasti.

Suositteluhalukkuus oli suurinta Helsingin B-vyöhykkeellä. Suositteluhalukkuus oli hyvä myös Helsingin A-vyöhykkeellä ja Vantaan sekä Espoon ja Kauniaisten B-vyöhykkeellä asuvien joukossa. Eniten laskua tapahtui Helsingin A-vyöhykkeellä. NPS-luku laski kesäkuun tutkimukseen verrattuna tasaisesti kaikilla vyöhykkeillä.

Tutkimuksessa selvitettiin myös vastaajien etätyön tekemisen määrää sekä suhtautumista maksukortin lähimaksuominaisuuteen. Neljännes vastaajista on tehnyt etätöitä viimeisen kolmen kuukauden aikana, ja noin kolmannes haluaisi tehdä jatkossa vähintään kolmena päivänä viikossa. Lähimaksuominaisuus kiinnosti vastaajia. Tulevaisuudessa on mahdollista ostaa lippu maksukortin lähimaksulla. Tähän suhtautui myönteisesti yli 70 % vastaajista.

HSL toteuttaa NPS-tutkimuksen neljä kertaa vuodessa. Syyskuun NPS-tutkimuksen vastaukset kerättiin 8.-15.9.2021 välisenä aikana sähköpostilla asiakaskannasta, ja vastaajamäärä oli 5 589. Vastausten perusteella lasketaan niin sanottu NPS-indeksiluku (Net Promoter Score), joka voi vaihdella -100…+100 välillä.

Katso NPS-tulokset täältä.