Seuraavien vuosien tavoitteenamme on matkustajamäärien kasvattaminen

Tärkein tavoitteemme seuraavien kolmen vuoden aikana on joukkoliikenteen matkustajamäärien palauttaminen kasvuun ja talouden tervehdyttäminen koronan aiheuttaman romahduksen jälkeen.

Vuosien 2022-2024 toiminta- ja taloussuunnitelmamme tärkein tavoite on, että joukkoliikenteen matkustajamäärät ja lipputulot palaavat matkustusrajoitusten aiheuttaman kuopan jälkeen takaisin kasvuun.

HSL:n joukkoliikenteessä tehdään edelleen matkoja vain noin kaksi kolmasosaa koronaa edeltävästä määrästä. Valtion myöntämistä tuista huolimatta teemme alijäämäistä tulosta ja velkaannumme ensimmäisen kerran toimintamme aikana. Pyrkimyksenä on saada lipputulot jälleen koronaa edeltävälle tasolle siten, että lipputulot kattavat noin puolet ja jäsenkuntien maksamat kuntaosuudet noin puolet HSL:n toimintamenoista.

Myös liikenteen päästöjen vähentäminen sekä jäsenkuntien ilmastotavoitteiden tukeminen ovat suuressa roolissa tulevien vuosien toiminnassamme.

Olemme listanneet valmisteilla olevan uuden strategian pohjalta toimia, joilla pyrimme tavoitteisiimme.

Runkoyhteydet ja digipalvelut lisäävät joukkoliikenteen imua

Jatkamme runkoverkkoyhteyksiin perustuvan joukkoliikenteen kehittämistä. Runkoyhteydet kuljettavat suuria matkustajamääriä nopeasti, mikä lisää joukkoliikenteen houkuttelevuutta.

Etätyöt muuttavat joukkoliikenteen käyttöä. Pyrimme muuttamaan palveluitamme paremmin kysyntää vastaaviksi. Lähtökohta on joukkoliikenteen tarjonnan pitäminen korkealla tasolla. Kohdennamme mahdolliset säästöt niin, että niistä aiheutuu asiakkaille mahdollisimman vähän haittaa.

Lisäämme markkinointia lipunmyynnin kasvattamiseksi ja otamme asiakkaiden muuttuneet matkustustarpeet huomioon, kun valmistelemme uutta tilipohjaista lippujärjestelmää. Kehitämme digitaalisia palveluitamme niin lipunmyynnissä kuin muussakin asiakaspalvelussamme.

Pyöräily ja kävely tiiviiksi osaksi liikkumisen matkaketjuja

Saumattomat matkaketjut lisäävät joukkoliikenteen houkuttelevuutta. Edistämme kestävää liikkumista vahvistamalla kävelyn ja pyöräilyn asemaa matkaketjujen osana. Valmistelemme ensi vuonna Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) 2023 -suunnitelman luonnoksen. Yksi suunnitelman tavoitteista on vahvistaa kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä.

Sähköbussit ovat avainasemassa liikenteen lähipäästöjen vähentämisessä. Vuonna 2025 noin kolmannes HSL:n tilaamasta bussiliikenteestä kulkee sähköllä. Teemme kaupunkien kanssa yhteistyötä, jotta sähköbussien latausasemat valmistuvat samassa aikataulussa, kuin missä uutta kalustoa saadaan liikenteeseen.

Tiedon avulla entistä kohdennetumpia palveluita

Täsmällinen tieto joukkoliikenteen käytöstä auttaa meitä palveluiden kohdentamisessa. Myös asiakkaat odottavat meiltä omiin tarpeisiinsa räätälöityä liikenneviestintää. Uudistamme liikennetiedon keräämistä. Paitsi että keräämme paikka- ja matkaketjutietoa entistä tehokkaammin, tietoa on tarkoitus käyttää entistä enemmän hyväksi joukkoliikenteen palveluitten suunnittelussa ja viestinnässä. Työlistalla on myös reaaliaikaisen, personoidun ja monikanavaisen matkustajainformaation kehittäminen.

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 on HSL:n hallituksen ehdotus yhtymäkokoukselle. Yhtymäkokous hyväksyy suunnitelman ja talousarvion 30.11.2021.

HSL:n arvio vuoden 2022 taloudesta

  • Toimintatulot ovat 755,4 miljoonaa euroa, kuusi prosenttia enemmän kuin vuoden 2021 ennusteessa.
  • Lipputulot ovat 298,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 ennusteeseen verrattuna lipputulot kasvavat noin 28 prosenttia. Jos arvio toteutuu, ensi vuoden lipputulot jäävät 85 miljoonaa euroa pienemmiksi kuin vuonna 2019.
  • Menot, joita HSL ei voi kattaa lipputuloilla tai muilla tuloilla, se kattaa jäsenkuntien maksamilla kuntaosuuksilla. Kuntaosuudet ovat vuoden 2022 talousarviossa 435,8 miljoonaa euroa ja ne muodostavat 57,7 prosenttia HSL:n toimintatuloista.
  • Toimintamenot ovat 731 miljoonaa euroa. Toimintamenot kasvavat vuoden 2021 ennusteesta 2,5 prosenttia.
  • Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat 515,5 miljoonaa euroa. Operointikustannukset muodostavat 70,5 prosenttia HSL:n toimintamenoista.