Nopeat kokeilut tekivät kävelystä ja pyöräilystä entistä houkuttelevampia

Kiinnostava, vihreä ja turvallinen ympäristö kutsuu liikkumaan omin jaloin. Eri puolilla Helsingin seutua toteutettiin kesällä ja syksyllä nopeita kokeiluita, jotka antavat vinkkejä siitä, miten pyöräily- ja kävely-ympäristöä voidaan parantaa viihtyisyyteen panostamalla.

Valitsimme yhdessä Traficomin ja Väyläviraston kanssa toteutettavaksi neljä kävelyä ja pyöräilyä edistävää kokeilua, joita testattiin Helsingin seudulla kesällä ja syksyn aikana.

Kokeiluja toteutettiin Espoon Kauklahden Kauppamäellä, Helsingin Kasarmitorilla, Vantaan Martinlaaksossa ja Korsossa sekä Vihdin Nummelassa ja kirkonkylällä.

Kokeilut selvittivät, miten viihtyisää ympäristöä ja opastuksia kehittämällä voidaan parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Kokeilussa testattiin esimerkiksi sitä, miten katutaiteella ja autojen ajonopeuksien rajaamisella voidaan lisätä viihtymistä ja turvallisuutta vilkkaillakin katuosuuksilla.

Kokeilut lisäsivät ympäristön viihtyisyyttä

Kaikissa kohteissa ihmiset kokivat ympäristön viihtyisyyden lisääntyneen kokeilujen myötä. Helsingin Kasarmitorilla jalankulkijamäärät lisääntyivät kokeilujakson aikana. Espoon Kauppamäessä ajonopeudet laskivat erityisesti räikeiden ylinopeuksien osalta. 

”Katua elävöittävät maalaukset vaikuttavat olevan yksi nopea ja edullinen mutta tilapäinen keino lisätä kävelijöiden viihtyvyyttä ja koettua turvallisuutta rauhallisilla kaduilla ja jalkakäytävillä hyvin suunniteltuina ja sopivissa kohteissa”, projektipäällikkö Anna Jokinen Espoon kaupungilta kertoo.

Kokeilujen lopullisia vaikutuksia määrittelee se, miten niiden tuloksia käytetään hyödyksi jatkossa. Helsingin kokeilu jatkuu osana laajamittaista työtä kävelyn edistämiseksi. Vihdissä aiotaan jatkaa houkuttelevien pyöräilyreittien kehittämistä ja laajentamista koko kuntaan.

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen edellyttää liikenneväyliin panostamista

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen vaatii panostamista esimerkiksi liikenneväyliin.

”Nopeat kokeilut osoittavat, että pienetkin parannukset katutilaan koetaan erittäin tervetulleiksi ja liikkumisympäristön parantaminen kiinnostaa myös kunnissa. Ohjelman onnistumisia on, että kokeilujen vaikutuksia on arvioitu ja tietoa välitettyä niin seudulla kuin seudun ulkopuolelle. Kokeiluja toistettaessa niiden vaikuttavuus kertautuu”, kokeilujen ohjelmaa vetänyt Mette Granberg HSL:stä toteaa.

Kokeilut kytkeytyvät Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-yhteistyöhön ja ovat yksi MAL 2019 -suunnitelman mukainen toimenpide. Kokeilujen tulokset ovat avoimesti saatavilla avoimessa innovaatioalustassa Kokeilun paikassa.

Lue lisää Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyöstä 

Kesäkatu ja opastusta puistoihin

Helsingin kesäkatukokeilu toteutettiin Kasarmitorille nousevan jättiterassin yhteyteen. Katukokeilun avulla kadulle tuotiin viihtyisyyttä lisääviä elementtejä, jotka houkuttelivat ihmisiä paikalle, esimerkiksi oleskelualueita ja parklet-terasseja. Lue lisää 

Espoon kokeilun tavoitteena oli muun muassa parantaa katumaalauksilla Kauklahdessa Kauppamäen pihakadulla kävelykokemusta sekä rauhoittaa autoliikenteen nopeuksia. Lue lisää

Vantaalla toteutettiin viihtyisät reitit Korson juna-asemalta Ankkapuistoon sekä Martinlaakson juna-asemalta Jokiuomanpuistoon. 

Reittien viihtyisyyttä parannetiin asfalttiin maalattavian kukkien avulla. Maalausten lisäksi ensi keväänä reiteillä kukkii myös erilaisia sipulikukkia. 
Lue lisää

Vihdin kokeilun tavoitteena oli saada asukkaat tutustumaan lähiympäristöön kestävästi liikkuen pyöräilyn reittejä parantamalla. Tuotoksena valmistui matalan kynnyksen reitit ja kartat Vihdin suurimpiin taajamiin Nummelaan ja Kirkonkylään.

Reittien varrelta kerättiin kiinnostavia kohteita, joihin lisättiin opastuksia.
Lue lisää