HSL:n hallituksen päätöksiä 14.12.2021

HSL:n hallitus kokoontui tiistaina 14. joulukuuta ja teki päätökset alla luetelluista asioista.

HSL:n strategia 2022–2025: Data- ja liiketoimintalähtöiset palvelut ja kumppanuudet mahdollistavat joukkoliikenteen kasvun

HSL:n uusi strategia vastaa poikkeuksellisen vaikean ajan haasteisiin kunnianhimoisella tavalla. Se on asiakaslähtöisen kestävän kasvun ja talouden tervehdyttämisen strategia, jonka päästötavoitteet tukevat HSL:n jäsenkuntien ilmastotavoitteiden toteutumista.

Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella.
Linkki pöytäkirjaan

Samalla hallitus hyväksyi HSL-tuloskortin vuodelle 2022

Linkki pöytäkirjaan


HSL:n hallitus esittää yhtymäkokoukselle HSL:n hallintosäännön päivittämistä

Hallintosääntöön esitettyjen muutosten tavoitteena on selkeyttää hallituksen ja toimitusjohtajan toimivaltaa HSL:n operatiivisessa toiminnassa, mahdollistaa toimintaorganisaation muutokset hallituksen päätöksillä, tuoda luottamushenkilöiden palkkiosääntö osaksi hallintosääntöä sekä päivittää muut lain edellyttämät asiat hallintosääntöön. Jos yhtymäkokous hyväksyy uuden hallintosäännön, set tulee voimaan 1.2.2022.

Linkki pöytäkirjaan


HSL käynnistää rekrytoinnin avoimiin johtajien virkoihin

Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan käynnistämään valmistelut, joita uuden organisaatiorakenteen mukaisten, avoimien johtamisvirkojen täyttäminen edellyttää. Hallitus päättää virantäytöstä ja johtajien valinnoista toimitusjohtajan valmistelun pohjalta.

Linkki pöytäkirjaan


Pohjolan Liikenteen ja Reissun Ruodin voittama kilpailutus tuo liikenteeseen lisää sähköbusseja (tarjouskilpailu 54/2021)

Oy Pohjolan Liikenne Ab ja Bus Travel Oy Reissu Ruoti voittivat HSL:n kilpailussa, jossa oli mukana Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kirkkonummella ja Siuntiossa ajettavia bussilinjoja. Reilusti yli puolet kilpailussa mukana olleesta liikenteestä ajetaan jatkossa sähköbusseilla.

Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella.
Linkki pöytäkirjaan

Hallitus päätti myöntää yksinoikeuden tarjouskilpailun 54/2021 voittaneille liikennöitsijöille
Linkki pöytäkirjaan

HSL:n hallitus hyväksyi HSL:n ja VR:n lippujen yhteiskäyttöisyyssopimuksen linjaukset lähijunaliikenteessä

HSL:n ja VR:n välisen lippujen yhteiskäyttösopimuksen mukaan HSL-lipuilla voi edelleen kulkea R-, Z-, D- ja T-junissa HSL-alueella. HSL-lippu kelpaa myös osamatkalle alueen sisällä, kun asiakkaalla on sen lisäksi VR-lippu rajan yli ja voimassa oleva lippu kaikille asemaväleille. Tuusulalaiset voivat käyttää HSL-lippua kulkiessaan Järvenpään kautta, eli HSL-lippu kelpaa myös Järvenpäässä, mutta järvenpääläiset eivät voi ostaa sopimushintaisia HSL-lippuja. Nyt solmitussa sopimuksessa on määritelty perusteet, joilla sama lippukäytäntö tulee myös järvenpääläisille, jos Järvenpää mahdollisesti päättää liittyä HSL:n jäseneksi. HSL ja VR haluavat varmistaa yhteiskäyttösopimuksella junaliikenteen lippujen helppokäyttöisyyden Helsingin seudun laajemmalla työssäkäyntialueella.

Linkki pöytäkirjaan

Lisätietoa kehyskuntien lipuista 

Raitioliikenteen linjastosuunnitelma 2: Raitiolinjojen verkko laajenee seuraavan viidentoista vuoden aikana merkittävästi

Raitiovaunuilla pääsee 2030-luvun puolivälissä matkustamaan huomattavasti laajemmalla alueella kuin nykyään, jos kaikki Helsingin seudun kuntien kaavailemat raitiotiehankkeet toteutuvat. Helsingin kantakaupungin raitiotieverkko kasvaa ja pikaraitioteillä kuljetaan sekä Vihdintiellä että Vantaalla.

Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella.
Linkki pöytäkirjaan


HSL:n hallitus antoi lausunnon Masalan osayleiskaavaehdotuksesta

Linkki pöytäkirjaan


HSL:n hallitukselle esiteltiin HSL:n tutkimusryhmän tutkimuskatsaus vuodelta 2021

Tutkimuskatsaus esittelee kootusti puolivuosittain HSL:n tutkimusten tuloksia sekä niistä tehtyjä päätelmiä. Matkustajista 90 % on tällä hetkellä tyytyväisiä HSL:n joukkoliikenteeseen. Joukkoliikennettä säännöllisesti käyttävät ovat tyytyväisempiä kuin harvemmin matkustavat. Seudun asukkaista 54 % toivoo enemmän rahallista panostusta joukkoliikenteeseen. Matkustajamäärät ovat edelleen noin 30 % vuotta 2019 (eli ennen koronaa) alhaisemmalla tasolla, mutta tutkimusten mukaan matkustajien rohkeus palata joukkoliikenteeseen on kasvamassa.

Linkki pöytäkirjaan