HSL:n hallituksen päätöksiä 26.4.2022

HSL:n hallitus kokoontui tiistaina 26. huhtikuuta ja teki päätökset alla luetelluista asioista.

HSL järjestää bussiliikenteen tarjouskilpailun 56/2022

HSL käynnistää huhtikuussa 2022 bussiliikenteen tarjouskilpailun, joka koskee linjan 16 Rautatientori–Kulosaari (M)–Korkeasaari Zoo (Mustikkamaa) liikennöintiä. Kohteen vuotuinen suoritemäärä on noin 290 000 kilometriä, ja kilpailutettavan liikenteen osuus on noin 0,3 prosenttia HSL:n bussiliikenteestä. Sopimuksen mukainen liikennöinti alkaa vuoden 2023 alussa ja päättyy kesäliikennekauden 2027 päättyessä.

Linkki pöytäkirjaan

Raitiovaunuja korvaavan liikenteen hankinta kesällä 2022

HSL on kilpailuttanut raitiovaunuja 2, 4 ja 8 korvaavan bussiliikenteen kesän 2022 ratakatkosten ajaksi. Tarjouskilpailussa oli mukana 18 bussin liikenne, joka kattaa noin 165 772 kilometrin liikennöinnin. Hankinnan arvioitu kokonaishinta on noin 1 099 256,16 euroa (ilman arvonlisäveroa). Hallitus päätti valita Nobina Oy:n liikennöimään korvaavaa bussiliikennettä.

Linkki pöytäkirjaan

Hallitus antoi lausunnon Väyläviraston investointiohjelmasta

Linkki pöytäkirjaan

Hallitus päivitti HSL:n organisaatiomuutoksen johdosta hankintatoimivaltarajat sekä muut toimivaltamääräykset

Linkki pöytäkirjaan

Hankintaoikaisuvaatimus ajoneuvoreitittimien hankinnasta

HSL yhdessä Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n kanssa kilpailutti keväällä 2022 5G-ajoneuvoreitittimet, yhteensopivat 5G-antennit, tukipalvelut kuten palvelupiste sekä ylläpitopalvelut. Hankintapäätös tehtiin hallituksessa 29.03.2022 § 36. Hallitus päätti hylätä FARA AS:n 5.4.2022 tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen.

Linkki pöytäkirjaan

Tutkimuskatsaus kevät 2022

HSL:n viimeisen puolen aikana tekemät tutkimukset kertovat, että Helsingin seudulla arvostetaan joukkoliikenteen palveluita. NPS-lukujen ja BEST-tutkimuksen mukaan asiakkaat kokevat, että joukkoliikenne tarjoaa rahoille vastinetta. Koronapandemiaa edeltäviin matkustajamääriin on kuitenkin vielä paljon matkaa.

Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan

Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta

Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous myöntää Laura Rissaselle eron hallituksen jäsenen tehtävästä kuntalain 70 §:n perusteella ja valitsee Rissasen tilalle uuden hallituksen varajäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Linkki pöytäkirjaan